AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

ПЪТИЩА КЪМ ИНОВАЦИЯ В КУЛТУРАТА

ПЪТИЩА КЪМ ИНОВАЦИЯ В КУЛТУРАТА
Културни политики на европейско и местно ниво и бъдещи сценарии за културния мениджмънт

Отворена покана за доклади
в рамките на
Академия за културен мениджмънт 2017 – София, Букурещ и Солун

Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, Столична община и Асоциация за развитие на София имат удоволствието да обявят отворена покана за доклади в рамките на техния общ проект – Академия за културен мениджмънт, която е организирана в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и сертифицирана от университета (в частност програмата в София) и от Солунския университет „Аристотел“ (в частност програмата в Солун).

Теоретици и практици от България, Гърция и Румъния могат да изпращат доклади, в които да предлагат иновативни подходи и нови перспективи върху културния мениджмънт и културни политики на европейско, национално и местно ниво.

Редакционната комисия, състояща се от експерти в сферата на културния мениджмънт от България, Гърция, Румъния и Германия, ще избере доклади, които да бъдат представени и обсъдени на международната конференция със същото име и отново част от АКМ 2017 на 29 септември 2017 г. Докладите ще бъдат публикувани и в печатна и дигитална публикация.

Съдържание:

1. Изисквания
2. Кандидатстване
3. Редакторска колегия
4. Кой може да кандидатства?
5. Как да кандидатствате?
6. За Академията за културен мениджмънт (АКМ)

1. Изисквания

1.1. Съдържание

Какви иновации в културата са необходими предвид настоящата ситуация и културните политики в България, Румъния и Гърция? Как културния мениджмънт може да допринесе за такава иновация? Какво е бъдещето на културния мениджмънт? Какви са възможните нови подходи и средства? Как политики на европейско, национално и местно ниво могат да отговарят повече на нуждите на културата? Каква е ролята на културния мениджър в сферата на културните политики?

Теоретици и практици от сферата на културния мениджмънт са поканени да предложат възможни отговори и решения, но също така да повдигнат и други важни въпроси спрямо културния контекст в България, Гърция, Румъния и Европа като цяло.

Чрез отворената покана организаторите търсят различни позиции и гледни точки върху културните политики на европейско, национално и местно ниво, както и коментари, критики, рефлексии и препоръки, основаващи се на примери от практиката и опита на кандидатите. Организаторите целят да картографират възможни решения и предложения за промени и иновации чрез нови подходи и насърчаване на диалога между политиките и практиката в сферата на културния мениджмънт. Аргументация чрез примери от практиката ще бъдат високо оценени.

Освен това докладите могат да бъдат разработени в контекста на Европейската програма за култура.

1.2. Формат

Докладите могат да бъдат на английски, български, гръцки или румънски, но приоритетно на английски.

Докладите трябва да съдържат:

- Заглавие и подзаглавие на доклада
- Името на автора и информация за него/нея (позиция, месторабота, академична титла)
- Ключови думи
- Библиография
- Графики, таблици и изображения (ако са необходими)

  • Резюме:

- На английски
- До 1500 знака

  • Пълна версия на доклада:

- 6 до 10 страници А4, в това число графики, таблици и изображения и библиография
- Times New Roman, 12 pt.
- 2 cm поле от всички страни

2. Кандидатстване и крайни срокове

Първи етап:
Кандидатите изпращат резюме на доклада и кратка биография до 10 септември 2017 (удължен срок) в дигитален формат (.doc, .docx) на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Избраните кандидати ще бъдат информирани до 17 септември 2017 (удължен срок).

Втори етап:
Резюметата на кандидатите ще бъдат представени и дискутирани в работни групи по време на международната конференция на АКМ 2017 на 29 септември.

Трета фаза:
Избраните кандидати трябва да изпратят финална версия на доклада си до 31 октомври в дигитален формат (.doc, .docx) на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

До пролетта на 2018 публикацията с всички избрани доклади и други специално възложени статии и впечатления от АКМ 2017 ще бъде публикувана в печатен и дигитален формат.

