AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Коалицията на Позитивните говорители разпространи посланията на проекта чрез Piedibus del Benessere в Перуджа

 

По време на втората партньорска среща по проект Коалиция от позитивни говорители за противодействие на речта на омразата в интернет, домакинствана от Forma.Azione в Перуджа, Италия се присъединихме към мултукултурната инициатива – учене чрез ходене Piedibus del Benessere. Това е иницатива на местната общоност, която общината на Перуджа подкрепя. Тя промотира здравословния начин начин, като същевременно има и каузата да интегрира социално изключени групи в местната общност.

Заедно с близо 50 представители на местната общност дискутирахме социално значими каузи, като противодействие на речта на омразата.

СОФИЯ Е ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКА СРЕЩА ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО „ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД“

На 7 и 8 юни Столична община (Асоциация за развитие на София) домакинства работна среща от партньорството "Дигитален преход“. София е координатор на това партньорство заедно с Естония и финландския град Оулу.

Инициативата е част от „Градският дневен ред за ЕС“, който се изпълнява посредством иновативен метод на широки партньорства между представители на държавите-членки, градските власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, Европейската инвестиционна банка, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.
Основната му цел е да подобри съществуващите политики в областта на законодателството, образованието и европейското финансиране и да повиши ефективността им чрез въвеждане на нови мерки.

Градският дневен ред за ЕС ще създаде нови форми на взаимодействие, фокусирайки върху градските проблеми и предизвикателства с европейско измерение.

Основният механизъм за изпълнение на Градския дневен ред на са тематичните партньорства. В рамките на тези партньорства Европейската комисия, държавите-членки, европейските градове ще работят заедно за засилването на градското измерение на европейските политики.

Партньорствата ще работят по 12 приоритетно теми, определени в Градския дневен ред за ЕС.

София кандидатства и бе избрана заедно с Естония и Оулу, Финландия за координатор на партньорството Дигитален преход.

Целта на партньорството Дигитален преход е да подобри обществените услуги за граждани и да създаде нови бизнес възможности.

Основните панелни дискусии в София са:
• Е-управление;
• Нови умения и обучението на бъдещето;
• Стандартизация на бази данни и съвместимост;
• Градско планиране;
• Здравните и социални грижи на бъдещето;
• Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж;
• 5G и други ключови базови технологии

Елен Герджиков, председател на СОС и председател на УС на Асоциация за развитие на София даде старт на международната среща:

          „Ние говорихме за интелигентни градове, сега говорим за интелигентно общество. Градовете имат отговорността да играят решаваща роля за създаването на интелигентно общество, не само като използват и прилагат технологични решения и свързани с това нови услуги, но и като силени партньори и посредници на дигиталния преход.“

Повече от 40 представители на местни и национални власти от европейски градове и държави се събират в София, за да изработят план за действие и препоръки за промяна на политики, които съдействат и подпомагат процесът на дигитален преход в Европа.

Вдъхновяваща реч на Пламен Русев (основател на Webit) пред участниците в партньорството „Дигитален преход“:

          „Ако говорим за бъдещето, трябва да мислим как да овластим младите хора, защото те вярват, че могат да променя света“. Пламен Русев подчерта огромния потенциал, който има в София, България и Източна Европа. Потенциал в областта на дигиталните иновации и технологиите. „Не случайно София е един от координаторите на партньорство Дигитален преход, защото нашият град вече се утвърждава като СОФИЯ - ДИГИТАЛНА СТОЛИЦА.“

    

КОАЛИЦИЯТА ОТ ПОСЛАНИЦИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА В ИНТЕРНЕТ СЕ СЪБИРА В ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

 

Партньори от 8 организации от 7 европейски страни се събират в Перуджа, Италия, в търсене на разкази за противодействие на езика на омразата в интернет. Срещата започва вечерта на 6 юни с Piedibus: „учене чрез ходене“, когато местните заинтересовани страни, работещи в областта на интеграцията, ще се присъединят към Коалицията и ще представят местния контекст. Срещата ще продължи до 8 юни с обсъждане на докладите от участващите в проекта страни, очертаващи националния контекст, планиране на интерактивни обучения и публична HotLine кампания. Домакин на срещата е от един от партньорите по проекта - Forma.Azione.

Проектът е съфинсиран от програма “Права, равенство и гражданство/Правосъдие” на Европейския съюз.

