AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Ново предизвикателство: Hack4Health - 48 часов хакатон

Предлагаме Ви ново предизвикателство: 48 часов хакатон върху проблемите на здравеопазването.

Столична община чрез АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е партньор на международен хакатон Hack4Health, организиран от DEPARK Technology Development Zone и „София Тех Парк" - част от „StartinIzmir Hackathon Series", който ще се проведе паралелно в София и Измир чрез директна видео връзка.

Hack4Health се провежда и с подкрепата на Мтел и Webit.

Повече информация и как да се регистрирате за участие ТУК.

Споделяне на европейски опит в използването на социалните мрежи за превенция и противодействие на езика на омразата в интернет


На 19 октомври 2017г. в София се проведе обучение, организирано по програмата Овластяване на гражданското общество Civil Society Empowerment Program (CSEP). Целта на обучението беше да се представят ефективни модели и методи на използване на социалните мрежи за подготовка и провеждане на онлайн кампании. Участниците в обучението имаха възможност да работят по конкретни казуси за създаване на успешни комуникационни стратегии насочени към различни целеви групи, с фокус върху младите хора, за превенция и противодействие на радикализацията и екстремизма. Снежина Атанасова участва в обучението и представи проекта на АРС Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет. Една от основните дейности на проекта е провеждането на онлайн кампания в 7 страни срещу езика на омразата чрез създаване на алтернативни послания и информиране на обществото по темата.

Академията за мениджмънт в културата приключи своята годишна програма с международна конференция в София

Академията за мениджмънт в културата приключи своята годишна програма с международна конференция в София. На 29 септември в Червената къща се събраха заедно културни мениджъри от България, Румъния и Гърция. Тази година Академията разшири своята дейност и с подкрепата на Гьоте институтите в Букурещ и Солун насърчи партньорствата между културните оператори от трите държави. Основна тема на срещата в София бе «Иновациите в културата», която имаше за цел да насочи вниманието към различните модели на управление на културни събития и предизвикателствата пред мениджърите в нашите страни. Обсъдихме ролята на културния мениджър не само за «организиране» и «управление» на културните процеси, но и за провокиране и стимулиране на иновациите и новите подходи.

Изборът на темите в конференцията се основава на спецификата на местните контексти в София, Букурещ и Солун, какъвто е профилът на Академията през 2017, както и на докладите, представени от културните мениджъри от трите страни. Това е втората сериозна стъпка в развитието на Академията през тази година – едногодишното обучение ще завърши с публикация на доклади от участниците в програмата, както и от експерти и модератори.

Бяха разработени текстове в следните области:

Цифрова иновация: Нови технологии, нови начини за привличане на публиката и социализиране на културното наследство.

Социална иновация: Социалното въздействие на културата - социалните измерения и отговорността на културното управление.

Иновации за партньорства: Постигане на повече чрез професионални мрежи и клъстериране , нови форми на сътрудничество и партньорства.

Иновациите в работния процес: Изпълнение на новите предизвикателства в начина на работа на културния мениджър и културните организации (гъвкавост, мобилност, разнообразие, мулти-жанрова ориентация, проектна работа, необходимост от изпълнение на много и различни задачи едновременно).

Иновации и нови аудитории: Начини за достигане до нови аудитории и запазване на съществуващите, ролята на културните политики и културните институции за стимулиране на нови форми за привличане на нови аудитории.

Асоциация за развитие на София планира да представи публикацията в началото на 2018г.

Тази година участниците в обучението на Академията са поставени пред още едно предизвикателство – Гьоте Институт, България обяви набиране на проектни идеи, които ще бъдат финансирани. Следващите дни от срещата в София бяха посветени на дискусии по проектните идеи и бъдещите българо-румънско-груцки екипи.

Старт на тези екипи бе даден още на 28 септември, когато участниците в Академията пристигнаха в София и вместо официална вечеря, трябваше те сами да си подготвят храната. Кулинарната вечер организирахме съвместно с Мулти култи, както и с много ентусиазъм и добро настроение от страна на културните мениджъри и организаторите.

История: Академията за мениджмънт в културата е създадена през 2013г. в процеса на подготовката на София за състезанието Европейска столица на културата. Това е един от проектите, създадени тогава, който устойчиво се развива през годините. През 2015г. стартирахме съвместен курс с Гьоте Институт, България. Специална квота бе предоставена за участници от Пловдив 2019. София изпълнява обещанието си да подкрепи града, който спечели титлата Европейска столица на културата за 2019. От 2016г. обучението се провежда на английски език и в програмата участват културни оператори от Белград. През 2017 година развихме партньорство с Гьоте институтите на Солун и Букурещ. През юни/юли в София, Букурещ и Солун бяха проведени месните обучения. В края на септември всички участници от България, Румъния и Гърция се събраха в София на заключителна обучителна сесия. Програма 2017 на Академията ще завърши с публикация на доклади и финансирани съвместни проекти.

