AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС се включи в Европейския месец на киберсигурността


Защо е важно обучението по киберсигурност да се интегрира в обучителните програми за средни и висши училища? Каква е ролята на неформалното образование в този процес вкл. чрез иновационни лагери, хакатони, специализирани курсове? Как могат да бъдат пренеси добри практики от утвърдени сфери в това ново поле с критична важност за цифровата трансформация на енергетиката и обществото като цяло? Това бяха част от въпросите, дискутирани на конференция “Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура” на 26 октомври 2018. Светлана Ломева беше панелист, а конференцията, организирана от Националната браншова организация за електрическа мобилност. В събитието се включиха също и Еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел, депутати, заместник-министри, кметове, експерти.

Нагоре