AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

На 19 май 2017 г. в София се проведe конференция „Културата в подкрепа на социалното приобщаване, социалните иновации и междукултурния диалог“

На 19 май 2017 г. в София се проведe конференция на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура на Европейския комитет на регионите (КР) в партньорство с град София. Над 40 местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС дойдоха да се запознаят с културната политика и добрите практики на София и да обсъдят ролята на културата като двигател за социално приобщаване, социални иновации и междукултурен диалог. София се кандидатира и спечели домакинството по инициатива на Малина Едрева, член на КР и на Столичния общински съвет.

Председателят на КР Марку Маркула и кметът на София Йорданка Фандъкова подчертаха, че българската столица е сред първите градове, създали иновативни и смели модели като Фонд за иновации в културата за подкрепа и развитие на творчеството и културата в града чрез партньорство между публичните институции и частния сектор, Академия за мениджмънт в културата, общински хакатони. Европейската година на културно-историческото наследство, Европейския градски дневен ред, по която София е активен партньор в три от 12-те приоритетни теми и координира темата за прехода към цифровите технологии, новото законодателство в областта на авторското право бяха посочени като фактори, които могат да подпомогнат ролята на културата като двигател на включващ растеж.

В конференцията взеха участие още заместник-кмета на София Тодор Чобанов, главният архитект Здравко Здравков, евродепутата Ева Майдел, кметове и общински съветници от София и България, културни оператори, университетски преподаватели, представители на европейси посолства и културни институти у нас.

София представи разнообразни свои добри практики. Чуждестванните участници останаха силно впечатлени от социално-просветния център в кв. Факултета, от подкрепяните от общината дейности на фондация Светът на Мария и Мулти-Култи, от Деня на доброволеца, провеждан съвместно от бизнеса и Дирекция култура.

София е домакин на европейска конференция, посветена на ролята на културата за социалното приобщаване

Над 40 местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС, ще се срещнат в София на 19 май (петък), за да обсъдят ролята на културата като двигател за социално приобщаване, социални иновации и междукултурен диалог в европейските градове и региони. Събитието се организира от Европейския комитет на регионите (КР), асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС.

Семинарът ще бъде открит от председателя на Европейския комитет на регионите Марку Маркула, кмета на София Йорданка Фандъкова и члена на КР Малина Едрева, която е председател на Комисията по образование и култура в Столичния общински съвет. Представители на Европейската комисия ще запознаят участниците с текущата подготовка за провеждането на Европейската година на културното наследство през 2018 г., която съвпада с българското председателство на Съвета на ЕС.

„София се превърна в град на културните и творческите индустрии. Инвестирали сме в културната инфраструктура и градът се възползва от изграждането на нови музеи. Разработихме първата дългосрочна общинска стратегия в областта на културата, дори преди държавата, и тя беше изготвена заедно с творци и хора, които се занимават с културни дейности“, заяви г-жа Фандъкова.

Местните и регионалните лидери от други страни от ЕС ще се извлекат поуки от опита на София в областта на управлението на културните процеси, финансирането на културата чрез новаторски публично-частни партньорства и обновяването на пространства за културни прояви. Членът на Европейския парламент Ева (Паунова) Майдел ще участва в дебат за потенциала на културата в цифровото общество и ролята на технологиите за културното и социалното приобщаване, със специален акцент върху създаването на възможности за заетост. Счита се, че секторите на културата и творчеството осигуряват над 80 000 работни места в България.

Културата може да бъде ключов фактор за социално приобщаване на мигранти, роми и хора с увреждания. Общинската администрация на град София работи за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени ромите, чрез иновативен модел, който включва професионално ориентиране и обучение по предприемачество за младите хора. Голяма част от работата на местно равнище се извършва от организации на гражданското общество, като например Мулти култи колектив, който помага на мигранти да се интегрират в българското общество и образова местните хора чрез потапяне в чужди обичаи, храна и традиции. Този и други подобни случаи ще бъдат представени на участниците.

Семинарът се организира от Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на КР в партньорство с град София.

• Пълен дневен ред на семинара

#BG10xEU Хакатон 12-13 май, 2017

24 часа на невероятна енергия приключиха. От регистрираните 49 отбора с над 350 участници 34 отбора успяха да достигнат до минимален жизнеспособен продукт и да представят пред журито демо версиите или протитипите на своите решения. Имаше невероятно многообразие от предложения: от приложения за предотвратяване на пожари в гората до интернат базирани данни за обществени поръчки, от механизъм за създаване на Фейм лаб във всяко училище до приложения за намиране на подходящи покани за проекти, от платформа за обучение и намиране на работа на хора с увреждания до технологични решения за професионална ориентация, от сериозни игри за насърчаване на рециклирането до приложение за популярна роботика.

