AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Международна конференция за културен мениджмънт и мрежова среща в София

На 28 септември, 2017г., стартира международната конференция “Пътища към иновации в културата”. Конференцията е в рамките на Академията за мениджмънт в културата и се организира от АРС, Гьоте Институт, Столична община, в партньорство с Полски културен институт и Софийски университет. Конференцията събира 54 мениджъри-практици в сферата на културата от България, Румъния и Гърция с водещи академични учени, изследователи и политически лидери, за да обменят опит и изследователски резултати. Свои изследвания по темите цифрови иновации, социални иновации, съвместни иновации, иновации в работния процес и нови публики ще представят участници в Академията от трите държави, селектирани от академичен редакционен съвет. Сред международните говорители сa Кшищоф Май, генерален директор на Европейска столица на културата Вроцлав 2016, Рарита Збранка, директор на Културен център Клуж, и д-р Евелин Хуст, директор на Гьоте-Институт Букурещ, българските експерти д-р Петя Колева, Венелин Шурелов. Конференцията цели да създаде интердисциплинарна платформа за изследователи, практици и образователи за представяне и обсъждане на иновации, тенденции, проблеми и решения в областта на мениджмънта в културата. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и председателят на комисията по култура и образование в СОС Малина Едрева също ще са сред участниците.

Докладите, представени по време на конференцията, ще бъдат включени в специална академична публикация.

Конференцията надгражда 5-годишния опит на АРС в организиране на Академията за мениджмънт в културата и партньорството със Софийския университет, Гьоте-Институт и европейските културни институти. Като даваме възможност на културните оператори да допринесат към съдържанието на академичната конференция, ние им помагаме да рекламират себе си, проектите и организациите си, и да напреднат в своята кариера.

Международна конференция Качество на образованието’17


На 20 и 21 септември, 2017 в София се състоя международна конференция QED’17: Децата в дигиталната ера, съорганизирана от ЮНЕСКО, Унибит и Асоциация за развитие на София. Конференцията беше открита от еврокомисаря по цифрова икономика Мария Габриел. Делегатите от повече от 30 държави представиха предложенията си за модернизиране на образователните системи, информационните технологии в полза на професионалното и неформалното образование, възпитанието в дигиталния свят. Севдалина Войнова, АРС, беше панелист в конференцията и представи работата по партньорството Дигитален преход, част от инициативата на ЕС Европейски градски дневен ред. Партньорството има за цел да предложи по-добри регулации, финансови механизми, бизнес възможности и обществени услуги, свързани с дигитализацията, в областите здравеопазване, образование, градско планиране, електронно управление, а до края на годината се изработва планът за действие, който ще бъде представен и обсъден с Европейската комисия. Столична община, с подкрепата на АРС, е координатор на партньорството съвместно с Оулу, Финландия, и Естония.

Конференцията се излъчваше в реално време онлайн на https://www.youtube.com/watch?v=qqjofRzR7zw&feature=youtu.be.

АРС в семинар “Изграждане на знания и умения в областта на киберсигурността”


Семинарът, организиран от фондация “Право и интернет” и Министерство на транспорта, се състоя на 20 септември 2017г. в рамките на международната конференция на ЮНЕСКО “Децата в дигиталната ера”. Севдалина Войнова беше панелист в частта, посветена на средното образование. Панелът обсъди отражението на дигиталния преход в образователната система и как да се изграждат разбиране и умения за киберсигурност след учениците. Сред препоръките на панела бяха създаване на интегрирана цифрова среда в училище, която включва учебния процес, допълнителни ресурси, взаимодействие с родители и учители; преодоляване на дигиталното разделение; създаване на взаимовръзки между киберсигурност и европейски ценности; механизми за подготовка на кадри. Обсъдени бяха и възможностите за напредък в тази област чрез партньорството Дигитален преход като част от Европейския градски дневен ред, което се координира от София.

