AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетентност и култура


Годишната конференция на Международната асоциация за управление на проекти събра на 10 октомври 2018 мениджъри на проекти и изпълнителни директори от широк спектър индустрии, представители на държавната и местната власт, за да обсъдят най-новите тенденции и добри практики в управлението на проекти. От проекти в сферата на маркетинга и човешките ресурси до проекти, финансирани от европейските фондове, ИТ проекти, строителни проекти, търсенето на ефективни организационни, координационни и комуникационни умения е от решаващо значение за успешното им реализиране.

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София беше панелист в панела, озаглавен “Проектното управление – ключов фактор за развитието на общините”, и представи опита и научените уроци от организацията в управлението на европейски, национални и общински проекти от името на Столичната община. Панелът беше модериран от Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет.

Нагоре