AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Ученици разработват дигитални проекти в ядрената наука и техника

Пет отбора на ученици от водещи столични училища ще премерят сили в образователно-технологичното състезание под наслов „Информационните технологии в ядрената наука и техника”. Състезанието ще се проведе на 5 октомври 2018 г. от 9 часа в Залата на новата Софийска лаборатория за иновации, (гр. София, ул. Сердика №1, ет.3), създадена по проект „Умения за новите поколения“, съфинансиран от фондовете на ЕС – ERDF, IPA.
Организатори на хакатона сa Българското ядрено дружество, Асоциацията за развитие на София към Столична община. Основни партньори, подкрепящи инициативата са Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, и бизнес организации, членове на БЯД от областта на ядрената енергетика и високите технологии.

Събитието е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, която цели да насърчава развитието на иновации и предприемачество и от инициативите на Българското ядрено дружество (БЯД) за повишаване интереса на учениците към високотехнологичните области, сред които ядрената наука и приложения.

Първата част на „Информационните технологии в ядрената наука и техника” включва интересни лекции, представящи тенденциите в областта, както и възможностите, които индустрията предлага за бъдещо професионално развитие.

Втората част е състезателната, с елементи на хакатон, в която младежите ще могат да реализират своя иновационен потенциал върху интересни и актуални задачи, свързани с внедряването на Индустрия 4.0 в ядрените технологии. Под формата на 10-минутни презентации и демоверсии на информационни продукти и услуги те ще представят своето виждане за мястото в ядрените приложения на Кибер-физичните системи, Интелигентните системи за управление, Интернет на нещата, както и да предложат изцяло нови идеи за иновации в тези области. Работа им ще бъде подпомагана и оценявана от утвърдени представители на бизнеса, предприемаческата екосистема и академичната общност.

Сред ползите от организирането на подобно събитие са търсенето на решения относно дигиталните платформи за постиженията в ядрената наука и техника и иновативните приложни инструменти за ядрена енергия, физика, медицина и радиационна защита, както и за ядрената безопасност и сигурност.

Сред официалните гости на образователно-технологичното състезание ще бъдат г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на столична община, г-н Владимир Уручев, евродепутат, проф. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и д-р Младен Митев, председател на БЯД.

 

Нагоре