AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Ролята на изследователската инфраструктура за иновациите – примерът на Краков

Соларис – първата мащабна изследователска инфраструктура в Полша, става факт в Краков съвсем наскоро. Синхотронна радиация (наричана още синхотронна светлина) се произвежда в специално съоръжение синхотрон и после се насочва към лъчеви линии с експериментални крайни станции. Инфраструктурата позволява едновременно извършване на множество експерименти в различни научни области и обработка на 3 милиарда проби в секунда. Примерите за изследвания варират от проучване на рибозомите до оптималната температура на кристализация на сладоледа. Соларис вече има 320 договора с ползватели, което го превръща в основна движеща сила за иновациите и развитието в регион Малополска.

Представители на партньорски региони посетиха Соларис от 20 до 22 март, 2018, и се срещнаха с ключови участници в иновационната екосистема в Краков: представители на Краков Тех Парк, Ягелонския университет, регионалната оперативна програма за иновации, стартиращи фирми, за да обсъдят основните двигатели за иновативен растеж в градовете и да очертаят сценарии за бъдещето. Това трансрегионално събитие ще подпомогне също и политиките за иновации в София, Кастиля и Леон, Евора, Долна Австрия, Тампере, Дьор и Болцано. Събитието е част от проекта ИноБридж, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа, а Асоциация за развитие на София е партньор по проекта.

     

Нагоре