AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетентност и култура


Годишната конференция на Международната асоциация за управление на проекти събра на 10 октомври 2018 мениджъри на проекти и изпълнителни директори от широк спектър индустрии, представители на държавната и местната власт, за да обсъдят най-новите тенденции и добри практики в управлението на проекти. От проекти в сферата на маркетинга и човешките ресурси до проекти, финансирани от европейските фондове, ИТ проекти, строителни проекти, търсенето на ефективни организационни, координационни и комуникационни умения е от решаващо значение за успешното им реализиране.

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София беше панелист в панела, озаглавен “Проектното управление – ключов фактор за развитието на общините”, и представи опита и научените уроци от организацията в управлението на европейски, национални и общински проекти от името на Столичната община. Панелът беше модериран от Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет.

Първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”

Приключи първият в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”. След интензивен ден, изпълнен с лекции, разговори с хора от науката и бизнеса, мозъчни атаки и програмиране, петте ученически отбора представиха прототипите, които разработиха в рамките на 12 часа, за да отговорят на проблеми и възможности на ядрената наука.

Проектът на учениците от училище "Джон Атанасов” е озаглавен “Ядрената енергия и безопасното й приложение". Според състезателите не може да има иновации, ако хората не са убедени в безопасността на ядрената енергия и технологии и не разбират разликата между атомната бомба и атомната централа. Затова отборът предлага обща платформа за учене за широката публика и адаптиране на роботизирана ръка, вече разработена от тях за работа с боеприпаси, така че да се използва в среда с радиация.

Отборът на ТУЕС предложи “Оптимизация на дизайна на ядрен реактор чрез генетичен алгоритъм". Проблем, който се решава с този проект е, че евентуалната оптимизация на ядрен реактор има много различни цели, много променливи, много локални проблеми - т.е. няма гаранция, че една оптимизация би достигнала до най-добри промени в дизайна. Генетичният алгоритъм е заимстван от природата и съдържа фазите популация, селекция на най-подходящите елементи, кръстосване и мутация на елементите, поставени в подходяща среда. Отборът направи симулация на ядрен реактор и приложи модела на генетичен алгоритъм, който да очертае най-ефективната оптимизация на дизайна, стъпвайки на променливи като цена, брой реактори, гориво и пр.

НПМГ (физици и програмисти) разработиха демо версия на обучителен сайт за ядрена физика. Сайтът съдържа обща информация по теми, ресурси, видео уроци и казуси (като отборът предвижда да развие и дискусионен форум). Секцията с тестовете изисква регистрация и е на принципа на интерактивните образователни игри: при успешно решаване получавате значка, а при неуспех сайтът ви връща към съответните ресурси, за да научите материала, и после ви връща към нов автоматично генериран тест. Сайтът има и секция събития и новини.

СМГ (II-ри отбор) се насочи към радиоактивното замърсяване на водоизточниците и водните басейни. Примерът, с който отборът работи, е мина Росен и замърсеният плаж Вромос край Черноморец. Предложението им е да се използват зеолити (минерали, които могат да поглъщат определени вещества с определено тегло и маса) за преодоляване на замърсяването, и почистване на плажа посредством утаяване с помощта на центрофуга.

СМГ - физици виждат проблем в недостига на информация в областта на атомната физика. Затова те предлагат образователен сайт с много графики и изображения, който да помогне на хора като тях да разберат и упражнят този дял от физиката и да се подготвят за състезания по физика. Сайтът предлага връзка между физици-теоретици и ученици. Учениците се състезават в реално време помежду си и следят рейтинга и успеха си.

Журито класира на първо място II-ри отбор на СМГ, който получава 200 лв. И посещение в Европейския парламент по покана на евродепутата Владимир Уручев. На второто място е отборът на НПМГ, който получава 300 лв., а на трето място е отборът на ТУЕС с награда 200 лв. Отборът на училище “Джон Атанасов” получиха специална награда за презентационни умения, а първият отбор на СМГ - специална награда за креативен дизайн.

    

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова откри днес Хакатон по ядрени технологии

Физиката беше любимият ми предмет в училище, макар че така се случи, че се насочих в друга област. Надяваме се много от вас да се насочат към физиката и новите технологии.” Така Йорданка Фандъкова приветства участниците в състезанието от Софийската професионална гимназия по електрoника “Джон Атанасов”, Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, Технологичното училище “Електронни системи” към Техническия университет и Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. “Тазгодишните Нобелови награди бяха присъдени за научни изследвания не в чистата наука, а с конкретни приложения за хората. Надява се в тази зала да се намира и бъдещият български нобелов лауреат.

Хакатонът по ядрени технологии се организира от Българското ядрено дружество, Асоциация за развитие на София и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Събитието се провежда в Софийската лаборатория за иновации и е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, насочена към насърчаване развитието на иновации и предприемачество.

Пет отбора от столични училища се състезават да търсят и разработват ядрени приложения, интелигентни системи за управление и обмен на данни. Състезанието ще приключи в 16 часа, а в 17:30 ще бъдат наградени победителите. Специалната награда е осигурена от г-н Владимир Уручев, евродепутат – посещение в европейския парламент по негова покана.

