AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

#BG10xEU Хакатон

На 12 и 13 май 2017г. българските иноватори с интерес към информационните технологии, програмирането, дизайна, мултимедията и маркетинга ще дадат технологичен отговор на възможности и предизвикателства, които ни обкръжават. В София Тех парк ще се проведе #BG10xEU Хакатон по повод 10 години членство на България в ЕС.

Инициатори на събитието са Представителството на Европейската комисия в България и Столична община, а Асоциация за развитие на София, Софтуерният университет, UPNETIX, Британски съвет в България и Фондация Webit са в основата на организационния екип.

В хакатона са поканени да участват всички, които имат технически умения, визия за бъдещето, креативни идеи и смелостта да ги защитават и отстояват.

Желаещите да участват се регистрират в отбори от минимум 2 и максимум 8 човекa: http://fond.sofia-da.eu/bg/bg10xeu-хакатон-2017

Каква е ТЕМАТА?
Темата на #BG10xEU Хакатон е посветена на 10 годишното членство на България в Европейския съюз. Целта е да бъдат намерени решения на проблеми, които не сме решили досега или такива, които ни очакват през следващите 10 години, но още не сме осъзнали тяхната значимост.
Опитът показва, че всяка иновация си пробива трудно път и отнема време, за да бъде приложена масово. Затова хакатонът ще фокусира вниманието върху решения, които проправят път към бъдещето.

Кои са ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА?
• Образованието: Как да се подготвим за образованието на бъдещето? Какви ще са новите професии и необходимите нови умения? Как младите хора да имат достъп до възможностите за обучение и заетост, от които се нуждаят, за да успеят? Как да направим така, че образованието и търсенето на специалисти да бъдат в синхрон? Съществуват още много въпроси, които участниците в хакатона си задават, и може би вече търсят решение.
• Екологична устойчивост: Как да решаваме екологичните предизвикателства? Готови ли сме да дишаме все по-замърсен въздух, особено в големите градове? Как да се отасяме по-отговорно към природата? Това е само малка част от въпросите, които си задаваме сега, а какви ще бъдат те след 10 години и възможно ли е сега да предложим решения?
• Предизвикай! Кои са предизвикателствата, които ни очакват, но все още не ги осъзнаваме? Не е ли сега времето да ги формулираме? А да търсим решението, от което светът ще се нуждае след 10 години? Бъдещето е на смелите и информирани решения.

НАГРАДИТЕ:
Първа награда: 10 000 лева
Втора награда: 5 000 лева
Трета награда: 3 000 лева

Специални награди:
Ева Майдел, евродепутат и посланик на дигиталните умения и Code Week ще награди двама участници в хакатона с посещение в Брюксел на събития от програмата на Code Week2017г.

Отборите имат възможност да представят своите проекти пред партньори на инициативата, които сами ще изберат проект и ще предложат начина, по-който ще го подкрепят.

#BG10xEU Хакатон "10 години България в ЕС" ще се проведе с подкрепата на МОБИЛТЕЛ, МАЙКРОСОФТ и COCA-COLA HBC BULGARIA.

Партньори на хакатона са Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, културни центрове на европейски държави в България, СУ „Св. Климент Охридски" – Факултет по математика и информатика и Стопански факултет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Технически университет - Габрово, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Американски университет в България, ОНТОТЕКСТ, НПО Линкс, Империя онлайн, Фонда на фондовете.

Повече информация може да видите тук: http://fond.sofia-da.eu/bg/състезания/bg10xeu-hackathon.html

Международен семинар по проект ИноБридж


Четвъртият международен семинар по проект ИноБридж се проведе в Тампере, Финландия, oт 7 до 10 март, 2017. Съветът на регион Тампере и Фондацията на университетите в регион Кастиля и Леон, Испания, представиха своите регионални програми и инициативи за насърчаване на регионалните иновации и на малките и средни предприятия да използват рзултатите от научно-изследователската дейност. И двата региона освен това предложиха и свои добри практики за трансфериране, които варираха от споделени офиси на фирми в университетите до назначаване на служител, отговорен за промотиране използването на отворени данни за бизнес цели.

