AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Европейска седмица на програмирането в София

code smСтолична община (Асоциация за развитие на София) в партньорство със Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, НПО Линкс, "Империя онлайн" и "Заслушай се" организират серия от публични лекции за повишаване дигиталната култура на гражданите по повод Европейската седмица на програмирането. Всяка вечер от 18 до 21 октомври на ул. Париж № 1 от 17:00 до 19:00ч. експерти ще се опитат на разбираем език да разкрият тайните на програмирането. Основна цел на инициативата е да бъдат развити уменията на участниците в различни области, изискващи основни знания и опит в програмирането. Всяка вечер темата ще бъде различна, а участниците ще могат да научат как могат да визуализират скучните данни чрез интерактивни карти, възможно ли е да програмират елементарни приложения и апликации, как да си направят интернет страница, какво означават „отворените данни“ и как да ги използват, какви са технологиите, които стоят зад една уеб базирана игра.

Организаторите препоръчват на желаещите да посетят публичните лекции да носят собствен преносим компютър.

Европейската седмица на програмирането възниква като гражданска инициатива за да направи програмирането много по-видимо, да покаже на млади и възрастни как можем да реализираме много идеи чрез програмирането, да повиши уменията и да мотивира много хора да се учат заедно. Инициативата започва през 2013г. През миналата година 570 000 граждани на страни в Европа и други континенти участваха в обучения по програмиране. През 2015 г. 7,594 мероприятия се проведоха както в Европа, така и е Африка, САЩ, Австралия и Азия. България е една от 48-те страни-участнички. Седмицата на програмирането успя да запали и много от почитателите на социалните мрежи, достигайки до над 1 милион потребители.

Програма

18 – 21 октомври, ул. Париж 1, от 17:00ч. до 19:00ч.               

Дата /Организатор Тема на лекцията
18 октомври/ Империя онлайн Технологиите, които стоят зад една уеб базирана игра
19 октомври/ Агенция за инвестиции Разработване на интернет страница, онлайн допитвания
20 октомври/ НПО Линкс Работа с „отворени данни“: как да работим с тях, за какво могат да ни бъдат полезни
21 октомври / Заслушай се Как се разработва мобилна апликация

 Събитието е регистрирано в официалната страница на  Europe Code Week: http://events.codeweek.eu/view/20127/europe-code-week-in-sofia/

 

eva paunova code week sm

 

  "Радвам се, че за трета поредна година подкрепям Европейската седмица на програмирането, която през тази година се очертава да бъде още по-всеобхватна. Чудесна новина е, че тази година чрез усилията на Столична община, София ще се включи още по-активно с отворени лекции, които ще изграждат дигиталните умения на столичани от всички възрасти. Новият икономически модел в ЕС, базиран на дигиталните технологии и иновациите, предполага, че бъдещите лидери трябва да са въоръжени с уменията, които да им позволят да бъдат гъвкави и адаптивни в условията на динамично променящата се икономическа среда. Уменията - от базова компютърна грамотност до програмиране - са инструментите, които ще дадат шанса на дигиталното поколение успешно да представи България и Европа на световно ниво и да развива потенциала си в 21-ви век".

Ева Паунова, евродепутат и посланик на дигиталните умения

Курс 2 на Академията за мениджмънт в културата 2016 - 2017 стартира в понеделник

IMG 4119Вторият курс на Академията за мениджмънт в културата – „Публики, насърчаване на културата“, ще се проведе на 10 - 14 октомври 2016 г.

Основните обучителни теми включват: Културните мениджъри като актьори на промяната в градска среда; Нови публики за градовете; Размисъл за културното наследство; Промоция на фестивал, привличане на нови публики; Изграждане на мрежа и нейната роля за членовете й.

Лекторите са изтъкнати български и европейски практици и теоретици в областта на културния мениджмънт: Кати Башева, директор на Студио Башева, Агата Етманович, Фондация Импакт, Райна Гаврилова, Ивайло Дичев, Даниела Колева, Мира Сталева, заместник директор на Международния София Филм Фест, и Wibke Behrens, Коалиция за свободна сцена.

Академията за менджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет и с културните институти на Австрия, Великобритания, Испания, Полша и Чешката република.

