AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Трета международна среща по проект Умения за новите поколения

Партньорите по проект Умения за новите поколения се срещнаха в Белград на 13 и 14 юни 2018 г. Дванадесетте партньора от седем държави от Дунавския регион – Австрия, България, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Чехия, обсъдиха и направиха оценка на напредъка по проекта. Особено внимание беше отделено на седемте местни иновационни лаборатории: ремонтиране и оборудване, планирани дейности, начини за привличане на млади хора.

Успоредно със срещата се проведе и международен младежки лагер, в който млади участници между 15 и 29 години от партньорските градове работиха за развитие на свои идеи за социални иновации, които отговарят на важни обществени предизвикателства.

В края на срещата се проведе и специална конференция, модерирана от Севдалина Войнова, посетена от много представители на заинтересованите страни в Белград. Партньорите споделиха опита и научените уроци в рамките на проекта в сферите на социалните иновации и развитието на предприемачески умения.

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

Междурегионален семинар ИноБридж


Осмият междурегионален обучителен семинар по проекта ИноБридж се проведе в Автономната провинция Болцано – Южен Тирол, Италия, от 6 до 8 юни 2018 г. Партньорите по проекта направиха интересни обучителни посещения в НОИ Техпарк, бивш завод за алуминий; в изследователския център за селско стопанство и горска промишленост Лаймбург и фирмата Микрогейт, която иновира в областта на космическите телескопи и измерване на времето.

Партньорите, сред които и Асоциация за развитие на София, работиха съвместно за развиване на своите Планове за действие, насочени към усъвършенстване на политически инструменти на местно или регионално равнище за насърчаване на изследователската и развойна дейност и иновации, особено за малките и средни предприятия. АРС фокусира усилията си върху публично-частния Фонд за иновации, учреден през 2013 г.

ИноБридж е проект по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Партньорска среща по проект ИНТЕГРА


Експерти от София, Прага (Чехия), Осиек (Хърватия), Кошице (Словакия) и Италия се събраха на партньорска среща в Рубано, Италия, от 30 май до 1 юни 2018 г.

Участниците направиха пилотна градска обиколка със списъци за проверка и фотоглас в Рубано и в съседна Падуа, за да оценят политиките и практиките за интеграция, да идентифицират добри практики и предизвикателства.

Към екипа на проекта се присъединиха и представители на местните групи за интеграция – представители на съответните общини и на неправителствени организации, които работят за интеграция на граждани на трети страни и мигранти. Групите за интеграция в петте държави се обединиха в обща експертна мрежа за обмяна на опит и взаимодействие.

Срещата е част от проекта Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК.

Наръчник за градски интеграционни одити

Асоциация за развитие на София и европейски партньорски организации създадоха Наръчник за градски интеграционни одити. Той се появява в момент, когато миграцията е в основата на политическа криза в ЕС, но е и отговор на демографските предизвикателства и възможност за икономически растеж. Двадесетте милиона граждани на трети страни в ЕС са огромен потенциал.

Успешната интеграция на хора с мигрантски произход е възможна, само ако отговаря на местните нужди. Затова ролята на местните власти и гражданското общество са решаващи.

Наръчникът съдържа разнообразни инструменти за картографиране и оценка как градовете осигуряват достъп до обрзование, обучение през целия живот, заетост, настаняване, гражданско и културно участие на гражданите от трети страни. За да е максимално ефективен, градският интеграционен одит трябва да се направи с широко участие, включително и на мигранти, за да се обединят усилията на всички.

Ще се радваме да разпространявате и ползвате наръчника. Той е изработен по проект Интегра, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕК и е достъпен на www.integra-eu.net и www.sofia-da.eu.

Възможен ли е интернет без език на омраза? 21 – 22 юни 2018, София, Център за култура и дебат Червената къща

“ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МРЕЖАТА, ПОСЛАНИЦИ НА ТОЛЕРАНТНОСТ” е международна конференция, на която ще дискутираме възможностите за противопоставяне на езика на омразата.

Как се заражда речта на омразата, кои са авторите й, кога напуска мрежата, как фалшивите новини могат да предизвикат напрежение и дори насилие, през какво преминават жертвите на враждебна реч в интернет? Това са част от въпросите, които ще разискваме заедно с преживял геноцида в Руанда, със създател на най-голямата кампания на чешкото правителство за Култура без омраза, с изследователи на проявленията на речта на омразата, с журналисти и експерти от Гърция, Великобритания, Италия, Хърватия, Чехия, Германия, Грузия и България.

Ще погледнем в бъдещето заедно с политиците, а експертите от правозащитни организации, гейминг индустрията, местните власти ще представят инструменти, които вече работят в мрежата и извън нея, и ефективно противодействат на речта на омразата. Ще начертаем заедно пътя напред.

Конференцията се организира от Асоциация за развитие на София в рамките на проект „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет“, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕК.

Конференцията е част от програмата на Столична община за Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред говорителите ще бъдат и вицепрезидентът на Р. България г-жа Илиана Йотова и кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова.

Вижте програмата тук: https://www.positivemessengers.net/images/News/PM_c_agenda_bg.pdf

Регистрирайте се до 18 юни 2018 тук: https://bit.ly/2kboA1j

Местата са ограничени.

Софийски интеграционен одит


Над 30 участници се включиха в първия Софийски интеграционен одит, който се проведе по проект ИНТЕГРА, финансиран по Фонд Убежище, Миграция и интеграция на ЕК. Участниците - представители на Столична община, неправителствени организации, граждани на трети страни, правоприлагащи органи, университети и училища - оцениха политиките и практиките на София за интеграция на граждани на трети страни и мигранти. На 16 май 2018г. в малки групи те обиколиха града и посетиха квартали, където се събират, работят и живеят мигранти, за да идентифицират кое прави София гостоприемна за чужденци и какви интеграционни политики липсват или са неефективни. Бяха използвани два инструмента - списъци за проверка, изработени по проекта, и фотоглас - документиране на постиженията и недостатъците чрез дигитални снимки. Снимките и коментарите към тях са достъпни на www.integra-eu.net. Резултатите от фотогласа и списъците за проверка, заедно с документно проучване и фокус групи, ще бъдат включени по-късно в доклад от интеграционния одит на София.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор по проекта и ръководи консорциум с участието на ЕТП - Словакия, RISSC – Италия, Интеграционен Център Прага, Център за мир - Хърватия и РискМонитор - България.

      

Страница 8 от 28

Нагоре