AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Позитивните говорители участваха в експериментален уъркшоп в училище "Втори шанс" в Агии Анаргири

Училище „Втори шанс” е нова обществена образователна институция за възрастни в Гърция, с продължителност на обучението две учебни години. След успешното му завършване учениците му получават сертификат, еквивалентен на диплома за средно образование. За разлика от учебните планове на обикновените училища,учебният план тук е по – гъвкав и следва адаптирана методика за преподаване и оценка на обучаемите. Програмата е част от Оперативната програма "Образование и учене през целия живот" на Министерство на образованието, науката и вероизповеданията,съфинансирана от Европейския съюз (ЕСФ) и националното финансиране.

На 27 март 2018 г. партньорите по проект "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет " посетиха училището „Втори шанс” в община Агии Анаргири, Атина и участваха в експериментален уъркшоп с обучаемите и преподавателите там. Учениците, на възраст между 18 и 76 години, използваха метода на психодрамата, за да разберат и да се научат да разрешават междуличностни и обществени конфликти, породени от речта на омразата, да придобият нови знания и умения, за да се справят с живота и да използват личния си потенциал. Учениците представиха изложба от фотографии по темата, като най – добрите фотографии избрахме чрез гласуване.

"Политиката на нашата община трябва да бъде активна, участието в проекти, които засягат темата за справяне с чувствителни проблеми е важно. Проекти като "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет " повишават осведомеността сред гражданите ни, носят обществени резултати", каза г-н Никос Пантелияс, заместник-кмет на община Агии Анаргири.

Експерименталният уъркшоп беше чудесен пример за междурегионално изучаване и укрепване на транснационалната коалиция от позитивни посланици, които да се противопоставят на речта на омразата в интернет.

Нагоре