Програмата цели да обогати знанието и уменията на мениджърите в културата от общински и независими културни институции и организации. Тя включва 23 участници от общински културни институции в София, от независими културни организации (НПО) от цялата страна и от културния сектор на Сърбия.

Академията за мениджмънт в културата се провежда за трета поредна учебна година.

Асоциация за развитие на София започва нов проект за противодействие на езика на омразата

logo ce-bg-pantone-lrАсоциация за развитие на София е водещ партньор по двугодишен проект – Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет, финансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие”, който стартира на 1 октомври 2016 г. и приключва  на 30 септември 2018 г.

Проектът се изпълнява от консорциум, съставен от 8 организации от 7 страни: Асоциация за развитие на София (България) – водещ партньор, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM  - IUL (Италия), the Languages Company (Великобритания), Center for Peace (Хърватска), People in Need (Чешка република), Asociația Divers (Румъния), Associazione FORMA.Azione (Италия) и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero (Гърция).

Проектът третира въпроси, свързани с езика на омразата, в частност – речта на омразата в интернет, насочена срещу мигранти, бежанци и хора, търсещи убежище, в седемте участващи страни. Инициативата адресира необходимостта от един по-ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет чрез споделяне и разпространяване на добри практики. Проектът се фокусира върху 1) изграждане на коалиции с участието на множество заинтересовани страни за разработване на контранаративи за отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци и 2) разпространение на  положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена осведоменост.

Основната цел на проекта е да засили реакцията на гражданско общество на национално и европейско ниво по отношение на словото на омразата, посредством активното ангажиране на местните общности в създаването и споделянето на силни контранаративи срещу ксенофобските изказвания. 

Проектът също така цели:

• да състави и сподели добри практики за противодействие на разпространението на речта на омразата срещу мигрантите, бежанците и малцинствата в интернет чрез кампании за повишаване на осведомеността;
• да представи нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да се подпомогнат националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и антидискриминационни политики;
• да насърчи споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа;
• да образова и обучава целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.

Основните дейности по проекта включват:

• извършване на оценки на страните и сравнение на практиките за противодействие на речта на омразата в интернет;
• извършване на анализ на медийно съдържание във всяка от участващите страни и сравнение на резултатите, за да се анализира разпространението на езика на омразата срещу мигранти и бежанци в интернет;
• създаване на национални коалиции от държавни и недържавни актьори за противопоставяне на словото на омразата в интернет;
• обучителни събития с представители на целевите групи;
• разработване на обучителни модули и споделяне на практики между партньорите;
• национални обществени кампании за позитивни послания и повишаване на осведомеността за речта на омразата във всяка страна;
• създаване на интернет страница и интерактивна платформа с ресурси по въпросите, свързани с езика на омразата;
• заключителна международна конференция.

София спечели престижно домакинство

След оспорван дебат и напрегнато гласуване София спечели домакинството на изнесен семинар на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) към Комитета на регионите. София предложи актуална тема и атрактивна програма, с което спечели подкрепата на около две трети от членовете на комисията.

През май 2017г. в София ще се съберат представители на европейски градове и региони, за да работят по основната тема на семинара „Ролята на културата за социалното включване, социалните иновации и интеркултурния диалог". Те ще се запознаят и поучат от опита на София в областта на управление на културни процеси, иновативни публично-частни партньорства за финансиране на култура, преобразяване на градската среда чрез арт инсталации и инициативи.


София печели за втори път подобно домакинство. През 2011г. София бе домакин на конференция по темата „Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони: http://www.sofia-da.eu/en/conferences/the-importance-of-culture-for-the-development-of-europe%E2%80%99s-regions-and-cities.html.


Кандидатурите и за двете събития бяха внесени в Комисията и защитени успешно от г-жа Малина Едрева, постоянен представител в Комитета на регионите и председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет.

Партньори по проект ИноБридж оценяваха Софийския публично-частен фонд за иновации като инструмент на политиката в областта на НИРД и иновациите

IMG 5242Експерти и партньори по проект ИноБридж оценяваха Софийския публично-частен фонд за иновации като новаторски инструмент на политиката в областта на НИРД и иновациите по време на 2-рия семинар за обмен на знания между регионите, който се проведе в София на 14 – 16 септември 2016 г.