    

Ученици разработват дигитални проекти в ядрената наука и техника

Пет отбора на ученици от водещи столични училища ще премерят сили в образователно-технологичното състезание под наслов „Информационните технологии в ядрената наука и техника”. Състезанието ще се проведе на 5 октомври 2018 г. от 9 часа в Залата на новата Софийска лаборатория за иновации, (гр. София, ул. Сердика №1, ет.3), създадена по проект „Умения за новите поколения“, съфинансиран от фондовете на ЕС – ERDF, IPA.
Организатори на хакатона сa Българското ядрено дружество, Асоциацията за развитие на София към Столична община. Основни партньори, подкрепящи инициативата са Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, и бизнес организации, членове на БЯД от областта на ядрената енергетика и високите технологии.

Събитието е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, която цели да насърчава развитието на иновации и предприемачество и от инициативите на Българското ядрено дружество (БЯД) за повишаване интереса на учениците към високотехнологичните области, сред които ядрената наука и приложения.

Първата част на „Информационните технологии в ядрената наука и техника” включва интересни лекции, представящи тенденциите в областта, както и възможностите, които индустрията предлага за бъдещо професионално развитие.

Втората част е състезателната, с елементи на хакатон, в която младежите ще могат да реализират своя иновационен потенциал върху интересни и актуални задачи, свързани с внедряването на Индустрия 4.0 в ядрените технологии. Под формата на 10-минутни презентации и демоверсии на информационни продукти и услуги те ще представят своето виждане за мястото в ядрените приложения на Кибер-физичните системи, Интелигентните системи за управление, Интернет на нещата, както и да предложат изцяло нови идеи за иновации в тези области. Работа им ще бъде подпомагана и оценявана от утвърдени представители на бизнеса, предприемаческата екосистема и академичната общност.

Сред ползите от организирането на подобно събитие са търсенето на решения относно дигиталните платформи за постиженията в ядрената наука и техника и иновативните приложни инструменти за ядрена енергия, физика, медицина и радиационна защита, както и за ядрената безопасност и сигурност.

Сред официалните гости на образователно-технологичното състезание ще бъдат г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на столична община, г-н Владимир Уручев, евродепутат, проф. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и д-р Младен Митев, председател на БЯД.

 

Обмяна на персонал между София и Краков

На 27 и 28 септември 2018г. в Краков (Полша) се проведе среща за обмен на опит по проекта ИНОБРИДЖ, с участие на представители от Австрия, Финландия, фондация Приложни изследвания и комуникации от България, и на АРС – Снежина Атанасова и проф. Румен Николов, член на консултантската група по проекта. Посещението се организира от администрацията на регион Малополска и град Краков, с цел да се проучат добрите практики на региона в подкрепа на иновациите и науката. През първия ден срещите включваха разговори с представители на администрацията и презентации, свързани с организирането на годишния Фестивал на иновациите, едноседмично събитие, което се провежда в целия регион. Задълженията на администрацията са да организира набирането на партньори на фестивала чрез отворена покана, програмата на събитията, както и да финансира кампанията за промотиране на фестивала (чрез финансова подкрепа в Краков и в останалите 6 града-участници). Фестивалът, който се провежда от 2011г., е един от ключовите стратегически събития в изпълнението на стратегията за интелигентна специализация на региона. Едно от предприятията в региона, което е част от изпълнението на тази стратегия, е Институтът по производство на метали, който развива иновации в областта на лазерните технологии за композитни режещи материали. В края на първия ден се проведе и заключителната вечер с награди на годишното състезание за иноватори на регион Малополска. Състезанието е разделено по категории компании и технологични иновационни продукти.

През втория ден на посещението имахме възможност да се срещнем с представители на клъстъра LifeSciences, обща инициатива на университети, бизнеси, технологични компании и региона, в подкрепа на изследвания и иновации в природните науки. Висок интерес предизвика и посещението в компанията Аптив, която произвежда софтуер и оборудване за автономни автомобили. Като кулминация на работното посещение в Краков беше Вечерта на учените, събитие, което е част от европейската едноименна инициатива. Церемонията по откриването включваше атрактивно шоу за деца, подготвено и изпълнено от млади учени от университети и изследователски институти в града.

    

Софийската младежка иновационна лаборатория отвори врати

„София – град на младите. Вярвам във вас!“ бе посланието на кмета на София Йорданка на официалното откриване на Софийската младежка лаборатория.

Непосредствено след официалната част се проведе и заседание на Консултативния съвет по политиките на младежта към кмета на София, в което Йорданка Фандъкова и общински съветници разговаряха с младите хора по темата “Транспорт“. Кога ще има велосипеди под наем, как ще развие метрото и  ще има ли по-екологичен градски транспорт до Витоша бяха само част от въпросите, които интересуваха младежите и по които даваха конкретни идеи.

Предстои започването на интерактивна обучителна програма по предприемачество, която ще е сертифицирана от СУ „Св. Климент Охридски“, благодарение на партньорството ни със Стопански факултет.

Множество креативни събития ще изпълнят мястото със съдържание.

Младежкото пространство отвори врати в София благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран от програма Интеррег Дунав, в който Асоциация за развитие на София и Столична община партнират на още 13 организации от Дунавския регион, но също и на партньорството със Столична библиотека, която предостави мястото и гласуваното ни доверие от Столичния общински съвет .

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

За контакти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      

Страница 10 от 34

Нагоре