AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Екипът на АРС участва активно в Транснационалния Експертен семинар в Марибор

 

През 23-26 януари 2018 г. в Марибор се проведе вторият Транснационалния Експертен семинар по проекта ‘’Умения на новите поколения’’. АРС бе домакин на дискусията на тема "Как да бъдем социално иновативни и успешни на местно ниво" по време на семинара "Кафенета на знанието". Севдалина Войнова води семинара за Първоначалните Местни Планове за Действие, разработени от градските партньори, които бяха представени чрез атрактивни визуализации. Деница Лозанова представи постигнатия напредък по Капацитети за Иновации в рамките на WP3, координиран от АРС, по време на втория Надзорен Съвет, включващ отчитаща една година изпълнение на проектни дейности.

На сутринта от 23 януари екипът на АРС взе участие в "Peer Review" в Марибор.

 

 

 

  

   

Нагоре