В рамките на семинара експертите проведоха партньорска проверка на иновативността на инструмента, обсъдиха направените изводи от нея и оцениха как се комуникира той. Проверката включваше също и посещения на място в Музейко и София Тех Парк.

Инструментът - Софийския публично-частен фонд за иновации - е първият по рода си в България. В него се предлага модел на публично-частно партньорство, за да се осигури достъп до финансиране за по-иновативни и рискови културни и творчески проекти. Фондът е признат за добра практика от EUROCITIES през 2015.

Партньорската проверка високо оцени Фонда по отношение на неговата организация, функциониране и иновативност, а също така и като модел за подражание.

Участници в събитието бяха представители на организациите – партньори по проекта: Регионално правителство на провинция Долна Австрия – водещ партньор, Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (FUESCYL), Автономна провинция Болцано - Южен Тирол, Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция, Съвет на регион Тампере, Регионална агенция за развитие на Алентежо (ADRAL), Асоциация за развитие на София, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Регионално самоуправление на регион Малополска.

ИноБридж е проект по ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който събира девет партньори от осем европейски държави. Насочен е към общи потребности, свързани с иновациите и регионалната конкурентоспособност с фокус върху недостатъчното използване на резултатите от научно-изследователската и развойна дейност (НИРД) от малките и средни предприятия (МСП) и затруднения им достъп до резултатите от публични НИРД. Увеличаването на конкурентоспособността на МСП чрез усъвършенстване на свързаните инструменти е в основата на проекта ИноБридж. Ето защо университетите, изследователските и технологичните организации, факторите за трансфер на бизнес знание и комерсиализация на резултатите от публични НИРД като регионалните и местни власти са съставна част от подхода на ИноБридж.

ДИСКУСИЯ „ИНОВАЦИИТЕ В КУЛТУРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ"

pokana diskusia 2016smСдружение „ТОЛКОВА БЛИЗО,ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ” и АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ” организират дискусия на  тема „ИНОВАЦИИТЕ В КУЛТУРНИЯ МЕНИДЖМЪНТ” – 21 септември, 10-12 часа, ет. 3, НДК.

Целта на дискусията е да постави въпроси и търси решения за европейското измерение на иновативното културно предлагане и управление на артистични събития в София и региона. Иновациите в културния мениджмънт стават ключови за съвременното изкуство, културния обмен на европейско и световно ниво, както и за икономическия принос на културните и творчески индустрии. Как иновациите в културния мениджмънт  допринасят за развитието на процесите на отварянето на града към европейската и глобална културна комуникация, разбирани като процеси на активно, видимо участие в създаването, разпространението, потреблението на културни продукти и политики? Можем ли да споделим български добри практики в областта на културния мениджмънт, които са иновативни  както на местно, национално, а защо не и на европейско ниво?

За пореден път дискусията ще очертае колко близо и колко далеч е София от иновативните решения в културния мениджмънт на европейски и световни културни оператори и творчески индустрии.

В дискусията ще участват експерти, културни мениджъри, продуценти, артисти. Дискусията е отворена за всеки, който има мнение по темата, мисли креативно, иска да сподели опит и търси по-добрите и иновативни решения.

Дискусията е част от дългосрочно партньорство между екипа на проекта „Толкова близо, толкова далече” и Асоциация за развитие на София, което е устойчиво и се надгражда във времето. До сега съвместно са реализирани две тематични дискусии в рамките на изложбите през 2013-2014. През 2013 г. темата „София: Толкова близо, толкова далече” привлече участието както на съвременни български художници от чужбина, включени в изложбата, така и представители на артистични и академични среди. През 2014 г. темата бе "Съвременното изкуство: Толкова близо, толкова далече", организирана от  екипа на изложбата, Национален дарителски фонд „13 века България “ и Асоциация за развитие на София, когато бяха интерпретирани теми в областта на новите предизвикателства пред разпространението и възприемането на съвременното изкуство.

За повече информация: www.soclosesofar.net

Страница 8 от 29

Нагоре