AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Софийски интеграционен одит


Над 30 участници се включиха в първия Софийски интеграционен одит, който се проведе по проект ИНТЕГРА, финансиран по Фонд Убежище, Миграция и интеграция на ЕК. Участниците - представители на Столична община, неправителствени организации, граждани на трети страни, правоприлагащи органи, университети и училища - оцениха политиките и практиките на София за интеграция на граждани на трети страни и мигранти. На 16 май 2018г. в малки групи те обиколиха града и посетиха квартали, където се събират, работят и живеят мигранти, за да идентифицират кое прави София гостоприемна за чужденци и какви интеграционни политики липсват или са неефективни. Бяха използвани два инструмента - списъци за проверка, изработени по проекта, и фотоглас - документиране на постиженията и недостатъците чрез дигитални снимки. Снимките и коментарите към тях са достъпни на www.integra-eu.net. Резултатите от фотогласа и списъците за проверка, заедно с документно проучване и фокус групи, ще бъдат включени по-късно в доклад от интеграционния одит на София.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор по проекта и ръководи консорциум с участието на ЕТП - Словакия, RISSC – Италия, Интеграционен Център Прага, Център за мир - Хърватия и РискМонитор - България.

      

Нагоре