AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Нова група посланици за ограничаване езика на омразата в интернет


Класът на Нели Георгиева от Национална природо - математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" – София вече е част от кампанията „Позитивни говорители – Гореща линия“ на Асоциация за развитие на София. На 16 март 2018г. заедно с младежите от IX клас търсихме отговори на въпросите: Що е то реч на омразата? Къде се среща най-често тя? Кой са най-честите й жертви? Как можем да й се противопоставим? Има ли полза от вече създадените механизми за докладване? Трябва ли да бъдат създадени нови такива или това би нарушило схващането за интернет пространството като „единственото свободно място за изразяване”?

Младите хора се присъединиха към коалицията ни от позитивни говорители, като споделиха своите послания: „Не съди другите по външността – първо ги опознай.“; „Никой не се ражда расист!“; „Думите имат значение. Внимателно ги подбирай. Могат да са извор на безкрайна любов, освен безсмислени кавги.“; „До всички геймъри: Не мрази, играй!“.

Специален гост на срещата беше Надя Обретенова, журналист от БНТ, автор на филма „Кой е срещу теб в мрежата“. Тя предупреди новите ни посланици, че „с напредването на технологиите всяко нещо написано в мрежата не изчезва, а може да бъде използвано срещу теб след време“.

 

Предстоящо: Нов младежки иновационен хъб в София


По време на церемонията по връчване на наградите в конкурсите за младежки инициативи „Младежки свят и доброволчество“ и „Нашият училищен спортен празник“ от кмета на София, домакинствана от Ирена Димитрова, директор на дирекция ПИСТ в СО, представихме важни новини, свързани с проекта Умения за новите поколения, съфинансиран от програма Интеррег Дунав.

А именно, предстоящото откриване на младежката иновационна лаборатория и програмата за предприемачество и развиване на иновации, с която ще започне функционирането й.

Вярваме, че сред младите и предприемчиви екипи от различни столични училища, които вече пишат и печелят проекти, ще намерим и активните предприемачи, които ще осмислят съществуването на новият младежки хъб.

Партньори от 5 европейски града се срещат да обсъдят интеграцията на граждани на трети държави

ЕС е изправен пред недостиг на работна ръка в сектори, които имат потенциала да ограничат растежа и конкурентоспособността – предизвикателство, което ще се засилва поради застаряващото население. Макар легалните канали за квалифицирани мигранти да предлагат разрешение, привличането на работници извън ЕС трябва да върви ръка за ръка с разрешаване на проблемите от бежанската криза. Повече усилия са необходими за интеграция на 20-те милиона неевропейски граждани, които пребивават легално в ЕС.

Новият проект ИНТЕГРА, водещ партньор на който е Асоциация за развитие на София, цели да помогне на процеса на интеграция на граждани на трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез обмяна на знания и опит между градове.

Партньорите по проекта АРС, РискМонитор, Център за интеграция Прага, Изследователски център за сигурност и престъпност – Италия, Център за мир – Хърватия и ЕТП Словакия се събраха в София от 21 до 23 февруари, 2018, за първата си проектна среща. Партньорството събира разнообразна експертиза: в изследователската работа (RISSC, РискМонитор), в интеграция на малцинства и мигранти (IPC, ETP), в областта на човешките права и обществените кампании (Център за мир), в градските политики (АРС). Партньорите постигнаха съгласие как да работят ефективно като екип, какво подходи и роли да имат, какво представлява успеха на проекта. Методологиите за иновативните Градски интеграционни одити като инструмент за оценяване на градските политики също бяха дискутирани.

Проектът ИНТЕГРА е получил финансиране от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

    

“Горещата линия“ на позитивните послания отново свърза младежи от цяла България

На 9 февруари 2017 г. Коалицията от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет стана с 30 млади хора по-голяма. Представители на Асоциация за развитие на София представиха проекта пред над 30 млади хора от цяла България, които участваха в организираната от Мулти култи колектив работилница „Бъди промяната”, част от европейския им проект „Овластяване на общностите в Европа“.

