AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба"


Софийската лаборатория за иновации ще бъде домакин на дискусия "Пътна карта за свободно движение на данните в СО - източници, съхранение и употреба", която ще се проведе на 26 октомври от 10:00ч. на ул. Сердика №1, ет.3. Проектът е финансиран от програма "Европа" на СО и се изпълнява от НПО Линкс. Очакваме всеки, който има какво да допринесе по темата.

Повече информация за събитието може да видите ТУК.

 

Динамичната обучителна програма в действие


На 23 и 24 октомври 2018 Софийската младежка иновационна лаборатория беше домакин на обучение на предприемчиви млади хора, защитаващи социална кауза. Участниците учиха и практикуваха най-важните аспекти на финансовата грамотност и управление, фондонабиране, краудфандинг за социални каузи. Обучението беше организирано в партньорство с УНИЦЕФ. Младежката иновационна лаборатория е създадена в рамките на проект "Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Софийска работилница по проект Финанси за социална промяна

На 19 октомври 2018 Асоциация за развитие на София покани 10 предприемачи и експерти в областта на социалното предприемачество и финансиране на работилница по проект Финанси за социална промяна. Събитието събра регионалната група на заинтересованите, за да дискутират бариерите пред разрастване на социалните предприятия, добрите и лошите практики, недостига на умения и нишите за разработване на публични политики.

Според участниците социалното предприемачество е предимно отговор на социални нужди, които не са отразени добре от публичния или частния сектор, както и фактор за социална трансформация и призвание за социална активност. Социалните предприемачи са най-активни в областите на социалните акции, обучението, личните услуги, храната и социалната кохезия.

Предизвикателствата, с които се сблъскват, са недостатъчно финансиране, проблеми в законодателната база и липса на приемлива методология за измерване на социалното влияние. Предприемачите не се чувстват конкурентоспособни в национален и международен план. Нуждите за развитие на уменията са много разнообразни, но предпочитаната форма на обучение е такава, която води до сертифициране.

Резултатите от работилницата ще бъдат използвани за изработване на Дунавска стратегия за финансиране на социалното предприемачество през 2019.

Проектът се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Дунав, ЕRDF, IPA II, ENI и унгарското правителство. Повече информация можете да видите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

АРС ви кани на представянето на проект „Електронни очи“

Асоциация за развитие на София ви кани в деня на белия бастун - 15 октомври, от 16:30 часа в Тобако гардън на ул. "Московска" 6А, на представянето на дигитален навигатор за незрящи „Електронни очи“, проект, който асоциацията подкрепя.

„Електронни очи“ е идея, запалена от невероятната амбиция на млади хора със зрителни увреждания да бъдат независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички. И така заедно с активните и инициативни младежи, федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” започна кампания. Да набере средства, но и да покаже на всички, че има хора с увреждания, които нямат нужда от социални помощи, а само от възможности да бъдат равни на останалите.

Районната организация на слепите в София регистрира към 1 300 свои членове със зрителни увреждания. Реалният им брой обаче е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители. Някои от тротоарите в централната част са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен тях, „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“– градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

За щастие новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит. Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“.

В случая, тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение. А и всеки вече е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения. А сега вече и такова, което може да ориентира незрящия за заобикалящите го улици и сгради, да го упъти към най-близката спирка на градския транспорт, да го информира за номера на пристигащия автобус, да предлага най-добрия маршрут.

Елекронни очи“ е безплатно приложение, което дава повече свобода и възможности
за активен живот. Това е приложение, което вече променя живота на хора със зрителни увреждания.

За сега в столицата. Но амбицията на екипа е да инициира подобни разработки и в други, по-големи градове. Също така да разшири много повече функционалността на „Електронни очи“. Така че кампанията продължава.

