AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийска работилница по проект Финанси за социална промяна

На 19 октомври 2018 Асоциация за развитие на София покани 10 предприемачи и експерти в областта на социалното предприемачество и финансиране на работилница по проект Финанси за социална промяна. Събитието събра регионалната група на заинтересованите, за да дискутират бариерите пред разрастване на социалните предприятия, добрите и лошите практики, недостига на умения и нишите за разработване на публични политики.

Според участниците социалното предприемачество е предимно отговор на социални нужди, които не са отразени добре от публичния или частния сектор, както и фактор за социална трансформация и призвание за социална активност. Социалните предприемачи са най-активни в областите на социалните акции, обучението, личните услуги, храната и социалната кохезия.

Предизвикателствата, с които се сблъскват, са недостатъчно финансиране, проблеми в законодателната база и липса на приемлива методология за измерване на социалното влияние. Предприемачите не се чувстват конкурентоспособни в национален и международен план. Нуждите за развитие на уменията са много разнообразни, но предпочитаната форма на обучение е такава, която води до сертифициране.

Резултатите от работилницата ще бъдат използвани за изработване на Дунавска стратегия за финансиране на социалното предприемачество през 2019.

Проектът се съфинансира по програма ИНТЕРРЕГ Дунав, ЕRDF, IPA II, ENI и унгарското правителство. Повече информация можете да видите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

АРС ви кани на представянето на проект „Електронни очи“

Асоциация за развитие на София ви кани в деня на белия бастун - 15 октомври, от 16:30 часа в Тобако гардън на ул. "Московска" 6А, на представянето на дигитален навигатор за незрящи „Електронни очи“, проект, който асоциацията подкрепя.

„Електронни очи“ е идея, запалена от невероятната амбиция на млади хора със зрителни увреждания да бъдат независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички. И така заедно с активните и инициативни младежи, федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” започна кампания. Да набере средства, но и да покаже на всички, че има хора с увреждания, които нямат нужда от социални помощи, а само от възможности да бъдат равни на останалите.

Районната организация на слепите в София регистрира към 1 300 свои членове със зрителни увреждания. Реалният им брой обаче е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители. Някои от тротоарите в централната част са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен тях, „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“– градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

За щастие новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит. Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“.

В случая, тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение. А и всеки вече е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения. А сега вече и такова, което може да ориентира незрящия за заобикалящите го улици и сгради, да го упъти към най-близката спирка на градския транспорт, да го информира за номера на пристигащия автобус, да предлага най-добрия маршрут.

Елекронни очи“ е безплатно приложение, което дава повече свобода и възможности
за активен живот. Това е приложение, което вече променя живота на хора със зрителни увреждания.

За сега в столицата. Но амбицията на екипа е да инициира подобни разработки и в други, по-големи градове. Също така да разшири много повече функционалността на „Електронни очи“. Така че кампанията продължава.

Увреждането е проблем на бариерите в средата. Затова няма увреждане, което да не може да бъде преодоляно с подходящо техническо решение. „Електронни очи“ ще доказва това.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ
Понеделник, 15 октомври 2018
16:30 часа
Тобако гардън ул. „Московска“ 6А
(гърба на двореца)

Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетентност и култура


Годишната конференция на Международната асоциация за управление на проекти събра на 10 октомври 2018 мениджъри на проекти и изпълнителни директори от широк спектър индустрии, представители на държавната и местната власт, за да обсъдят най-новите тенденции и добри практики в управлението на проекти. От проекти в сферата на маркетинга и човешките ресурси до проекти, финансирани от европейските фондове, ИТ проекти, строителни проекти, търсенето на ефективни организационни, координационни и комуникационни умения е от решаващо значение за успешното им реализиране.

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София беше панелист в панела, озаглавен “Проектното управление – ключов фактор за развитието на общините”, и представи опита и научените уроци от организацията в управлението на европейски, национални и общински проекти от името на Столичната община. Панелът беше модериран от Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет.

Първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”

Приключи първият в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”. След интензивен ден, изпълнен с лекции, разговори с хора от науката и бизнеса, мозъчни атаки и програмиране, петте ученически отбора представиха прототипите, които разработиха в рамките на 12 часа, за да отговорят на проблеми и възможности на ядрената наука.

Проектът на учениците от училище "Джон Атанасов” е озаглавен “Ядрената енергия и безопасното й приложение". Според състезателите не може да има иновации, ако хората не са убедени в безопасността на ядрената енергия и технологии и не разбират разликата между атомната бомба и атомната централа. Затова отборът предлага обща платформа за учене за широката публика и адаптиране на роботизирана ръка, вече разработена от тях за работа с боеприпаси, така че да се използва в среда с радиация.

Отборът на ТУЕС предложи “Оптимизация на дизайна на ядрен реактор чрез генетичен алгоритъм". Проблем, който се решава с този проект е, че евентуалната оптимизация на ядрен реактор има много различни цели, много променливи, много локални проблеми - т.е. няма гаранция, че една оптимизация би достигнала до най-добри промени в дизайна. Генетичният алгоритъм е заимстван от природата и съдържа фазите популация, селекция на най-подходящите елементи, кръстосване и мутация на елементите, поставени в подходяща среда. Отборът направи симулация на ядрен реактор и приложи модела на генетичен алгоритъм, който да очертае най-ефективната оптимизация на дизайна, стъпвайки на променливи като цена, брой реактори, гориво и пр.