ИноБридж е проект, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който обединява осем партньора от седем държави. Асоциация за развитие на София е партньор, като също така представлява и Столична община. Освен екипа на АРС, в семинара взеха участие и двама представители на СОС и Експертния съвет по наука и образование към кмета.

София е домакин на първия Иновационен лагер - София този уикенд

Столична община в партньорство със звено Зелена София към Асоциацията за развитие на София, съвместно с Министерски съвет и DG CONNECT на Европейската комисия организират първия по рода си иновационен лагер в София, който ще се проведе на 11-ти и 12-ти март 2017 г.

Лагерът има за цел да събере експерти от различни държави, които да работят заедно за намиране на специфични решения на предварително зададени предизвикателства от организаторите, свързани с отворените иновации и да търсят подходи за съвместно създаване на иновативни публични услуги, обществени дискусии върху зелени теми, както и за съвместно създаване на иновации чрез ефективно използване на еврофондовете.

Лагерът се организира и в контекста на предстоящото българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г.

Иновационният лагер ще се проведе в малък мащаб, като по време на дискусиите на събитието се надяваме да се родят конкретни предложения. Целта е след приключване на лагера тези предложения да бъдат прототипирани и да се приложат от организаторите в следващите месеци.

Приблизително 30 души ще вземат участие в лагера. Участниците са експерти в различни области и са предварително подбрани от организаторите. Участниците ще бъдат разделени в специални работни групи, като всяка една от тях ще работи върху конкретно предизвикателство.

Коалицията на Позитивните говорители посети и Букурещ


Международна среща на посланиците на движението NO hate се проведе в Букурещ от 1 до 4 март 2017. Срещата, организирана от Фондацията за развитие на гражданското общество, събра представители на гражданския сектор от над 10 европейски държави, да споделят добри практики в противодействието на речта на омразата.

Срещата ни предостави много добра възможност да споделим целите и основните дейности на проекта “Коалиция от Позитивни говорители за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие”. Снежина Гъбова от екипа на Асоциация за развитие на София представи проекта по време на първата дискусионна среща.

Заинтересованите представители на НПО, участващи в срещата ще се включат и в обученията, които партньорите по проекта ще организираме в държавите си.

 

Стартираща среща по проект Умения за новото поколение в Будапеща

Районната администрация Обуда, Будапеща посрещна на 28 – 1 март 2017партньорите от Дунавския регион на стартиращата среща по проект Умения за новото поколение, съфинансиран от програма Интеррег-Дунав.

Екипът на Асоциация за развитие на София, която е един от ресурсните партьнори и ръководител на дейностите, групирани в работен пакет 3 “Създаване на иновационен капацитет” участва активно в работата по групи и обсъждането на предстоящите задачи.

На 1 март 2017 се състоя и публичното представяне на проекта пред граждани на Будапеща. Представихме иновационния потенциал на София, но също и част от българските традиции като подарихме традиционните български мартеници на партньорите и гражданите.

Програма на срещата.

АРС и Столична община партнират и домакинстват Innovation Explorer Day за втора поредна година


Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София участва в кръглата маса “Публично-частни иновационни партньорства” в рамките на ежегодния форум за иновации Innovation Explorer Day в София на 23 февруари 2017 година. На форума бяха представени примери от успешни иновационни партньорства в публичната сфера в три категории: образование, климат, дигитално общество. В представянето на добри практики и идеи за иновации в градска среда се включиха и международни гости. Севдалина представи инициативите и практиките на Столична община и Асоциация за развитие на София за насърчаване на иновационната екосистема като Стратегията за интелигентна специализация, координацията на европейското партньорство Дигитален преход - част от европейския Градски дневен ред, публично-частния фонд за иновации. Кръглата маса завърши с отворена дискусия по темите.

Страница 10 от 34

Нагоре