AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Наръчник за градски интеграционни одити

Асоциация за развитие на София и европейски партньорски организации създадоха Наръчник за градски интеграционни одити. Той се появява в момент, когато миграцията е в основата на политическа криза в ЕС, но е и отговор на демографските предизвикателства и възможност за икономически растеж. Двадесетте милиона граждани на трети страни в ЕС са огромен потенциал.

Успешната интеграция на хора с мигрантски произход е възможна, само ако отговаря на местните нужди. Затова ролята на местните власти и гражданското общество са решаващи.

Наръчникът съдържа разнообразни инструменти за картографиране и оценка как градовете осигуряват достъп до обрзование, обучение през целия живот, заетост, настаняване, гражданско и културно участие на гражданите от трети страни. За да е максимално ефективен, градският интеграционен одит трябва да се направи с широко участие, включително и на мигранти, за да се обединят усилията на всички.

Ще се радваме да разпространявате и ползвате наръчника. Той е изработен по проект Интегра, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕК и е достъпен на www.integra-eu.net и www.sofia-da.eu.

Възможен ли е интернет без език на омраза? 21 – 22 юни 2018, София, Център за култура и дебат Червената къща

“ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МРЕЖАТА, ПОСЛАНИЦИ НА ТОЛЕРАНТНОСТ” е международна конференция, на която ще дискутираме възможностите за противопоставяне на езика на омразата.

Как се заражда речта на омразата, кои са авторите й, кога напуска мрежата, как фалшивите новини могат да предизвикат напрежение и дори насилие, през какво преминават жертвите на враждебна реч в интернет? Това са част от въпросите, които ще разискваме заедно с преживял геноцида в Руанда, със създател на най-голямата кампания на чешкото правителство за Култура без омраза, с изследователи на проявленията на речта на омразата, с журналисти и експерти от Гърция, Великобритания, Италия, Хърватия, Чехия, Германия, Грузия и България.

Ще погледнем в бъдещето заедно с политиците, а експертите от правозащитни организации, гейминг индустрията, местните власти ще представят инструменти, които вече работят в мрежата и извън нея, и ефективно противодействат на речта на омразата. Ще начертаем заедно пътя напред.

Конференцията се организира от Асоциация за развитие на София в рамките на проект „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет“, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕК.

Конференцията е част от програмата на Столична община за Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред говорителите ще бъдат и вицепрезидентът на Р. България г-жа Илиана Йотова и кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова.

Вижте програмата тук: https://www.positivemessengers.net/images/News/PM_c_agenda_bg.pdf

Регистрирайте се до 18 юни 2018 тук: https://bit.ly/2kboA1j

Местата са ограничени.

Софийски интеграционен одит


Над 30 участници се включиха в първия Софийски интеграционен одит, който се проведе по проект ИНТЕГРА, финансиран по Фонд Убежище, Миграция и интеграция на ЕК. Участниците - представители на Столична община, неправителствени организации, граждани на трети страни, правоприлагащи органи, университети и училища - оцениха политиките и практиките на София за интеграция на граждани на трети страни и мигранти. На 16 май 2018г. в малки групи те обиколиха града и посетиха квартали, където се събират, работят и живеят мигранти, за да идентифицират кое прави София гостоприемна за чужденци и какви интеграционни политики липсват или са неефективни. Бяха използвани два инструмента - списъци за проверка, изработени по проекта, и фотоглас - документиране на постиженията и недостатъците чрез дигитални снимки. Снимките и коментарите към тях са достъпни на www.integra-eu.net. Резултатите от фотогласа и списъците за проверка, заедно с документно проучване и фокус групи, ще бъдат включени по-късно в доклад от интеграционния одит на София.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор по проекта и ръководи консорциум с участието на ЕТП - Словакия, RISSC – Италия, Интеграционен Център Прага, Център за мир - Хърватия и РискМонитор - България.

      

БАЛКАНСКИ ХАКАТОН 2018 Г. - ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ГРАНИЦИ

Програмисти (coders) от всички балкански държави ще кодират европейското цифрово бъдеще на 27 и 28 юни в София, София Тех парк.

Балканският хакатон е под патронажа на комисаря по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и кмета на София Йорданка Фандъкова.

Събитието се организира от Представителството на Европейската комисия в България, Столична община, Държавна агенция “Електронно управление”, Асоциация за развитие на София, Фондация Webit и София Тех Парк.