НПМГ (физици и програмисти) разработиха демо версия на обучителен сайт за ядрена физика. Сайтът съдържа обща информация по теми, ресурси, видео уроци и казуси (като отборът предвижда да развие и дискусионен форум). Секцията с тестовете изисква регистрация и е на принципа на интерактивните образователни игри: при успешно решаване получавате значка, а при неуспех сайтът ви връща към съответните ресурси, за да научите материала, и после ви връща към нов автоматично генериран тест. Сайтът има и секция събития и новини.

СМГ (II-ри отбор) се насочи към радиоактивното замърсяване на водоизточниците и водните басейни. Примерът, с който отборът работи, е мина Росен и замърсеният плаж Вромос край Черноморец. Предложението им е да се използват зеолити (минерали, които могат да поглъщат определени вещества с определено тегло и маса) за преодоляване на замърсяването, и почистване на плажа посредством утаяване с помощта на центрофуга.

СМГ - физици виждат проблем в недостига на информация в областта на атомната физика. Затова те предлагат образователен сайт с много графики и изображения, който да помогне на хора като тях да разберат и упражнят този дял от физиката и да се подготвят за състезания по физика. Сайтът предлага връзка между физици-теоретици и ученици. Учениците се състезават в реално време помежду си и следят рейтинга и успеха си.

Журито класира на първо място II-ри отбор на СМГ, който получава 200 лв. И посещение в Европейския парламент по покана на евродепутата Владимир Уручев. На второто място е отборът на НПМГ, който получава 300 лв., а на трето място е отборът на ТУЕС с награда 200 лв. Отборът на училище “Джон Атанасов” получиха специална награда за презентационни умения, а първият отбор на СМГ - специална награда за креативен дизайн.

    

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова откри днес Хакатон по ядрени технологии

Физиката беше любимият ми предмет в училище, макар че така се случи, че се насочих в друга област. Надяваме се много от вас да се насочат към физиката и новите технологии.” Така Йорданка Фандъкова приветства участниците в състезанието от Софийската професионална гимназия по електрoника “Джон Атанасов”, Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, Технологичното училище “Електронни системи” към Техническия университет и Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. “Тазгодишните Нобелови награди бяха присъдени за научни изследвания не в чистата наука, а с конкретни приложения за хората. Надява се в тази зала да се намира и бъдещият български нобелов лауреат.

Хакатонът по ядрени технологии се организира от Българското ядрено дружество, Асоциация за развитие на София и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Събитието се провежда в Софийската лаборатория за иновации и е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, насочена към насърчаване развитието на иновации и предприемачество.

Пет отбора от столични училища се състезават да търсят и разработват ядрени приложения, интелигентни системи за управление и обмен на данни. Състезанието ще приключи в 16 часа, а в 17:30 ще бъдат наградени победителите. Специалната награда е осигурена от г-н Владимир Уручев, евродепутат – посещение в европейския парламент по негова покана.

    

Ученици разработват дигитални проекти в ядрената наука и техника

Пет отбора на ученици от водещи столични училища ще премерят сили в образователно-технологичното състезание под наслов „Информационните технологии в ядрената наука и техника”. Състезанието ще се проведе на 5 октомври 2018 г. от 9 часа в Залата на новата Софийска лаборатория за иновации, (гр. София, ул. Сердика №1, ет.3), създадена по проект „Умения за новите поколения“, съфинансиран от фондовете на ЕС – ERDF, IPA.
Организатори на хакатона сa Българското ядрено дружество, Асоциацията за развитие на София към Столична община. Основни партньори, подкрепящи инициативата са Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, и бизнес организации, членове на БЯД от областта на ядрената енергетика и високите технологии.

Събитието е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, която цели да насърчава развитието на иновации и предприемачество и от инициативите на Българското ядрено дружество (БЯД) за повишаване интереса на учениците към високотехнологичните области, сред които ядрената наука и приложения.

Първата част на „Информационните технологии в ядрената наука и техника” включва интересни лекции, представящи тенденциите в областта, както и възможностите, които индустрията предлага за бъдещо професионално развитие.

Втората част е състезателната, с елементи на хакатон, в която младежите ще могат да реализират своя иновационен потенциал върху интересни и актуални задачи, свързани с внедряването на Индустрия 4.0 в ядрените технологии. Под формата на 10-минутни презентации и демоверсии на информационни продукти и услуги те ще представят своето виждане за мястото в ядрените приложения на Кибер-физичните системи, Интелигентните системи за управление, Интернет на нещата, както и да предложат изцяло нови идеи за иновации в тези области. Работа им ще бъде подпомагана и оценявана от утвърдени представители на бизнеса, предприемаческата екосистема и академичната общност.

Сред ползите от организирането на подобно събитие са търсенето на решения относно дигиталните платформи за постиженията в ядрената наука и техника и иновативните приложни инструменти за ядрена енергия, физика, медицина и радиационна защита, както и за ядрената безопасност и сигурност.

Сред официалните гости на образователно-технологичното състезание ще бъдат г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на столична община, г-н Владимир Уручев, евродепутат, проф. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и д-р Младен Митев, председател на БЯД.

 

Страница 2 от 44

Нагоре