AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Партньори от 5 европейски града се срещат да обсъдят интеграцията на граждани на трети държави

ЕС е изправен пред недостиг на работна ръка в сектори, които имат потенциала да ограничат растежа и конкурентоспособността – предизвикателство, което ще се засилва поради застаряващото население. Макар легалните канали за квалифицирани мигранти да предлагат разрешение, привличането на работници извън ЕС трябва да върви ръка за ръка с разрешаване на проблемите от бежанската криза. Повече усилия са необходими за интеграция на 20-те милиона неевропейски граждани, които пребивават легално в ЕС.

Новият проект ИНТЕГРА, водещ партньор на който е Асоциация за развитие на София, цели да помогне на процеса на интеграция на граждани на трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез обмяна на знания и опит между градове.

Партньорите по проекта АРС, РискМонитор, Център за интеграция Прага, Изследователски център за сигурност и престъпност – Италия, Център за мир – Хърватия и ЕТП Словакия се събраха в София от 21 до 23 февруари, 2018, за първата си проектна среща. Партньорството събира разнообразна експертиза: в изследователската работа (RISSC, РискМонитор), в интеграция на малцинства и мигранти (IPC, ETP), в областта на човешките права и обществените кампании (Център за мир), в градските политики (АРС). Партньорите постигнаха съгласие как да работят ефективно като екип, какво подходи и роли да имат, какво представлява успеха на проекта. Методологиите за иновативните Градски интеграционни одити като инструмент за оценяване на градските политики също бяха дискутирани.

Проектът ИНТЕГРА е получил финансиране от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

    

Нагоре