AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Партньори от 5 европейски града се срещат да обсъдят интеграцията на граждани на трети държави

ЕС е изправен пред недостиг на работна ръка в сектори, които имат потенциала да ограничат растежа и конкурентоспособността – предизвикателство, което ще се засилва поради застаряващото население. Макар легалните канали за квалифицирани мигранти да предлагат разрешение, привличането на работници извън ЕС трябва да върви ръка за ръка с разрешаване на проблемите от бежанската криза. Повече усилия са необходими за интеграция на 20-те милиона неевропейски граждани, които пребивават легално в ЕС.

Новият проект ИНТЕГРА, водещ партньор на който е Асоциация за развитие на София, цели да помогне на процеса на интеграция на граждани на трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез обмяна на знания и опит между градове.

Партньорите по проекта АРС, РискМонитор, Център за интеграция Прага, Изследователски център за сигурност и престъпност – Италия, Център за мир – Хърватия и ЕТП Словакия се събраха в София от 21 до 23 февруари, 2018, за първата си проектна среща. Партньорството събира разнообразна експертиза: в изследователската работа (RISSC, РискМонитор), в интеграция на малцинства и мигранти (IPC, ETP), в областта на човешките права и обществените кампании (Център за мир), в градските политики (АРС). Партньорите постигнаха съгласие как да работят ефективно като екип, какво подходи и роли да имат, какво представлява успеха на проекта. Методологиите за иновативните Градски интеграционни одити като инструмент за оценяване на градските политики също бяха дискутирани.

Проектът ИНТЕГРА е получил финансиране от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

    

“Горещата линия“ на позитивните послания отново свърза младежи от цяла България

На 9 февруари 2017 г. Коалицията от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет стана с 30 млади хора по-голяма. Представители на Асоциация за развитие на София представиха проекта пред над 30 млади хора от цяла България, които участваха в организираната от Мулти култи колектив работилница „Бъди промяната”, част от европейския им проект „Овластяване на общностите в Европа“.

Участниците в работилницата се запознаха с докладите, изготвени от организациите, включили се в проекта, и прогреса, достигнат до момента. Те успяха да разгледат и трите информационни видеа, които са част от кампанията по популяризирането на проблема и неговите решения - „Как да разпознаем езика на омразата в интернет“, „Как да докладваме езика на омразата в интернет“ и „Положителни послания в отговор на езика на омразата“.

Представителите на АРС запознаха младежите и с новото допълнение в сайта на проекта – „Позитивни говорители – ГОРЕЩА ЛИНИЯ“, което включва три теста, целящи да запознаят потребителите с интересни факти, касаещи бежанците и техния начин на живот, чрез които можем по-лесно да влезем в обувките на другия, и възможност за публикуване на видеа и снимки с позитивни послания от всеки желаещ потребител.

След края на представянето участниците в работилницата попълниха картички с позитивни послания, с които да противодействат на езика на омразата. Голяма част от тях изразиха желание да се включат в коалицията и чрез видеа, снимки с позитивни послания и участие в бъдещите събития по проекта.

Един от младежите, които споделиха своите позитивни послания на картичка, написа „Позитивните послания трябва да водят до интернет свят с повече приемане, в който всеки човек се чувства спокоен и в безопасност.“ във връзка с Международния ден на безопасния интернет, който отбелязваме през месец февруари.

АРС стартира нов проект

Асоциация за развитие на София стартира работа по нов проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. ИНТЕГРА цели да подобри процеса на интеграция на граждани на трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез споделяне на знание и опит между градовете. Проектът ще насърчи по-дълбоко взаимно разбирателство между мигрантските общности и приемащото общество на фона на нарастващ политически дискурс, който обрисува мигрантите и бежанците като основна заплаха за сигурността в Европа. Партньорите по проекта ще разработят конкретни действия за преодоляване на местните проблеми пред интеграцията: създаване на местни и международни мрежи, градски одити, дневен ред за градска интеграция със сценарии за бъдещето, разработени чрез градски лаборатории за интеграция.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор и през 2018 и 2019 ще ръководи консорциума от ETP – Словакия, RISSC – Италия, ICP – Чехия, Център за мир – Хърватия и РискМонитор – България.

Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт ви представят новата публикация "Пътища към иновации в културата"

Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт ви представят новата публикация "Пътища към иновации в културата".Тя е резултат от над петгодишен опит в изграждането на капацитет за арт управление чрез Академия за мениджмънт в културата - следдипломна квалификационна програма за мениджъри на общински и независими културни институти, призната от Софийския университет.

Изданието на Академията от 2017г. и международната конференция със същото наименование в София целят свързването на трите сектора - културни организации, бизнес и технологични компании, както и академични среди - да се ангажират с научноизследователска дейност, която цели иновации във всичките им форми за преодоляване на съществуващите дисбаланси. Културните мениджъри от София, Букурещ и Солун, участници в Академията от 2017г., подкрепяни от редакционна колегия, разработиха текстове в различни области: предложения как новите технологии могат да се използват за разширяване, задълбочаване и разнообразяване на обхвата на публиката; проучване на нови бизнес модели на музеите; социални медии и съдържание, създадено от потребители; разпространение на културни продукти; мобилни приложения и игри; данни и архив; образование, обучение и ресурси. Иновациите произтичат от желанието да се експериментира и да намери правилната структура и култура, които водят до създаването на нови идеи и практики. Изданието запълва празнотата в изследванията и знанието, които могат да премахнат някои от пречките пред иновациите в сектора на изкуството и културата и да дадат възможност за положителен ефект в градската среда.

Надяваме се, че "Пътища към иновации в културата" не само ще допринесе за разширяване на границите на културните организации от 21-ви век, но и ще предложи някои полезни идеи, които си струва да се изследват, примери, тенденции, препоръки към публични политики и вдъхновение.

Асоциация за развитие на София и Столичната община отбелязват Деня за безопасен интернет

Отбелязваме 6 февруари като ден на безопасния интернет. Според проучвания почти половината от тинейджърите са имали негативни преживявания в интернет. Въпреки че дигиталната среда е била част от живота им откакто са се родили, младите хора имат нужда да развият компетенции на активни граждани в многообразната общност в интернет.

Асоциация за развитие на София и Столичната община се присъединяват към отбелязването на днешния ден с три видео клипа, изработени от АРС, които помагат на младите хора:

• да разпознават речта на омразата, която накърнява човешкото достойнство;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rLrV2y-qvIw

• да докладват опасни форми на език на омразата в интернет;
https://www.youtube.com/watch?v=MsDkQM582O4

• да отговарят на речта на омразата с алтернативи, които дават други гледни точки и насърчават човешките права и демократичната култура онлайн.
https://www.youtube.com/watch?v=YqjLO8diixg

Младите хора днес прекарват повече време в мрежата, отколкото когато и да било в миналото. Затова има спешна потребност да им помогнем да видят положителните аспекти на свързаността и да ги подкрепим да преодоляват отрицателните ефекти. Така и интернет, а и градът ни ще бъдат по-безопасно и хубаво място.”
                                       Йорданка Фандъкова

Трите видеа са разработени в рамките на проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ - ГД „Правосъдие “ на Европейския съюз, който обединява партньори от България, Великобритания, Гърция, Италия, Румъния, Хърватия, Чехия, в който Асоциация за развитие на София е водещ партньор.
Повече за възможностите за противодействие на речта на омразата, можете да прочете на многоезичната платформа www.positivemessengers.net.

Екипът на АРС участва активно в Транснационалния Експертен семинар в Марибор

 

През 23 - 26 януари 2018 г. в Марибор се проведе вторият Транснационален експертен семинар по проекта ‘’Умения на новите поколения’’. АРС бе домакин на дискусията на тема "Как да бъдем социално иновативни и успешни на местно ниво" по време на работилницата Световно кафене. Севдалина Войнова води семинара за представяне и обсъждане на първите работни варианти на местните планове на действие, разработени от партньорите - градове, които бяха представени чрез атрактивни визуализации. Деница Лозанова представи постигнатия напредък по работен пакет 3 Капацитет за Иновации, координиран от АРС, по време на заседанието на Управляващия комитет на проекта с участието на представители на Съвместния секретариат.

На сутринта от 24 януари екипът на АРС взе участие в "Peer Review" в Марибор.

 

  

   

Страница 7 от 40

Нагоре