AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Предстоящо: Нов младежки иновационен хъб в София


По време на церемонията по връчване на наградите в конкурсите за младежки инициативи „Младежки свят и доброволчество“ и „Нашият училищен спортен празник“ от кмета на София, домакинствана от Ирена Димитрова, директор на дирекция ПИСТ в СО, представихме важни новини, свързани с проекта Умения за новите поколения, съфинансиран от програма Интеррег Дунав.

А именно, предстоящото откриване на младежката иновационна лаборатория и програмата за предприемачество и развиване на иновации, с която ще започне функционирането й.

Вярваме, че сред младите и предприемчиви екипи от различни столични училища, които вече пишат и печелят проекти, ще намерим и активните предприемачи, които ще осмислят съществуването на новият младежки хъб.

Нагоре