AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Коалицията на „Позитивните посланици” се увеличи с нови членове от Атина

На 27 и 28 март 2018 г. в Атина, община Агии Анаргири, се проведе четвъртата международна среща на партньорите по проект "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет "

На 28 март бяхме приветствани от кмета на община Агии Анаргири и заместник - кмета, които обсъдиха с нас различните аспекти на борбата с речта на омразата и ролята на местните заинтересовани страни. Към дискусиите се присъедини и Отделът на социалните служби на общинския екип, споделяйки с нас дейностите си, включващи работа с уязвими групи.

Експерти от „Националния отдел за електронна престъпност по речта на омразата”, „Гръцкият център за безопасен интернет” и „Arsis” представиха своята дейност в борбата срещу омразата онлайн и офлайн.

Партньорите по проекта демонстрираха основните послания и дейности, използвани до този момент в обществената кампания Гореща линия.

Благодарение на интересните инструменти, които създадохме,както и ангажираните заинтересоване от темата страни, достигнахме над 30 000 целеви аудитории.

Нагоре