Балканският хакатон събира заедно най добрите кодери (студенти, младежи, стартъпи компании, дизайнери, IT любители и професионалисти) от всички балкански страни за да предложат прототипни решения на предизвикателствата пред цифровото бъдеще на Европа и дигиталната свързаност на Балканите. Всеки, който мисли как да подобри онлайн правителствените инструменти, да гарантира неприкосновеността на личния живот и сигурността на гражданите в един свързан свят, да направи технологиите отворени и достъпни за всички, независимо от местоположението, възрастта, пола и професията ще се състезава за сериозни парични награди, осигурени от Мтел, Столична община и Представителството на ЕК в България.

Отборът победител получава парична награда и покана от комисар Мария Габриел да участва в събитията по време на Code Week 2018 в Брюксел.

Основно предизвикателство на двадесет и четири часовия хакатон е цифровото разделение: как да осигурим бъдеще на Европа, в което нито един гражданин няма да се чувства дигитално изключен. Само 1 месец след срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София и в рамките на Българското председателство на ЕС балканските кодери ще предложат своите решения за европейска свързаност.

Работният език на Балканския хакатон е английски език. Повече подробности за условията, предизвикателствата, програмата, може да видите на страницата на хакатона: www.balkanhackathon.eu

Крайният срок за регистрация е 1 юни 2018.

Балканският хакатон 2018: Преодоляване на дигиталните граници ще се проведе с подкрепата на МОБИЛТЕЛ и партньорството на Upnetix, Dreamix и Софтуерният университет.

АРС проведе първата фокус група за качествен анализ на политиките и практиките за интеграция на граждани от трети страни и мигранти в София на 10.05.2018

От общо деветимата участници седем бяха граждани от трети страни, а двама бяха експерти по въпросите за интеграцията от неправителствения сектор. Основните теми на фокус групата бяха присъствието на ГТС в София, настроенията спрямо тях, услугите, които те имат на разположение в града, както и предизвикателствата, които срещат тук.

Преобладаващото отношение спрямо ГТС бе оценено като неутрално към позитивно. Има обаче определени променливи като средната възраст на общността домакин – по-младите поколения са по-толерантни от по-старите, произхода на хората от тази общност – хората от София са по-толерантни сравнение с тези от провинцията, но най-вече расата.

Участниците, които бяха и граждани от трети страни, споделиха, че имат лош опит в процеса на наемане на жилище, защото много хазяи не са съгласни да дадат жилището си под наем на чужденци, а често и ги обвиняват в кражба или разтрогват договора им за наем без предупреждение. Друг негативен аспект е сблъсъкът на ГТС с полицията – те са спирани, разпитвани и претърсвани по-често от всеки друг български гражданин, когото познават.

Бяха забелязани и огромни разлики в достъпа до услуги. Българи, мигрирали в чужбина, са в привилегирована позиция спрямо другите, които твърдят, че нямат достъп до информация или насоки. Голяма част от ГТС нямат знание за услугите, предлагани от различни направителствени организации.

Има доста предизвикателства и в сферата на правните въпроси, основно при изваждането на визи или разрешителни. Таксите са прекалено високи, отнема много време съответните документи да преминат през институциите, които ги преглеждат, условията се променят доста често, няма превод от български на други езици. Предизвикателства също са и ограниченият достъп до здравна помощ, намирането на жилище и работно място и по-точно – издаването на сини карти.

Основните препоръки за това как София може да помага на ГТС и тяхната интеграция включват създаването на информационен център или онлайн платформа, направена за лесното ползване на гражданите от трети страни. Общината също трябва да си партнира с работодатели и висши училища, за да направи информацията за образование, възможности за работа и сините карти по-достъпна за ГТС. Препоръките бяха свързани и с назначаването на общински Омбудсман по въпросите за ГТС и мигранти, създаването на система за сигнализиране за ксенофобски и расистки графити, доброволци, които да поддържат гореща линия за помощ, и др.

София може да си партнира и с Дирекция „Миграция”, за да се създаде информационно бюро, както и бюро за правна помощ на ГТС.

“Зелена София” е победител в конкурса “Най-зелените компании в България”


На 11.05.2018 г., проект “Зелена София” на Столична община осъществяван чрез Асоциация за развитие на София, беше отличен като победител в категорията “Обществени организации, общини и държавни структури”, в осмото годишно издание на конкурсa “Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media.Сайтът http://www.waste.sofia.bg/ има за цел информиране на гражданите за безопасното и правилно изхвърляне на битовите отпадъци чрез ясен дизайн и разбираем език. Основната инициатива, която наградата отличава е платформата NO WASTE. Проектът е осъществен с подкрепата на Lidl Bulgaria и CSR Bulgaria, Център за научни изследвания и проектиране - УАСГ, дирекция "Управление на отпадъците" и Столичен инспекторат.

Страница 8 от 45

Нагоре