AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

АРС започва нов проект

АРС започва работа по нов проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

В днешния дигитален свят медийната грамотност е ключова компетентност, необходима за гражданско участие и утвърждаване на ценностите на ЕС. В партньорство със седем организации от шест държави АРС ще работи през 2019 и 2020 г. за по-включващи общности чрез медийна грамотност. Консорциумът се ръководи от FORMA.Azione, Перуджа, и освен АРС включва Център за мир, Осийек, фондация ПРИЗМА, Марибор, ДЗЗД Обучение, Институт по техника и икономика Алдо Капитини, Перуджа, IREX Европа, Франция и асоциирания партньор Училище по кетъринг и туризъм, Осийек.

Проектът цели да адресира опасността от радикализация и нарастваща реч на омразата, ограничаване на свободата на изразяване и липсата ма ефективно взаимодействие между учители, родители и експерти за повишаване на медийната грамотност у подрастващите. Предвидени са разнообразни дейности: аналитични (проучвания и доклади), обучителни (национални и международни обучения за обучители и ученици), програма за ангажиране на заинтересованите страни (инициативи с училища, медии и НПО, младежки състезания и лагери).

Семинар по капитализация на социалното въздействие

Асоциация за развитие на София и партньори по проекта „Финанси за социална промяна“ от десет различни страни се срещнаха в Будапеща на 22 януари 2018 г. с представители на други проекти по програма Интерег Дунав и други програми на ЕС в областта на социалното предприемачество, за да обсъдят как да създадат синергия помежду си, да споделят знания, да надграждат над постиженията си и да използват максимално ефективо научените уроци. Семинарът за тематична капитализация беше организиран в рамките на проекта „Финанси за социална промяна“.

Над 15 различни междурегионални проекта групираха клъстери с готовност да споделят постижения и усилия, за да повишат своите резултати, ефективност и устойчивост. Потенциалните пътища за сътрудничество включват съвместно разпространение и комуникация, партньорски проверки и обмени, сравнителни анализи, образователни програми, промени в регулирационни политики. Тези идеи ще бъдат приложени в програмата за обучение по проекта и предстоящите пилотни дейности за социално въздействие.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Инфографики – нови графични ресурси за мигрантите в София


Асоциация за развитие на София публикува четири тематични плакати-инфографики, които показват как мигрантите присъстват в четири области – „Трудовия пазар и мигрантите в София“, „Нагласи към мигрантите“, „Образованието и мигрантите“ и „Безопасността в София и миргантите“.

Инфографиките представят по лесноразбираем и атрактивен начин данни, тенденции, възможности и слаби места в интегрирането на гражданите на трети страни. Те са достъпни за изтегляне на интернет страницата на проекта - https://integra-eu.net/campaign/infographics.html.

На сайта можете да намерите и плакатите-инфографики на партньорите от Чехия, Хърватия, Словакия и Италия, както и други ресурси, разработени по проекта.

Проект ИНТЕГРА е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейски съюз.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.

 

 

Софийски дневен ред за интеграция


Асоциация за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни. Документът е изработен с широко гражданско участие, като в процеса се включиха над 120 експерти, граждани на трети страни, представители на местната власи, държавните институции, медии, училища, университети.

Софийският дневен ред за интеграция очертава трите най-вероятни сценарии за присъствието и участието на гражданите на трети страни в живота в София през следващите 3 до 5 години: трудовия пазар, образование и обучение, безопасност и сигурност, интеграция и отношение на местната общност. Той предлага и конкретни мерки и дейности на заинтересованите публични институции и представители на гражданското общество, отговорни за интеграцията на гражданите на трети страни и мигранти.

Софийският дневен ред за интеграция можете да видите на www.integra-eu.net. Документът е разработен по проект ИНТЕГРА, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕС.

Актуални новини за дейностите по проект ИНТЕГРА.

Екипът на АРС ръководи семинар в Грац по проект Умения за новите поколения


На 11-12 декември 2018г. в Грац се проведе четвъртата транснационална партньорска среща по проект Умения за новите поколения. Екипът на АРС ръководи семинара, подпомагащ финализирането на местните планове за действие, разработени от градовете. Партньорите споделиха кои са най-добре изпълнените им дейности и търсеха решения на предизвикателствата, пред които са изправени пред финализирането на плановете за действие.

По време на работните срещи, посветени на Лабораторията за младежки иновации и програмите за динамично обучение, Деница Лозанова и Светлана Ломева споделиха с останалите партньори информация за проведените дейности и участниците, които се присъединиха към тях. Само за два месеца в лабораторията за младежка иновация в София бяха проведени над 40 събития и бяха посрещнати повече от 1100 участници.

АРС е партньор по проект Умения за новите поколения, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

 

Кампанията ИНТЕГРА в София стартира в Месеца на бежанците

В последните години в България ноември се отбелязва като Месец на бежанците, за да отбележи куража на тези уязвими групи, бягащи от преследване, конфликти и отчайваща бедност, някои от които търсят шанс да изградят отново живота си в нашата общност.

Асоциация за развитие на София е партньор на инициативата Месец на бежанците. На 30 ноември 2018, като част от информационната и застъпническа кампания по проект ИНТЕГРА, бяхме домакини на серия от събития – празници на общността. „Барабанен кръг“ беше организиран от Сдружение „Творци“, Международна организация по миграция – България, CVS – България и АРС. Над 30 души от различни националности свириха на барабани и перкусии в кръг, като създадоха усещане за ритъм и хармония, които надхвърлят езика и водят участниците до ново равнище на разбирателство.

По-късно над 70 човека участваха в заключителното събитие на Месеца на бежанците – интеркултурна вечер с храна, осигурена от Мултикулти колектив и изпълнение на ориенталски танци от школа по ориенталски танци Бадрия.

Събитията са част от проект ИНТЕГРА, получил финансиране от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Фото: Филип Михайлов - Next Level Photography

       

 

Страница 10 от 37

Нагоре