Успоредно със семинара в Столична библиотека започна и Училищния хакатон “Smart School 4 Smart Schoolchildren”, съорганизиран от Асоциация за развитие на София. Средношколците програмират решения за повишен интерес и мотивация за учене, взаимодействие между родители, учители и ученици, борба с агресията в училище.

Севдалина Войнова от АРС ще бъде панелист на Международна конференция QED'17 "Децата в дигиталната ера"

На 20 и 21 септември 2017 година в София ще се проведе международна конференция QED'17 „Децата в дигиталната ера“, която се организира под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО.

В рамките на конференцията ще се проведе работен семинар "Дигиталното поколение - умения и сигурност", който ще засяга теми като повишаването на културата за киберсигурност, включването на аспекти на киберсигурността в учебните програми, както и подобряването на уменията и знанията на учителите по съответните теми.
Програмният директор на Асоциация за развитие на София ще участва в семинара като панелист в дискусиите, свързани с изграждането на знания и умения в областта на киберсигурността в началното, средното и висшето образование.

Основните въпроси, които ще намерят своите отговори по време на дискусиите, ще са "Кога трябва да започне обучението по дигитална сигурност и необходимо ли е да стане част от задължителното начално образование?", "Каква е най-подходящата форма за включване на обучението по киберсигурност в началното, основното и средното образование?", "Как да се осигури гъвкавост на учебните програми?", "Как могат да се осигурят обучители по дигитална сигурност в училищата?" и други.

Целите на семинара са да повиши осведомеността по дискутираните теми и да спомогне развитието на благоприятната среда за научни изследвания и иновации в областта на кибесигурността.

Спомняте ли си тези дискети?

Спомняте ли си тези дискети, които бяха основно средство за пренос на данни преди години? Е, ако имате от тях не ги изхвърляйте, защото в Швеция те вече са доста скъпи. Само че там ги използват за баджове. Само преди няколко дни приключи поредната работна среща на партньорство „Дигитален преход“ от инициативата Европейският дневен ред за Европа, която бе организирана от общината в Хелзингборг. Предишната подобна среща се състоя в София през юни тази година. София заедно с Естония и финландския град Оулу са координатори на партньорство „Дигитален преход“.

Заедно с Вероника Манова (координатор от страна на София) участвахме в дискусиите фокусирани върху е-управление; Нови умения и обучението на бъдещето; Стандартизация на бази данни и съвместимост; Градско планиране; Здравните и социални грижи на бъдещето; Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж; 5G и други ключови базови технологии. Основната цел е да бъдат предложени конкретни инициативи към ЕК за следващият програмен период в областта на образованието, законодателството и европейските програми, които да улеснят дигиталния преход в Европа.

Нашето „Партньорството“ е в процес на изработване на План за действие, който трябва да е готов до края на тази година. След това започва процес на дискусии и обсъждане. Нашата амбиция е да успеем да тестваме някои пилотни идеи през втората половина на следващата година. Екипът на Асоциация за развитие на София администрира участието на София в тази инициатива, както и работи по темата за нови умения и обучението на бъдещето.

Дигиталните технологии и услуги се развиват толкова бързо, че едно от огромните предизвикателства е непрекъснатото повишаване на дигиталните умения, особено за хората над средна възраст. Когато получихме дискетите – антики, предлагани вече за баджове си спомнихме, че не беше далече времето, когато тези дискети се използваха масово в България, както и че все още в някои наши институции информацията се предоставя на такива устройства. Е, чака ни много работа и сме отворени към всеки с идеи и готов да си партнираме.

Хакатонът „Smart School 4 Smart School Children”


Тази година първият учебен ден започва с ново предизвикателство за учениците.

Хакатонът „Smart School 4 Smart School Children” кани всички ученици с креативни идеи да предложат технологични решения, които ще помогнат нашата образователна система да бъде по-иновативна, творческа и дигитална.

Научете повече на http://hackathon.unibit.bg/ и смело се регистрирайте!

Страница 8 от 38

Нагоре