AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Трансфер между бизнес и университети в Кастилия и Леон


От 14 до 16 ноември, 2017, регион Кастилия и Леон беше домакин на международна обучителна работилница с фокус върху регионалните политики за трансфер на знание и технологии между университетите и бизнеса. Работилницата, заедно с учебно посещение, бяха част от проекта ИноБридж, финансират по програма ИНТЕРРЕГ Европа, а Асоциация за развитие на София е партньор по проекта.

Кастилия и Леон използват структурни фондове, за да финансират директно университетите си с цел да свържат тях и предприятията в обща рамка за изпълнение на стратегията за интелигентна специализация на региона, като идентифицират ниши за научна и икономическа специализация. Специфичните инициативи включват университетко-бизнес състезание, ИНФРАРЕД (споделена научна инфраструктура) и предприемачески кампус.

Партньорите по проекта с участието на представители на заинтересованите страни работиха заедно за трансфер на добрите си практики и разработване на плановете си за действие, с които да насърчат предприемачеството и иновациите в своите региони.

Нагоре