AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийската младежка иновационна лаборатория отвори врати

„София – град на младите. Вярвам във вас!“ бе посланието на кмета на София Йорданка на официалното откриване на Софийската младежка лаборатория.

Непосредствено след официалната част се проведе и заседание на Консултативния съвет по политиките на младежта към кмета на София, в което Йорданка Фандъкова и общински съветници разговаряха с младите хора по темата “Транспорт“. Кога ще има велосипеди под наем, как ще развие метрото и  ще има ли по-екологичен градски транспорт до Витоша бяха само част от въпросите, които интересуваха младежите и по които даваха конкретни идеи.

Предстои започването на интерактивна обучителна програма по предприемачество, която ще е сертифицирана от СУ „Св. Климент Охридски“, благодарение на партньорството ни със Стопански факултет.

Множество креативни събития ще изпълнят мястото със съдържание.

Младежкото пространство отвори врати в София благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран от програма Интеррег Дунав, в който Асоциация за развитие на София и Столична община партнират на още 13 организации от Дунавския регион, но също и на партньорството със Столична библиотека, която предостави мястото и гласуваното ни доверие от Столичния общински съвет .

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

За контакти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      

АРС започва нов проект: Finances4SocialChange

Социалното предприемачество става все по-важно в съвременната икономическа обстановка, когато социалните предизвикателства изобилстват. България и останалите държави в Дунавския регион все още изостават от глобалните тенденции в сферата на социалното предприемачество и инвестициите за социално въздействие.

Finances4SocialChange (Финанси за социална промяна) събира заедно мултидисциплинарно партньорство по модела четворна спирала с 14 партньора от 12 държави – сред които и АСР – и 6 асоциирани партньора от Европа, за да подобри обучителните възможности, политиките и да намери практически решения за инвестиране за въздействие, като подобри регулаторната рамка за ефективно функциониране на социалния финансов сектор в Дунавския регион. Проектът ще работи за създаване на първата стратегия за финансиране за социално въздействие в Дунавския регион, като промотира социалните иновации и предприятия, готови за инвестиции за въздействие. Проектът ще предостави 130 часа обучение чрез Транснационална дизайн академия за инвестиции за социално въздействие и ще стартира подгряващо състезание в 2 етапа за бизнес план, подходящ за инвестиции за социално въздействие, финансирано с капитал от 200 000 евро. Ще бъде създаден и менторски клуб в подкрепа на социалните предприемачи.

На 26 и 27 септември 2018 г. партньорите се събраха в Будапеща за стартираща конференция, обучение на обучители, създаване на политически и технически консултативни съвети и въпроси, свързани с управлението на проекта.

Finances4SocialChange е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI)
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

       

СОФИЙСКАТА МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНОВАЦИИ Е ГОТОВА ДА СТАРТИРА

Откриването на лабораторията ще се състои на 27 септември 2018г. от 17:30ч. на ул. Сердика №1, ет.3 (над филиала на Столична библиотека). От 18:30ч. в лабораторията ще започне заседание на съвета по младежки политики към кмета на София.

Лабораторията бе създадена по проект “Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора – Умения за новите поколения”, който се изпълнява от Дирекция „Европейски програми и проекти“ на Столична община и Асоциация за развитие на София. Лабораторията се открива и в партньорство със Столична библиoтека.

Основаната цел на лабораторията е да изгради платформа между местните власти като фасилитатори, младежки организации, образователни институции и бизнес, за да развиват уменията на младите хора за иновации и предприемачество. Проектът цели да създаде мрежа от Иновационни лаборатории в участващите градове, обучителни програми, провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и подкрепа за предприемачество. Очакваните резултати са: свързване на образованието и пазара на труда, повишаване на икономическата активност на младите хора и преодоляване на емиграцията.

Водещ партньор на проекта е община Будапеща, а останалите партньори са: фондация ПРИЗМА (Словения), община Марибор, НОВА (Австрия), Акценте (Австрия), Асоциация за развитие на Клуж (Румъния), Иновационен център ДЕКС (Чехия), Институт Михайло Пупин (Сърбия), община Савски Венац (Сърбия), Регионална северо-западна Агенция (Румъния). Асоциирани партньори са община Белград (Сърбия), община Грац (Австрия) и университет Корвиус – Будапеща (Унгария).

Проектът е финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Дунав с продължителност: януари 2017 – декември 2019.

Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София.

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

София ще бъде домакин на най-големият БЛОКЧЕЙН ФОРУМ


На 25-26 октомври София ще бъде домакин на най-големият БЛОКЧЕЙН ФОРУМ в Централна и Източна Европа CEE Block Sofia (https://ceeblock.eu/), организиран от CEE BLOCK, на който Столична община (Асоциация за развитие на София) е партньор.


Форумът събира над 1000 топ мениджъри на световни компании, политици, експерти, стартиращи фирми, академични среди, инвеститори, финансови институции, ръководени от комисаря по цифрови технологии Мария Габриел. Форумът ще дискутира успешни модели на прилагане на блокчейн технологии, както и регулаторната, правната и данъчна рамка за тяхното развитие. Основният форум включва съдържание от световна класа в двудневна серия от ключови презентации и интерактивни панели за работещи приложения в дисруптивни индустрии - логистика, енергетика, социални медии, пътувания, реклама, производство, финансови услуги, правни услуги, здравеопазване, застраховане, енергетика.

Форумът включва и изложение, където може да покажете, да се срещнете и да си взаимодействате с разрастващия се блокчейн свят.