Академията се финансира от бюджета на Столична община и Гьоте Институт България.

Успешно завършилите едногодишно обучение получават следдипломна квалификация за мениджъри в културата от СУ „Св. Климент Охридски“.

        

Международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София

На 28 септември, 2017г., стартира международната конференция “Пътища към иновации в културата”. Конференцията е в рамките на Академията за мениджмънт в културата и се организира от АРС, Гьоте Институт, Столична община, в партньорство с Полски културен институт и Софийски университет. Конференцията събира 54 мениджъри-практици в сферата на културата от България, Румъния и Гърция с водещи академични учени, изследователи и политически лидери, за да обменят опит и изследователски резултати. Свои изследвания по темите цифрови иновации, социални иновации, съвместни иновации, иновации в работния процес и нови публики ще представят участници в Академията от трите държави, селектирани от академичен редакционен съвет. Сред международните говорители сa Кшищоф Май, генерален директор на Европейска столица на културата Вроцлав 2016, Рарита Збранка, директор на Културен център Клуж, и д-р Евелин Хуст, директор на Гьоте-Институт Букурещ, българските експерти д-р Петя Колева, Венелин Шурелов. Конференцията цели да създаде интердисциплинарна платформа за изследователи, практици и образователи за представяне и обсъждане на иновации, тенденции, проблеми и решения в областта на мениджмънта в културата. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и председателят на комисията по култура и образование в СОС Малина Едрева също ще са сред участниците.

Докладите, представени по време на конференцията, ще бъдат включени в специална академична публикация.

Конференцията надгражда 5-годишния опит на АРС в организиране на Академията за мениджмънт в културата и партньорството със Софийския университет, Гьоте-Институт и европейските културни институти. Като даваме възможност на културните оператори да допринесат към съдържанието на академичната конференция, ние им помагаме да рекламират себе си, проектите и организациите си, и да напреднат в своята кариера.

Международна конференция Качество на образованието’17


На 20 и 21 септември, 2017 в София се състоя международна конференция QED’17: Децата в дигиталната ера, съорганизирана от ЮНЕСКО, Унибит и Асоциация за развитие на София. Конференцията беше открита от еврокомисаря по цифрова икономика Мария Габриел. Делегатите от повече от 30 държави представиха предложенията си за модернизиране на образователните системи, информационните технологии в полза на професионалното и неформалното образование, възпитанието в дигиталния свят. Севдалина Войнова, АРС, беше панелист в конференцията и представи работата по партньорството Дигитален преход, част от инициативата на ЕС Европейски градски дневен ред. Партньорството има за цел да предложи по-добри регулации, финансови механизми, бизнес възможности и обществени услуги, свързани с дигитализацията, в областите здравеопазване, образование, градско планиране, електронно управление, а до края на годината се изработва планът за действие, който ще бъде представен и обсъден с Европейската комисия. Столична община, с подкрепата на АРС, е координатор на партньорството съвместно с Оулу, Финландия, и Естония.

Конференцията се излъчваше в реално време онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=qqjofRzR7zw&feature=youtu.be.

АРС в семинар “Изграждане на знания и умения в областта на киберсигурността”


Семинарът, организиран от фондация “Право и интернет” и Министерство на транспорта, се състоя на 20 септември 2017г. в рамките на международната конференция на ЮНЕСКО “Децата в дигиталната ера”. Севдалина Войнова беше панелист в частта, посветена на средното образование. Панелът обсъди отражението на дигиталния преход в образователната система и как да се изграждат разбиране и умения за киберсигурност след учениците. Сред препоръките на панела бяха създаване на интегрирана цифрова среда в училище, която включва учебния процес, допълнителни ресурси, взаимодействие с родители и учители; преодоляване на дигиталното разделение; създаване на взаимовръзки между киберсигурност и европейски ценности; механизми за подготовка на кадри. Обсъдени бяха и възможностите за напредък в тази област чрез партньорството Дигитален преход като част от Европейския градски дневен ред, което се координира от София.

Успоредно със семинара в Столична библиотека започна и Училищния хакатон “Smart School 4 Smart Schoolchildren”, съорганизиран от Асоциация за развитие на София. Средношколците програмират решения за повишен интерес и мотивация за учене, взаимодействие между родители, учители и ученици, борба с агресията в училище.

Страница 2 от 33

Нагоре