AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Международна конференция „Към успешна комерсиализация на развойната дейност“


Много европейски региони са си поставили цел да се превърнат в лидери в разработването на технологиите на 21 век и нарастващата комерсиализация на новите технологии. За тази цел са разработени и приложени много стратегии, инструменти и финансови механизми, насочени към ускоряване на цикъла на научно-изследователската и развойна дейност в университетите, насърчаване на културата на предприемачество и иновации, осигуряване на достъп на малките и средни предприятия до изследователска инфраструктура и резултати от развойна дейност. Партньорите по проект ИноБридж организираха международна конференция в Тампере, Финландия, на 19 февруари 2019 г., за да изслушат заинтересованите страни и да анализират какво сме научили и постигнали досега в тази област.

Говорителите от университети, регионални оперативни програми от осем европейски региона, регионални и местни власти, НПО, представители на частния сектор изтъкнаха важността на човешкия капитал, европейските политики, партньорствата и сътрудничествата. Севдалина Войнова участва в панела за новата роля на публичния сектор за насърчаване на иновациите.

Проектът ИноБридж се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

 

Партньорството ИНТЕГРА отправя поглед напред

Партньорите по проект ИНТЕГРА проведоха третата си среща в София от 13 до 15 февруари 2019г. В срещата се включиха всички шест партньора и заинтересовани страни от пет държави – България, Чехия, Италия, Словакия и Хърватия. Темата на срещата беше Застъпническа и информационна кампания за по-добра интеграция на граждани на трети страни. Партньорите споделиха резултатите от градските си интеграционни одити и дневния си ред за интеграция, целите на местните усилия и постиженията им досега. Бяха споделени интересни свидетелства:

„Един украински студент изрази учудването си, че някой го пита как да подобри услугите за чужденци и взема отговора му сериозно – това не му се е случвало у дома.“
„От този проект научихме много – анализирахме ситуацията, изучавахме какво правят другите партньори и градове и решихме, че и в нашия град може да се направи повече.“
„Липсата на конфликт не означава непременно интеграция – може да е сигнал за липса на комуникация.“

Заинтересованите страни, които участваха в срещата – от кметове и общински съветници до НПО експерти, от представители на международни организации до сдружения на мигранти и държавни институции – също споделиха своя опит, какво правят сега и към какво се стремят. Като част от срещата партньорите посетиха Интеграционния център Св. Ана, управляван от Каритас-София.

Кметът на Рубано г-жа Сабрина Дони се срещна със заместник-кмета на София г-н Тодор Чобанов в рамките на проектната среща. Двамата градски лидери обмениха опит и идеи за по-ефективна интеграция на чужди граждани и потвърдиха ролята на сътрудничеството между градовете, за да го постигнат.

Най-важното е мигрантите да почувстват, че са част от общността, заяви г-жа Дoни пред репортер на 24novini.bg: https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/15812-v-italiya-imat-nuzhda-ot-migranti-za-industriyata-i-fermite

Партньорите планираха последващите си дейности и застъпническата си кампания.

Проект ИНТЕГРА е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейски съюз.

Повече за проекта можете да видите на www.integra-eu.net.

   

 

Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони


Заместник-кметът на Столична община доц. Тодор Чобанов се срещна с кмета на Рубано, Италия, г-жа Сабрина Дони, и заместник-кмета на Рубано г-жа Стефания Донега. Ръководителите на двете общини обмениха опит как работят за пълноценна интеграция на граждани на трети страни. Макар и различни по размер и географско положение, София и Рубано имат сходни предизвикателства как улесняват достъпа до пазара на труда, до образование и жилища на легално пребиваващи хора с произход извън ЕС.

Срещата се състоя в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС, чийто водещ партньор е Асоциация за развитие на София. Повече за проекта можете да намерите на www.integra-eu.net.

 

„Най-важно е мигрантите да разберат, че са част от общността на града“


Кметът на град Рубано гостува в София по повод партньорска среща в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Пред репортер на електронната медия 24novini.bg тя сподели, че интеграцията става много по-лесна след първият път, в който се преодолеят бариерите между италианците и мигрантите, защото те вече не се страхуват един от друг. Според нея най-важно е мигрантите да разберат, че са част от общността им и градът се старае да им помогне за това осъзнаване като ги включва в различни културни форуми, събития и като цяло в обществения живот.

Цялото интервю на г-жа Сабрина Дони, кмета на Рубано, Италия можете да прочетете на https://24novini.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%8A%D0%B1/item/15812-v-italiya-imat-nuzhda-ot-migranti-za-industriyata-i-fermite.

 

Съвместния изследователски център към Европейската комисия даде официално начало на пилотния проект “Науката среща регионите/парламентите”, в който София участва


На 06 и 07 февруари 2019 г. в Брюксел се проведе конференциятa “Science Meets Regions/Parliaments – The role of science in 21st century policy-making”. Събитието беше организирано във връзка с официалния старт на пилотния проект на Съвместния изследователски център към Европейската комисия и Комитета на регионите за организиране на редица събития в европейски градове за подобряване на комуникацията между представителите на научните среди и участниците в управлението, както и предоставянето на валидирана изследователска информация по теми от ключово значение на взимащите решения.

По време на събитието имаше както и лекции за влиянието на изкуствения интелект и киберсигурността върху обществото, така и паралелни семинари и работни групи, в които участниците активно споделяха плановете за изпълнение на задълженията си по организиране на събития в своите страни и градове.

В срещите взе участие представител на “Асоциация за развитие на София”, който се запозна с методологията и спецификата на изискванията за организацията на иновационен лагер в София в рамките на проекта „Science meets Regions”, както и обмени опит и идеи с представители на градовете Наймехен (Холандия) и Гент (Белгия) и областите Каталуния (Испания) и Бавария (Германия), които също предстои да организират иновационни лагери. По време на работните групи беше споделена информация с останалите участници в пилотния проект за планираните от страна на “Асоциация за развитие на София” и Столична община действия по организирането на иновационния лагер, планиран за месец март 2019 година.

Стартираща среща по проект ИН-ЕДУ

Екипите по проект ИН-ЕДУ от Перуджа, София, Осийек, Марибор и Лион проведоха първоначалната си среща на 7 и 8 февруари 2019г. в Перуджа, за да започнат годината и проекта с летящ старт. Със седем партньора в пет държави, партньорите оцениха възможността да се съберат заедно като консорциум. Ръководителите на работни пакети, сред които и Асоциация за развитие на София, очертаха предстоящите дейности и цели, направен беше подробен план за предстоящите месеци и партньорите синхронизираха визиите си.

Стартиращата среща породи нова мотивация за принос към по-приобщаващи общности чрез повишена медийна грамотност и ни накара да очакваме с вълнение предстоящата година.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

 

 

      

Страница 9 от 37

Нагоре