AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Академията за мениджмънт в културата приключи своята годишна програма с международна конференция в София

Академията за мениджмънт в културата приключи своята годишна програма с международна конференция в София. На 29 септември в Червената къща се събраха заедно културни мениджъри от България, Румъния и Гърция. Тази година Академията разшири своята дейност и с подкрепата на Гьоте институтите в Букурещ и Солун насърчи партньорствата между културните оператори от трите държави. Основна тема на срещата в София бе «Иновациите в културата», която имаше за цел да насочи вниманието към различните модели на управление на културни събития и предизвикателствата пред мениджърите в нашите страни. Обсъдихме ролята на културния мениджър не само за «организиране» и «управление» на културните процеси, но и за провокиране и стимулиране на иновациите и новите подходи.

Изборът на темите в конференцията се основава на спецификата на местните контексти в София, Букурещ и Солун, какъвто е профилът на Академията през 2017, както и на докладите, представени от културните мениджъри от трите страни. Това е втората сериозна стъпка в развитието на Академията през тази година – едногодишното обучение ще завърши с публикация на доклади от участниците в програмата, както и от експерти и модератори.

Бяха разработени текстове в следните области:

Цифрова иновация: Нови технологии, нови начини за привличане на публиката и социализиране на културното наследство.

Социална иновация: Социалното въздействие на културата - социалните измерения и отговорността на културното управление.

Иновации за партньорства: Постигане на повече чрез професионални мрежи и клъстериране , нови форми на сътрудничество и партньорства.

Иновациите в работния процес: Изпълнение на новите предизвикателства в начина на работа на културния мениджър и културните организации (гъвкавост, мобилност, разнообразие, мулти-жанрова ориентация, проектна работа, необходимост от изпълнение на много и различни задачи едновременно).

Иновации и нови аудитории: Начини за достигане до нови аудитории и запазване на съществуващите, ролята на културните политики и културните институции за стимулиране на нови форми за привличане на нови аудитории.

Асоциация за развитие на София планира да представи публикацията в началото на 2018г.

Тази година участниците в обучението на Академията са поставени пред още едно предизвикателство – Гьоте Институт, България обяви набиране на проектни идеи, които ще бъдат финансирани. Следващите дни от срещата в София бяха посветени на дискусии по проектните идеи и бъдещите българо-румънско-груцки екипи.

Старт на тези екипи бе даден още на 28 септември, когато участниците в Академията пристигнаха в София и вместо официална вечеря, трябваше те сами да си подготвят храната. Кулинарната вечер организирахме съвместно с Мулти култи, както и с много ентусиазъм и добро настроение от страна на културните мениджъри и организаторите.

История: Академията за мениджмънт в културата е създадена през 2013г. в процеса на подготовката на София за състезанието Европейска столица на културата. Това е един от проектите, създадени тогава, който устойчиво се развива през годините. През 2015г. стартирахме съвместен курс с Гьоте Институт, България. Специална квота бе предоставена за участници от Пловдив 2019. София изпълнява обещанието си да подкрепи града, който спечели титлата Европейска столица на културата за 2019. От 2016г. обучението се провежда на английски език и в програмата участват културни оператори от Белград. През 2017 година развихме партньорство с Гьоте институтите на Солун и Букурещ. През юни/юли в София, Букурещ и Солун бяха проведени месните обучения. В края на септември всички участници от България, Румъния и Гърция се събраха в София на заключителна обучителна сесия. Програма 2017 на Академията ще завърши с публикация на доклади и финансирани съвместни проекти.

Академията се финансира от бюджета на Столична община и Гьоте Институт България.

Успешно завършилите едногодишно обучение получават следдипломна квалификация за мениджъри в културата от СУ „Св. Климент Охридски“.

        

Нагоре