Участниците във форума могат да се състезават с разработена технология и да спечелят награда от 250 000 евро.

 

 

Обмяна на персонал между София и Алентежо за подкрепа на иновациите


На 19 и 20 септември 2018 г. Членове на екипа на АРС посетиха Евора, Португалия, за да се запознаят как този регион насърчава иновациите, инвестициите. Най-значимите португалски регионални инициативи в тази насока включват мащабни хидро и селскостопански инфраструктурни развития, промотиране на Евора като първата туристическа дестинация за наблюдение на небето в света, програма за привличане на глобални инвестиции. Колегите от София и Евора обсъждаха ролята и управлението на оперативните програми, технологичните паркове, инкубатори и акселератори за създаване на условия за посрещане предизвикателствата на бъдещето.

Обмяната на персонал ще допринесе към по-нататъшното развитие на иновационните политики на София, включително плана за действие на стратегията за интелигентна специализация, публично-частния фонд за иновации, новата младежка лаборатория за иновации.

Обмяната на персонал е част от проекта ИноБридж по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. 

                 

Първи работен семинар се проведе в новата Софийска лаборатория за иновации

За първи път работен семинар с международно участие се проведе на 12 септември 2018 г. в новата лаборатория за иновации на Столична община. Тя е създадена по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (New Generation Skills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014 – 2020“. В лабораторията за иновации се планира да бъдат предоставяни обучения, консултации и менторство на младите хора на възраст между 15 – 29 години за насърчаване на младежките иновации и предприемачество, като услугите ще бъдат предоставяни в партньорство с Асоциацията за развитие на София. Лабораторията е разположена на ул. „Сердика“ № 1 , етаж 3, в Столична библиотека – филиал „Сердика“.

Първият работен семинар събра представители на проектния консорциум, който включва Белград, Сърбия и Марибор, Словения, както и местни заинтересовани страни – общински институции; организации (представляващи местната младеж и образование) и бизнес сектора.

Обединени от темата за споделяне на добри практики на София в сферата на младежкото предприемачество и иновациите, участниците по проекта бяха приветствани от Ботьо Ботев – представител на местната консултативна група за иновации по проекта и общински съветник в Столичен общински съвет. В своето изказване той представи София като град с хилядолетна история с богато културно-историческо наследство.

Основен акцент на срещата бе изпълнените дейности по проекта, както и добрите практики за стимулиране на младежкото предприемачество на Столична община, включително разработения План за действие по проект NewGenerationSkills.

Четири добри примера за програми и инициативи за стимулиране на младежкото предприемачество, образование и заетост бяха представени от експерти на семинара: "Програмата за инкубиране и акселерация" на Института на основателите (Founders Institute), Програмите за младежко предприемачество на "Джуниър Ачийвмънт България", Софийски хакатони и Академия за социални предприемачи на Reach for Change.

Най-голямата обучителна програма за стартъпи на талантливи предприемачи и дейността на Founders Institute представи Милен Иванов, директор на българския филиал. Иванов запозна аудиторията с начина, по който работи системата за обучаване на предприемачи, предоставяйки възможност на обучаемите да се учат от успешно доказани ментори, чрез конкретни примери, решаване на специално адаптирани тестове и казуси, получавайки постоянна обратна връзка за постигнатите резултати или липсата на такива.

Втората добра практика беше представена от Светослав Маноилов, старши експерт „Бизнес развитие“, член на екипа на „Джуниър Ачийвмънт България“, водеща организация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до висшето училище. Беше представено портфолиото от образователни продукти и услуги, както и постигнатите резултати в детски градини, училища и университети. Специален акцент бе поставен на провежданите обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти и на практическите обучения на студентски стартъпи.

Инициативата Софийски хакатон представи Деница Лозанова, програмен директор на Асоциация за развитие на София. Столичната община е първата, която организира в последните години общински хакатони за разработване на иновативни идеи. Тази година Столичната община организира първия 24-часов Балкански хакатон в София. Тук се събраха програмисти от 9 държави: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Румъния, Македония, Словения, Сърбия, Турция и България. Те разработваха иновативни технологии не само за дигиталната свързаност на страните ни, но и за по-добро бъдеще на Европа, в което нито един гражданин няма да се чувства изолиран и дигитално изключен. Хакатонът се проведе само месец след срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София и в рамките на Българското председателство на Европейския съюз.

Експертите посетиха на място и Betahaus (co-working space) в София, представляващо мултифункционално, модерно и удобно място, подходящо както за социални контакти, семинари, работни срещи, така и за интензивна индивидуална или групова работа.
В Betahous, Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Reach for Change България, представи организираната ежегодно от 2016 г. Академия за социални предприемачи. Академията е интензивна обучителна програма, която предлага практически знания, инструменти и контакти за хора, които искат да стартират свой собствен социален бизнес. Програмата се състои от 68 обучителни часа, разпределени в три модула. Това са: „Значима социална промяна“, „Бизнес моделиране“, „Привличане на подкрепа“. Участниците в Академията работят в екипи по практически казуси в сферата на социалното предприемачество. Всеки екип работи със социален и бизнес ментор, които споделят своя опит с участниците и ги насочват.

Reach for Change България е част от международната мрежа на фондация Reach for Change, която има представителство в 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на младите хора в голям мащаб. Фондацията организира в партньорство с „Нова Броудкастинг Груп“ ежегодния конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА, който се провежда от 2014 година.

      

Страница 11 от 34

Нагоре