3. Редакционна колегия

Редакционната колегия избира докладите, които ще бъдат включени в публикацията, въз основа на изпратените резюмета.

Членове на редакционната колегия (подлежи на допълване):

- Аргиро Барата (АКМ Солун)
- Мики Бранисте (АКМ Букурещ)
- Стефка Цанева (АКМ София, Гьоте-институт България)
- Енцио Ветцел (директор на Гьоте-институт България)
- Петя Колева (Интеркултура Консулт)
- Владия Михайлова (куратор, Галерия Васка Емануилова, клон на СГХГ)
- Малина Едрева (Председател на Комисията за култура към Столична община)
- Светлана Ломева (директор на Асоциация за развитие на София)
- Д-р Нели Стоева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
- Д-р Георги Вълчев (зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

4. Кой може да кандидатства

- Участници във всички издания на АКМ 2014, 2015-2016, 2016 и 2017
- Теоретици и практици в сферата на културния мениджмънт и културните политики от България, Гърция и Румъния

5. Защо да кандидатствате?

Избраните кандидати ще имат:

- Възможност да публикуват доклад в професионална публикация за културен мениджмънт, която ще бъде разпространена дигитално и аналогово в България, Гърция, Румъния, Германия и други европейски страни по комуникационните канали на всички организатори и партньори на АКМ: Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, както и други Гьоте-институти в Европа, Столична община и Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Солунски университет „Аристотел“, мрежата на чуждестранните културни институти EUNIC.
- Възможност за обмен и менторство от членовете на редакционната колегия.
- Възможност за професионален обмен и дискутиране и по този начин обогатяване на докладите по време на международната конференция.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) стават членове на мрежата на АКМ.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) получават 50% намаление от таксата за участие в бъдещи издания на АКМ.

7. За Академията за културен мениджмънт (АКМ)

АКМ започна като проект на Асоциация за развитие на София в сътрудничество със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 като част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Основната цел на проекта е изграждането на капацитет и повишаването на компетенциите на културните оператори в София и региона във връзка с предизвикателствата на големи културни инициативи като Европейска столица на културата.

През 2015 г. Гьоте-институт и партньорите му в България от Институт Сервантес, Чешки културен център, Френски институт и Австрийското посолство се включиха в проекта и така обхватът на АКМ беше разширен – в нея участваха културни мениджъри от цяла България и лектори от Германия, Великобритания, Чехия, Полша, Австрия, Испания и Франция. АКМ досега е включвала лекции, работилници и семинари, както и съпътстващи публични събития и дискусии, мрежови срещи и учебния пътувания в чужбина.

Партньори на АКМ са чуждестранните културни институти от мрежата EUNIC в България, което дава силно международно измерение на програмата.
След две успешни издания на АКМ, реализирани от Гьоте-институт България в сътрудничество със Столична община и Асоциация за развитие на София, както и въз основа на постигнатите резултати и ефекта върху местната културна сцена, Гьоте-институтите в Букурещ и Солун също се включиха и решиха да приложат модела в своите градове. През 2017 Академията за културен мениджмънт има три клона – в София, Букурещ и Солун. Във всеки от трите града беше сформирана група с местни участници, които вече взеха участие в интензивен едноседмичен курс през юни-юли. В края на септември освен международната конференция за културен мениджмънт в София ще се проведе и мрежова среща за участниците в АКМ 2017, с която се цели обмен и насърчаване на сътрудничеството и разработване на съвместни проекти, които ще бъдат финансово подкрепени от фонда за проекти на Академията за културен мениджмънт.

АРС участва в онлайн дискусия на тема "Интелигентният град - основа за цифровата икономика“


АРС участва в онлайн дискусия на тема "Интелигентният град - основа за цифровата икономика“, организирана от ICT Media: http://discussions.idg.bg/135.