Участниците в работилницата се запознаха с докладите, изготвени от организациите, включили се в проекта, и прогреса, достигнат до момента. Те успяха да разгледат и трите информационни видеа, които са част от кампанията по популяризирането на проблема и неговите решения - „Как да разпознаем езика на омразата в интернет“, „Как да докладваме езика на омразата в интернет“ и „Положителни послания в отговор на езика на омразата“.

Представителите на АРС запознаха младежите и с новото допълнение в сайта на проекта – „Позитивни говорители – ГОРЕЩА ЛИНИЯ“, което включва три теста, целящи да запознаят потребителите с интересни факти, касаещи бежанците и техния начин на живот, чрез които можем по-лесно да влезем в обувките на другия, и възможност за публикуване на видеа и снимки с позитивни послания от всеки желаещ потребител.

След края на представянето участниците в работилницата попълниха картички с позитивни послания, с които да противодействат на езика на омразата. Голяма част от тях изразиха желание да се включат в коалицията и чрез видеа, снимки с позитивни послания и участие в бъдещите събития по проекта.

Един от младежите, които споделиха своите позитивни послания на картичка, написа „Позитивните послания трябва да водят до интернет свят с повече приемане, в който всеки човек се чувства спокоен и в безопасност.“ във връзка с Международния ден на безопасния интернет, който отбелязваме през месец февруари.

АРС стартира нов проект

Асоциация за развитие на София стартира работа по нов проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. ИНТЕГРА цели да подобри процеса на интеграция на граждани на трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез споделяне на знание и опит между градовете. Проектът ще насърчи по-дълбоко взаимно разбирателство между мигрантските общности и приемащото общество на фона на нарастващ политически дискурс, който обрисува мигрантите и бежанците като основна заплаха за сигурността в Европа. Партньорите по проекта ще разработят конкретни действия за преодоляване на местните проблеми пред интеграцията: създаване на местни и международни мрежи, градски одити, дневен ред за градска интеграция със сценарии за бъдещето, разработени чрез градски лаборатории за интеграция.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор и през 2018 и 2019 ще ръководи консорциума от ETP – Словакия, RISSC – Италия, ICP – Чехия, Център за мир – Хърватия и РискМонитор – България.

Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт ви представят новата публикация "Пътища към иновации в културата"

Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт ви представят новата публикация "Пътища към иновации в културата".Тя е резултат от над петгодишен опит в изграждането на капацитет за арт управление чрез Академия за мениджмънт в културата - следдипломна квалификационна програма за мениджъри на общински и независими културни институти, призната от Софийския университет.

Изданието на Академията от 2017г. и международната конференция със същото наименование в София целят свързването на трите сектора - културни организации, бизнес и технологични компании, както и академични среди - да се ангажират с научноизследователска дейност, която цели иновации във всичките им форми за преодоляване на съществуващите дисбаланси. Културните мениджъри от София, Букурещ и Солун, участници в Академията от 2017г., подкрепяни от редакционна колегия, разработиха текстове в различни области: предложения как новите технологии могат да се използват за разширяване, задълбочаване и разнообразяване на обхвата на публиката; проучване на нови бизнес модели на музеите; социални медии и съдържание, създадено от потребители; разпространение на културни продукти; мобилни приложения и игри; данни и архив; образование, обучение и ресурси. Иновациите произтичат от желанието да се експериментира и да намери правилната структура и култура, които водят до създаването на нови идеи и практики. Изданието запълва празнотата в изследванията и знанието, които могат да премахнат някои от пречките пред иновациите в сектора на изкуството и културата и да дадат възможност за положителен ефект в градската среда.

Надяваме се, че "Пътища към иновации в културата" не само ще допринесе за разширяване на границите на културните организации от 21-ви век, но и ще предложи някои полезни идеи, които си струва да се изследват, примери, тенденции, препоръки към публични политики и вдъхновение.

Страница 9 от 43

Нагоре