8 отбора достигнаха до финал - представяне пред жури и публика: Brain Hub Lab, The Peach Door, GaidARi, 1Дърво, Джам врата – врата джам, Призма, Образование 4.0 и PCVT. Ето и наградите:

Първа награда от 10 000 лв., осигурени от Мтел, и ваучер за 10 000 лв. за представяне на Webit 2018 спечели отбор “Призма”. Тримата участници – Димо, Златко и Златка - разработиха прототип на приложение за директен превод на заснет с камера текст към жестомимичен език с възможност за разпознаване и превод на различни езици с идея за разширяване с възможности за разпознаване на жестомимичен език и обучение на жестомимичен език. Ако човек с увреден слух има затруднение с прочитането на някакъв текст, може да го снима с телефон или уеб камера и да получи превод на жестомимичен език. Тъй като жестомимичните езици са различни в различните държави, състезателите са добавили и възможност за превод на текст от един език към друг жестомимичен език, т.е. да може да се снима например английски текст и да се преведе на български жестомимичен език.

Втората награда от 5 000 лв., осигурена от Столичен общински съвет, спечели отбора на стартиращата компания BrainHUB lab. Отборът представи идея за разработка на приложение за превод на жестов език в реално време, което да включва в себе си и образователна платформа за изучаване на жестовия език. Представеното демо на приложението с име "Velar" демонстрира успешна визуализация и разпознаване на базови жестове. Състезателите представиха и прототип на гривна за китката, който да е способен да реши този проблем.

Трета награда от 3 000 лв., също осигурени от Столичен общински съвет, беше присъдена на един от най-младите отбори – Джам врата – врата джам. Отборът включва четирима 16-годишни ученици от Технологично училище Електронни системи към ТУ София. Телерик, Мартин, Антонио и Владислав разработиха интернет платформа за проблеми в градската среда в София и възможности за решаването им както от общината, така и от гражданите. Младите състезатели получиха още една награда от Мтел – за най-добро представяне.

Специалната награда на Телелинк Груп от 10 000 лв. отиде при отбор GaidAri. С възможностите на разширената реалност GuideAR възнамерява да съживи хилядолетната история на столицата и страната, приканвайки ученици, туристи и любители към съпреживяване и интеракция с нашите културно-исторически богатства. Освен създаването на мобилното приложение GuideAR има за цел да инициира изграждането на дигитален архив с модели и репродукции на нашите забележителности.Ивайло и Мартин, студенти в Софийския университет и Нов български университет, получиха и специалната награда на Евродепутата Ева Паунова-Майдел – пътуване до Брюксел и участие в Европейската седмица на кодирането.

Специалната награда на Столична община “Зелена София” бе присъдена на 1Дърво. Йордан, Десислава и Неди разработиха уеб базирана и мобилна игра с добавена реалност (AR), в която хората могат да посаждат и да се грижат за виртуални дървета, на мястото на действително липсващи дървета по улиците на София, и същевременно да споделят постиженията си в социалните мрежи. Целта на играта е да се създаде обществено внимание към местата, където някога е имало дървета или е предвидено да има, но все още седят празни дупки. Проектът включва създаване на отворена база данни с гео локациите на тези места, с което да се подпомогне работата на институциите.

Всички отбори-финалисти получиха и билети за Webit 2018.

Инициатори на събитието са Представителството на Европейската комисия в България и Столична община, а Асоциация за развитие на София, Софтуерният университет, Фондация Webit, UPNETIX и Британски съвет в България са в основата на организационния екип. Партньори на хакатона са Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, СУ „Св. Климент Охридски" – Факултет по математика и информатика и Стопански факултет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Технически университет - Габрово, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев", Великотърновски университет, София Тех Парк, Пазари Изток, Coca Cola HBS, Nescafe Dolce Gusto, ОНТОТЕКСТ, Data Science Society, НПО Линкс, Империя онлайн, DeaMix, “Гражданите”, Фонда на фондовете, Coworking Bansko, Idea Comm. Генерални партньори на хакатона са Мтел и Телелинк груп, а медиен партньор е БНТ.

      

Остават броени дни за регистрация в #BG10xEU Хакатон!


Вече подготвяме Експериментариума в София Тех Парк с работни маси и места за почивка. Осигурили сме 840 литра освежителни напитки, плодове и храна! Менторите и журито правят последни проучвания по темите на хакатона, за да бъдат максимално подготвени и полезни.

Носете лаптопите си и добрите си идеи.

Ако случайно имате нужда от вдъхновение, можете да надникнете в невероятните събития и говорители на нашите партньори от Софийския фестивал на науката, който се провежда в съседство, и можете да попаднете на нобелов лауреат, ДНК филология или литературни диагнози.