Софийска консултативна група за иновации

Столична община учреди местна консултативна група за иновации, която да подпомогне града в разработване на ефективни политики за младежно предприемачество и иновации. Консултативната група е създадена в рамките на проект Умения за новите поколения, Програма за транснационално сътрудничество Дунав, ИНТЕРРЕГ, съфинансирана с фондове на ЕС. Столична община и Асоциация за развитие на София са партньори в проекта, заедно с още 10 партньори от още 6 държави. Консултативната група включва експерти в различни области: социално предприемачество (Юрий Вълковски, директор на “Промяната”), инкубатори и инвестиционни фондове (Милен Христов, Фаундър Институт), образование, наука и технологии (Васил Караивнов, председател на борда на директорите на София Тех Парк; Марияна Хамънова, Клийнтех; Иво Иванов, 134-то СОУ), столичните общински съветници Михаела Иванова и Ботьо Ботев, съавтори на Софийската младежка стратегия. Консултативната група ще укрепи сътрудничеството между администрацията, компаниите, образованието, младите, организациите за бизнес подкрепа и НПО да развиват и задържат млади таланти. Първата среща на групата се състоя на 1 юни, 2017г.

Предстоящи дейности по проекта включват създаване на динамична платформа за обучение по предприемачески умения, наставничество и менторство чрез нова Иновационна лаборатория, развитие на младежки политики чрез взаимно учене мяжду партньорите.

Повече за проекта можете да видите тук: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

На 19 май 2017 г. в София се проведe конференция „Културата в подкрепа на социалното приобщаване, социалните иновации и междукултурния диалог“

На 19 май 2017 г. в София се проведe конференция на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура на Европейския комитет на регионите (КР) в партньорство с град София. Над 40 местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС дойдоха да се запознаят с културната политика и добрите практики на София и да обсъдят ролята на културата като двигател за социално приобщаване, социални иновации и междукултурен диалог. София се кандидатира и спечели домакинството по инициатива на Малина Едрева, член на КР и на Столичния общински съвет.

Председателят на КР Марку Маркула и кметът на София Йорданка Фандъкова подчертаха, че българската столица е сред първите градове, създали иновативни и смели модели като Фонд за иновации в културата за подкрепа и развитие на творчеството и културата в града чрез партньорство между публичните институции и частния сектор, Академия за мениджмънт в културата, общински хакатони. Европейската година на културно-историческото наследство, Европейския градски дневен ред, по която София е активен партньор в три от 12-те приоритетни теми и координира темата за прехода към цифровите технологии, новото законодателство в областта на авторското право бяха посочени като фактори, които могат да подпомогнат ролята на културата като двигател на включващ растеж.

В конференцията взеха участие още заместник-кмета на София Тодор Чобанов, главният архитект Здравко Здравков, евродепутата Ева Майдел, кметове и общински съветници от София и България, културни оператори, университетски преподаватели, представители на европейси посолства и културни институти у нас.

София представи разнообразни свои добри практики. Чуждестванните участници останаха силно впечатлени от социално-просветния център в кв. Факултета, от подкрепяните от общината дейности на фондация Светът на Мария и Мулти-Култи, от Деня на доброволеца, провеждан съвместно от бизнеса и Дирекция култура.

София е домакин на европейска конференция, посветена на ролята на културата за социалното приобщаване

Над 40 местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС, ще се срещнат в София на 19 май (петък), за да обсъдят ролята на културата като двигател за социално приобщаване, социални иновации и междукултурен диалог в европейските градове и региони. Събитието се организира от Европейския комитет на регионите (КР), асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС.

Семинарът ще бъде открит от председателя на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, кмета на София Йорданка Фандъкова и члена на КР Малина Едрева, която е председател на Комисията по образование и култура в Столичния общински съвет. Представители на Европейската комисия ще запознаят участниците с текущата подготовка за провеждането на Европейската година на културното наследство през 2018 г., която съвпада с българското председателство на Съвета на ЕС.

„София се превърна в град на културните и творческите индустрии. Инвестирали сме в културната инфраструктура и градът се възползва от изграждането на нови музеи. Разработихме първата дългосрочна общинска стратегия в областта на културата, дори преди държавата, и тя беше изготвена заедно с творци и хора, които се занимават с културни дейности“, заяви г-жа Фандъкова.

Местните и регионалните лидери от други страни от ЕС ще се извлекат поуки от опита на София в областта на управлението на културните процеси, финансирането на културата чрез новаторски публично-частни партньорства и обновяването на пространства за културни прояви. Членът на Европейския парламент Ева (Паунова) Майдел ще участва в дебат за потенциала на културата в цифровото общество и ролята на технологиите за културното и социалното приобщаване, със специален акцент върху създаването на възможности за заетост. Счита се, че секторите на културата и творчеството осигуряват над 80 000 работни места в България.

Културата може да бъде ключов фактор за социално приобщаване на мигранти, роми и хора с увреждания. Общинската администрация на град София работи за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени ромите, чрез иновативен модел, който включва професионално ориентиране и обучение по предприемачество за младите хора. Голяма част от работата на местно равнище се извършва от организации на гражданското общество, като например Мулти култи колектив, който помага на мигранти да се интегрират в българското общество и образова местните хора чрез потапяне в чужди обичаи, храна и традиции. Този и други подобни случаи ще бъдат представени на участниците.

Семинарът се организира от Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на КР в партньорство с град София.

• Пълен дневен ред на семинара

Страница 9 от 36

Нагоре