Дискусиите на IDG.BG са нова форма на интерактивна комуникация. Те се провеждат в реално време и засяга актуални теми, вълнуващи българския ИТ бизнес и потребители. Светлана Ломева заедно с Велимир Миленкински, Тодор Матев, Георги Жежев и Венцислав Кожухаров дискутират теми като: Устойчиво развитие на регионите и модерната градска среда; Интелигентният градски транспорт, пътна и комуникационна инфраструктура; Европейският опит и финансиране; Публично-частното партньорство в изграждането на устойчива градска среда; Видеонаблюдението като средство за превенция и навременна реакция; Интелигентният бизнес, базиран на иновациите; Дигиталните потребители на ютилити услуги; Smart приложенията като средство за подобряване на градската среда.

СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА АКАДЕМИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА 2017

 
Първият курс на Академията за мениджмънт в културата 2017, ще се проведе от 10 до 15 юли 2017 г. в София.

Гьоте-институт България, Асоциацията за развитие на София, Столична община, Гьоте-институт Букурещ, Гьоте-институт Гърция и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще си сътрудничат за организацията на програмата за следдипломна квалификация „Академия за културен мениджмънт“ 2017.

Академия за културен мениджмънт е програма за следдипломна квалификация, която през 2017 г. ще се проведе едновременно в София, Солун и Букурещ с три независими групи с участници и споделена учебна онлайн платформа и учебни формати, както и с обща среща на всички участници и конференция в София.

Програмата включва едноседмичен интензивен образователен курс в София с лекции, семинари, дискусии и индивидуални занимания с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културата, както и образователна онлайн платформа с индивидуални и групови задачи.

Програмата на първият курс на Академията за мениджмънт в културата 2017, може да видите ТУК.

Международна конференция “По-интелигентни заедно”


Проектът “По-интелигентни заедно” по програма Хоризонт 2020 ще проведе първата си международна конференция в София на 11-12 юли, 2017. Целта на проекта е да намери баланс между интелигентните технологии и организационното управление, за да се постигнат интелигентни и включващи решения и да се подобри качеството на живот на гражданите. Проектът събира европейски градове-лидери – Лион, Мюнхен, Виена, и градове-последователи – Сантяго де Компостела, София и Венеция, както и градове-наблюдатели – Киев и Йокохама. Партньорството създава съвместно интегрирани решения в областите топлофикация и възобновяеми източници за нискоенергийни региони, енергийна ефективност на обществени и частни сгради, платформи за управление на масиви данни и интелигентни услуги, устойчива мобилност. София, заедно с другите градове-последователи, ще репликира резултатите от проекта.

Настоящата конференция ще се фокусира върху опита и усилията на Столична община за интелигентни и включващи стратегии и решения в областта на устойчивата енергия, мобилност и чистота на въздуха. Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София ще представи Стратегията за интелигентна специализация на София.

АРС взе участие на форума „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София взе участие в провелия се на 7 юли форум „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“.

Събитието бе посветено на изграждането на дигитален капацитет за НПО, работещи с групи в неравностойно положение. В рамките на форума се представиха теми, свързани с развитието на дигитални умения на НПО – предизвикателства, тенденции, модели на сътрудничество и финансиране, успешни проекти и добри практики на НПО в дигиталния свят.

Участието във форума предостави:
• повече информация относно предизвикателства, тенденции и модели на сътрудничество в сферата на дигиталните умения
• повече знания и умения за постигане на резултати
• контакти и обмяна на опит

Събитието се проведе в Софийския университет.

Организатори: Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Биджитал ООД и Белгийският Институт по дигитално лидерство (Digital Leadership Institute).

    

АРС ПОДКРЕПЯ ФОРУМА „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“

 

На 7 юли в Софийския университет ще се проведе форума „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“, който се подкрепя от Асоциация за развитие на София.

Събитието е посветено на стартиращи жени предприемачи в дигиталния свят и изграждане на дигитални умения за НПО, като има за цел да подпомогне двете целеви групи в техния цялостен социален напредък.

Говорителите на форума, сред които е и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, ще обсъждат теми свързани със стратегии за развитие в социалните иновации, модели за финансиране, както и механизмите за справяне със сложността на съвременния дигитален свят.

Повече информация за събитието: http://www.bg.digital/community/happiness/

Страница 7 от 36

Нагоре