AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

“Асоциация за развитие на София” и проект “Зелена София” застават зад хакатона “Smart the cITy”


Хакатонът “Smart the cITy” е организиран от софтуерната компания “SmartIT” и неговата цел е да намери най-добрите идеи на тема „Умен град и умен дом“. Кандидатите могат да правят своите предложения, свързани с подобряването функционалността на градския транспорт, уличното осветление, паркирането, решения за по-чист въздух, както и такива, които модернизират дома чрез информационни технологии. Формата за регистриране е http://smartthecity.smartit.bg, а крайният срок е 18 май 2018 г.

Идеята-победител ще донесе на участника/отбора награда от 3000лв., както и помощ в популяризиране на идеята, с цел нейното реализиране. Оценяващото жури е оглавено от г-н Светлин Наков, носител на Наградата „Джон Атанасов“ (2004) на Президента на Република България и един от създателите на “Софтуерен университет”.

В ролята на партньори, “Асоциация за развитие на София” и проект “Зелена София” се заемат със задачата да приложат своя опит в подкрепа на най-практично насочените решения, разработени от участниците в хакатона. Така повече програмисти ще имат възможността да видят идеите си осъществени в ежедневието ни.

София учредява група за интеграция


За да може да ангажира ефективно общността в оценката и планирането на интеграционната политика на София, Асоциация за развитие на София и фондация РискМонитор поканиха представители на местната власт и институции, НПО и организации на граждани на трети страни да учредят местна група за интеграция. Групата ще участва в управлението и дейностите на проекта ИНТЕГРА и ще гарантира качеството и уместността на резултатите, като включи достъп до знание, намаляване на конфликти и изграждане на доверие.

Групата за интеграция включва проф. Анна Кръстева, Център за европейски бежански, мигрантски и етнически изследвания; Миряна Маламин-Сирийски, експерт към комисия по образование, култура и многообразия на Столичен общински съвет; Ангел Гьорев, Каритас България; Надя Обретенова, Българска национална телевизия; Соломон Бали, Б’ней Б’рит; Панайот Чафкаров, МултиКулти Колектив; Костанца Иванова и Лиляна Събева, Столична община.

   

Софийския Фонд за иновации става най-добра европейска практика


Софийският публично-частен фонд за иновации, учреден през 2014 г. и управляван от Асоциация за развитие на София, е одобрен като добра европейска практика и вече е публикуван в Policy Learning Platform на програма Интеррег Европа. Политици от цяла Европа ще могат да се консултират с нашата добра практика онлайн и да се свързват с екипа на АРС чрез платформата за по-задълбочена обмяна на опит и мултиплициране на иновативната софийска инициатива.

“Практиката е интересен пример как регионалните публични и частни организации могат са обединят усилия и да осигурят финансиране на проекти в креативните и творчески индустрии с висок риск. Тя може да вдъхнови други региони, които се интересуват от насърчаване на иновациите в специфичен сектор. Практиката има добър потенциал за трансфериране поради адаптивността си”, се казва в анализа на експерта по темата Карл Арвид Дахлоуф.

Посетете базата данни, за да видите нашата добра практика и експертното мнение: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/275/sofia-public-private-fund-for-innovations/

За седми път АРС подкрепя състезанието „ГолемияТ до мен"

Асоциация за развитие на София подкрепя състезанието „ГолемияТ до мен", инициирано от столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов", за седми път. Традиционно, основен елемент в състезанието е съвместната работа между ученика и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който да е на поне 16 години. Събитието има за цел да развие компютърните умения на деца от 5, 6 и 7 клас, като записването е безплатно и свободно за ученици от всички столични училища.

Тазгодишното издание на „ГолемияТ до мен" ще се проведе на 1 май 2018 г.

От 13 до 23 април е периода за регистрация на участниците в състезанието.

Подробности за записването и правилата за участие вижте ТУК.

Повече информация на http://www.bigtome.info/

Коалицията на „Позитивните посланици” се увеличи с нови членове от Атина

На 27 и 28 март 2018 г. в Атина, община Агии Анаргири, се проведе четвъртата международна среща на партньорите по проект "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет "

На 28 март бяхме приветствани от кмета на община Агии Анаргири и заместник - кмета, които обсъдиха с нас различните аспекти на борбата с речта на омразата и ролята на местните заинтересовани страни. Към дискусиите се присъедини и Отделът на социалните служби на общинския екип, споделяйки с нас дейностите си, включващи работа с уязвими групи.

Експерти от „Националния отдел за електронна престъпност по речта на омразата”, „Гръцкият център за безопасен интернет” и „Arsis” представиха своята дейност в борбата срещу омразата онлайн и офлайн.

Партньорите по проекта демонстрираха основните послания и дейности, използвани до този момент в обществената кампания Гореща линия.

Благодарение на интересните инструменти, които създадохме,както и ангажираните заинтересоване от темата страни, достигнахме над 30 000 целеви аудитории.

Позитивните говорители участваха в експериментален уъркшоп в училище "Втори шанс" в Агии Анаргири

Училище „Втори шанс” е нова обществена образователна институция за възрастни в Гърция, с продължителност на обучението две учебни години. След успешното му завършване учениците му получават сертификат, еквивалентен на диплома за средно образование. За разлика от учебните планове на обикновените училища,учебният план тук е по – гъвкав и следва адаптирана методика за преподаване и оценка на обучаемите. Програмата е част от Оперативната програма "Образование и учене през целия живот" на Министерство на образованието, науката и вероизповеданията,съфинансирана от Европейския съюз (ЕСФ) и националното финансиране.

На 27 март 2018 г. партньорите по проект "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет " посетиха училището „Втори шанс” в община Агии Анаргири, Атина и участваха в експериментален уъркшоп с обучаемите и преподавателите там. Учениците, на възраст между 18 и 76 години, използваха метода на психодрамата, за да разберат и да се научат да разрешават междуличностни и обществени конфликти, породени от речта на омразата, да придобият нови знания и умения, за да се справят с живота и да използват личния си потенциал. Учениците представиха изложба от фотографии по темата, като най – добрите фотографии избрахме чрез гласуване.

"Политиката на нашата община трябва да бъде активна, участието в проекти, които засягат темата за справяне с чувствителни проблеми е важно. Проекти като "Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет " повишават осведомеността сред гражданите ни, носят обществени резултати", каза г-н Никос Пантелияс, заместник-кмет на община Агии Анаргири.

Експерименталният уъркшоп беше чудесен пример за междурегионално изучаване и укрепване на транснационалната коалиция от позитивни посланици, които да се противопоставят на речта на омразата в интернет.

Страница 10 от 28

Нагоре