Увреждането е проблем на бариерите в средата. Затова няма увреждане, което да не може да бъде преодоляно с подходящо техническо решение. „Електронни очи“ ще доказва това.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ
Понеделник, 15 октомври 2018
16:30 часа
Тобако гардън ул. „Московска“ 6А
(гърба на двореца)

Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетентност и култура


Годишната конференция на Международната асоциация за управление на проекти събра на 10 октомври 2018 мениджъри на проекти и изпълнителни директори от широк спектър индустрии, представители на държавната и местната власт, за да обсъдят най-новите тенденции и добри практики в управлението на проекти. От проекти в сферата на маркетинга и човешките ресурси до проекти, финансирани от европейските фондове, ИТ проекти, строителни проекти, търсенето на ефективни организационни, координационни и комуникационни умения е от решаващо значение за успешното им реализиране.

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София беше панелист в панела, озаглавен “Проектното управление – ключов фактор за развитието на общините”, и представи опита и научените уроци от организацията в управлението на европейски, национални и общински проекти от името на Столичната община. Панелът беше модериран от Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет.

Първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”

Приключи първият в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”. След интензивен ден, изпълнен с лекции, разговори с хора от науката и бизнеса, мозъчни атаки и програмиране, петте ученически отбора представиха прототипите, които разработиха в рамките на 12 часа, за да отговорят на проблеми и възможности на ядрената наука.

Проектът на учениците от училище "Джон Атанасов” е озаглавен “Ядрената енергия и безопасното й приложение". Според състезателите не може да има иновации, ако хората не са убедени в безопасността на ядрената енергия и технологии и не разбират разликата между атомната бомба и атомната централа. Затова отборът предлага обща платформа за учене за широката публика и адаптиране на роботизирана ръка, вече разработена от тях за работа с боеприпаси, така че да се използва в среда с радиация.

Отборът на ТУЕС предложи “Оптимизация на дизайна на ядрен реактор чрез генетичен алгоритъм". Проблем, който се решава с този проект е, че евентуалната оптимизация на ядрен реактор има много различни цели, много променливи, много локални проблеми - т.е. няма гаранция, че една оптимизация би достигнала до най-добри промени в дизайна. Генетичният алгоритъм е заимстван от природата и съдържа фазите популация, селекция на най-подходящите елементи, кръстосване и мутация на елементите, поставени в подходяща среда. Отборът направи симулация на ядрен реактор и приложи модела на генетичен алгоритъм, който да очертае най-ефективната оптимизация на дизайна, стъпвайки на променливи като цена, брой реактори, гориво и пр.

НПМГ (физици и програмисти) разработиха демо версия на обучителен сайт за ядрена физика. Сайтът съдържа обща информация по теми, ресурси, видео уроци и казуси (като отборът предвижда да развие и дискусионен форум). Секцията с тестовете изисква регистрация и е на принципа на интерактивните образователни игри: при успешно решаване получавате значка, а при неуспех сайтът ви връща към съответните ресурси, за да научите материала, и после ви връща към нов автоматично генериран тест. Сайтът има и секция събития и новини.

СМГ (II-ри отбор) се насочи към радиоактивното замърсяване на водоизточниците и водните басейни. Примерът, с който отборът работи, е мина Росен и замърсеният плаж Вромос край Черноморец. Предложението им е да се използват зеолити (минерали, които могат да поглъщат определени вещества с определено тегло и маса) за преодоляване на замърсяването, и почистване на плажа посредством утаяване с помощта на центрофуга.

СМГ - физици виждат проблем в недостига на информация в областта на атомната физика. Затова те предлагат образователен сайт с много графики и изображения, който да помогне на хора като тях да разберат и упражнят този дял от физиката и да се подготвят за състезания по физика. Сайтът предлага връзка между физици-теоретици и ученици. Учениците се състезават в реално време помежду си и следят рейтинга и успеха си.

Журито класира на първо място II-ри отбор на СМГ, който получава 200 лв. И посещение в Европейския парламент по покана на евродепутата Владимир Уручев. На второто място е отборът на НПМГ, който получава 300 лв., а на трето място е отборът на ТУЕС с награда 200 лв. Отборът на училище “Джон Атанасов” получиха специална награда за презентационни умения, а първият отбор на СМГ - специална награда за креативен дизайн.

    

Страница 13 от 37

Нагоре