AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Инфографики – нови графични ресурси за мигрантите в София


Асоциация за развитие на София публикува четири тематични плакати-инфографики, които показват как мигрантите присъстват в четири области – „Трудовия пазар и мигрантите в София“, „Нагласи към мигрантите“, „Образованието и мигрантите“ и „Безопасността в София и миргантите“.

Инфографиките представят по лесноразбираем и атрактивен начин данни, тенденции, възможности и слаби места в интегрирането на гражданите на трети страни. Те са достъпни за изтегляне на интернет страницата на проекта - https://integra-eu.net/campaign/infographics.html.

На сайта можете да намерите и плакатите-инфографики на партньорите от Чехия, Хърватия, Словакия и Италия, както и други ресурси, разработени по проекта.

Проект ИНТЕГРА е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейски съюз.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.

 

 

Софийски дневен ред за интеграция


Асоциация за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни. Документът е изработен с широко гражданско участие, като в процеса се включиха над 120 експерти, граждани на трети страни, представители на местната власи, държавните институции, медии, училища, университети.

Софийският дневен ред за интеграция очертава трите най-вероятни сценарии за присъствието и участието на гражданите на трети страни в живота в София през следващите 3 до 5 години: трудовия пазар, образование и обучение, безопасност и сигурност, интеграция и отношение на местната общност. Той предлага и конкретни мерки и дейности на заинтересованите публични институции и представители на гражданското общество, отговорни за интеграцията на гражданите на трети страни и мигранти.

Софийският дневен ред за интеграция можете да видите на www.integra-eu.net. Документът е разработен по проект ИНТЕГРА, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕС.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.

Екипът на АРС ръководи семинар в Грац по проект Умения за новите поколения


На 11-12 декември 2018г. в Грац се проведе четвъртата транснационална партньорска среща по проект Умения за новите поколения. Екипът на АРС ръководи семинара, подпомагащ финализирането на местните планове за действие, разработени от градовете. Партньорите споделиха кои са най-добре изпълнените им дейности и търсеха решения на предизвикателствата, пред които са изправени пред финализирането на плановете за действие.

По време на работните срещи, посветени на Лабораторията за младежки иновации и програмите за динамично обучение, Деница Лозанова и Светлана Ломева споделиха с останалите партньори информация за проведените дейности и участниците, които се присъединиха към тях. Само за два месеца в лабораторията за младежка иновация в София бяха проведени над 40 събития и бяха посрещнати повече от 1100 участници.

АРС е партньор по проект Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

 

Кампанията ИНТЕГРА в София стартира в Месеца на бежанците

В последните години в България ноември се отбелязва като Месец на бежанците, за да отбележи куража на тези уязвими групи, бягащи от преследване, конфликти и отчайваща бедност, някои от които търсят шанс да изградят отново живота си в нашата общност.

Асоциация за развитие на София е партньор на инициативата Месец на бежанците. На 30 ноември 2018, като част от информационната и застъпническа кампания по проект ИНТЕГРА, бяхме домакини на серия от събития – празници на общността. „Барабанен кръг“ беше организиран от Сдружение „Творци“, Международна организация по миграция – България, CVS – България и АРС. Над 30 души от различни националности свириха на барабани и перкусии в кръг, като създадоха усещане за ритъм и хармония, които надхвърлят езика и водят участниците до ново равнище на разбирателство.

По-късно над 70 човека участваха в заключителното събитие на Месеца на бежанците – интеркултурна вечер с храна, осигурена от Мултикулти колектив и изпълнение на ориенталски танци от школа по ориенталски танци Бадрия.

Събитията са част от проект ИНТЕГРА, получил финансиране от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Фото: Филип Михайлов - Next Level Photography

       

 

Международен семинар по проект ИноБридж в Баден

На 27-29 ноември 2018 г. партньорите по проект ИноБридж, сред които и Асоциацив за развитие на София – се събраха в Баден, провинция Долна Австрия, на международен семинар. Семинарът целеше да подпомогне партньорите да разработят план за действие за оптимизиране на инструментите им за подкрепа на местните и регионални иновации и комерсоализация на резултатите от НИРД, и за актуализиране на Стратегиите си за Интелигентна Специализация.

Севдалина Войнова, АРС, и Ботьо Ботев, Столичен общински съвет, представиха инструментите на София – Публично-частния фонд за иновации, Гаранционния фонд за МСП, Столичната инвестиционна агенция.

Като част от събитието партньорите имаха учебно посещение в Технологичния и изследователск център Виенер Нойщат и се запознаха с дейността на Австрийския технологичен институт, Технолоп Нойщат, програмата Акцент, Агенцията за стартапи на провинция Долна Австрия и някои водещи технологични компании от региона.

Проектът ИноБридж се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

 

      

Кръгла маса за интеграцията на чужди граждани

Асоциация за развитие на София организира кръгла маса за интеграцията на гражданите на трети страни в София на 23 ноември 2018. Екипът на проект ИНТЕГРА представи прогнозни сценарии за миграцията към България на граждани на трети страни и предизвикателствата пред София в краткосрочен и средносрочен план, свързани с интеграцията на мигрантите на пазара на труда, в икономическата, културната и социалната сфера. Заедно с участниците в кръглата маса – представители на Столичния общински съвет и Столичната община, експерти от публични институции, работодателски организации, международни организации, НПО в сферата на интеграция на бежанци и мигранти и човешки права, Софийски университет, граждани на трети страни – бяха обсъдени препоръки за местни мерки и политики. Сред тях бяха създаване на програми за предприемачество, спонсорирани от работодателите обучения, учредяване на център за комплексни услуги за граждани на трети страни, пълноценно използване на финансиращите програми на Столична община, създаване на механизми за събиране и обработване на подходяща информация.

Резултатите от дискусиите на кръглата маса ще бъдат отразени в Софийския градски дневен ред за интеграция, който ще бъде публикуван през декември и ще бъде основата на предстоящата застъпническа и информационна кампания за по-ефективна интеграция на чужди граждани.

Събитието е дейност по проект ИНТЕГРА, получил финансиране по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

    

Страница 11 от 37

Нагоре