Само не забравяйте да се регистрирате до 8 май на http://bit.ly/2obI7Tf.

Очакваме ви на 12 май, в 9:30 в София Тех Парк!

 

ПОКРИВИТЕ НА БЪДЕЩЕТО В СОФИЯ

Първият архитектурен хакатон Elevated Habitat V1.0 приключи с невероятен успех. Хакатонът бе част от програмата на Webit2017 и се проведе по идея на главния архитект на София арх. Здравко Здравков и Пламен Русев, основател на Webit. Инициативата бе организирана от Асоциация за развитие на София и студио Дизайнморфин. Хакатонът и е част от събитията на Представителството на Европейската комисия в България по повод 10 години членство на България в Европейския съюз.

На 26 април архитекти с креативни идеи работиха в рамките на 8 часа и предложиха своите иновативни концепции за покривното пространство на Общински културен институт „Средец“. Бяха разработени иновативни и с поглед към бъдещето идеи, които да превърнат покрива на сградата в привлекателно място в тази зона на града. Целта на Столична община е сградата да се превърне в сцена, която да покрие част от нуждите на независимите компании и артисти, да отговори на съвременните стандарти в представянето на произведения на изпълнителските изкуства, като в същото време запази и подобри образователните си функции. От съществено значение бе в концепциите на участниците да се подчертае връзката на сградата с парка „Заимов“, чиято реконструкция също предстои в следващите години.

Столична община в рамките на инвестиционната си програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. планира да извърши реконструкция и модернизация на общинският културен институт, като го превърне в Център за съвременни изпълнителски изкуства и образование, във връзка с което предстои да бъде актуализиран и архитектурният проект за обекта. Идеите и иновативните решения, които се родиха по време на Elevated Habitat V1.0, ще бъдат взети предвид в преработения инвестиционен проект.

Всички концепции бяха представени пред жури в състав:
                 Арх. Здравко Здравков, главен архитект на София;
                 Малина Едрева, председател на постоянна комисия към Столичен общински съвет;
                 Бойко Благоев, Представителство на Европейската комисия в България;
                 Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София;
                 Арх. Орлин Давчев, заместник-декан УАСГ;
                 Арх. Владимир Дамянов, катедра „Интериор и Дизайн” , ВСУ „Любен Каравелов“;
                 Пламен Русев, председател, Webit;
                 Цветелина Георгиева, съосновател и председател, Асоциация Дизайнморфин;
                 Ваня Барбалова, адвокат;
                 Иван Велков, зам.-председател на СОС;

Задачата на журито беше изключително трудна. Всички предложени концепции бяха иновативни, креативни и в подкрепа развитието на София като иновативен и „зелен“ град.

На официална церемония на Националния регистър за ново строителство и реконструкция по време на Webit2017 бяха наградени следните екипи и проекти:
                Първата награда отиде при отбор “Team”:
                Христо Христов, Александър Чернев, Тина Ковачка, Таня Николова, Радостин Вучев
               
Презентация

                Журито присъди две втори награди за:
                Анна Миткова и
                Презентация
                Отбор „EverGreen”: Александър Кехайов, Драгостина Иванова и Мария Иванова
               
Презентация

Наградите (в размер на 2000лв.) бяха осигурени от Асоциация за развитие на София.

През целия ден участниците бяха подкрепяни и насърчавани от менторски екип на Дизайнморфин: Раул Шишков - Асоцииран партньор @ DesignMorphine; , Георги Кунчев - Асоцииран партньор @ DesignMorphine; , Златко Янакиев - Member @ DesignMorphine; Мартин Петров- Member @ DesignMorphine

                                           

Нова медия се създава на Webit2017!


Гостите на Webit2017 ще застанат пред микрофона и камерата на Sofia School Media (SSM). Инициативата на 134 СОУ се разраства и заедно с екип от НПМГ, подкрепени от Столична община (Асоциация за развитие на София), ще правят новинарски емисии от Webit2017. Очаквайте всеки ден (25-26 април) по 4 емисии на английски език и една обобщаваща на български език на: https://www.youtube.com/playlist?list=PLR_vY8weZlP4lsWjpwahA7AbmciKE82k2

Инициативата тръгва от г-н Ивайло Иванов, преподавател в 134 СОУ, и директора на училището г-жа Весела Палдъмова. Идеята е да се направи платформа за училищна медия, която разработват учениците от НПМГ. В тази платформа всяко училище ще може да публикува новини за училищния живот по интересен и атрактивен начин. Столична община (АРС) се ангажира да подкрепя и развива инициативата, защото тя изгражда медийните и комуникационните умения на учениците. Благодарим на Пламен Русев и Аниела Русева за подкрепата Sofia School Media да бъде промотирана на Webit2017.

Страница 8 от 34

Нагоре