AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт ви представят новата публикация "Пътища към иновации в културата"

Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт ви представят новата публикация "Пътища към иновации в културата".Тя е резултат от над петгодишен опит в изграждането на капацитет за арт управление чрез Академия за мениджмънт в културата - следдипломна квалификационна програма за мениджъри на общински и независими културни институти, призната от Софийския университет.

Изданието на Академията от 2017г. и международната конференция със същото наименование в София целят свързването на трите сектора - културни организации, бизнес и технологични компании, както и академични среди - да се ангажират с научноизследователска дейност, която цели иновации във всичките им форми за преодоляване на съществуващите дисбаланси. Културните мениджъри от София, Букурещ и Солун, участници в Академията от 2017г., подкрепяни от редакционна колегия, разработиха текстове в различни области: предложения как новите технологии могат да се използват за разширяване, задълбочаване и разнообразяване на обхвата на публиката; проучване на нови бизнес модели на музеите; социални медии и съдържание, създадено от потребители; разпространение на културни продукти; мобилни приложения и игри; данни и архив; образование, обучение и ресурси. Иновациите произтичат от желанието да се експериментира и да намери правилната структура и култура, които водят до създаването на нови идеи и практики. Изданието запълва празнотата в изследванията и знанието, които могат да премахнат някои от пречките пред иновациите в сектора на изкуството и културата и да дадат възможност за положителен ефект в градската среда.

Надяваме се, че "Пътища към иновации в културата" не само ще допринесе за разширяване на границите на културните организации от 21-ви век, но и ще предложи някои полезни идеи, които си струва да се изследват, примери, тенденции, препоръки към публични политики и вдъхновение.

Нагоре