AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Севдалина Войнова от АРС ще бъде панелист на Международна конференция QED'17 "Децата в дигиталната ера"

На 20 и 21 септември 2017 година в София ще се проведе международна конференция QED'17 „Децата в дигиталната ера“, която се организира под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО.

В рамките на конференцията ще се проведе работен семинар "Дигиталното поколение - умения и сигурност", който ще засяга теми като повишаването на културата за киберсигурност, включването на аспекти на киберсигурността в учебните програми, както и подобряването на уменията и знанията на учителите по съответните теми.
Програмният директор на Асоциация за развитие на София ще участва в семинара като панелист в дискусиите, свързани с изграждането на знания и умения в областта на киберсигурността в началното, средното и висшето образование.

Основните въпроси, които ще намерят своите отговори по време на дискусиите, ще са "Кога трябва да започне обучението по дигитална сигурност и необходимо ли е да стане част от задължителното начално образование?", "Каква е най-подходящата форма за включване на обучението по киберсигурност в началното, основното и средното образование?", "Как да се осигури гъвкавост на учебните програми?", "Как могат да се осигурят обучители по дигитална сигурност в училищата?" и други.

Целите на семинара са да повиши осведомеността по дискутираните теми и да спомогне развитието на благоприятната среда за научни изследвания и иновации в областта на кибесигурността.

Спомняте ли си тези дискети?

Спомняте ли си тези дискети, които бяха основно средство за пренос на данни преди години? Е, ако имате от тях не ги изхвърляйте, защото в Швеция те вече са доста скъпи. Само че там ги използват за баджове. Само преди няколко дни приключи поредната работна среща на партньорство „Дигитален преход“ от инициативата Европейският дневен ред за Европа, която бе организирана от общината в Хелзингборг. Предишната подобна среща се състоя в София през юни тази година. София заедно с Естония и финландския град Оулу са координатори на партньорство „Дигитален преход“.

Заедно с Вероника Манова (координатор от страна на София) участвахме в дискусиите фокусирани върху е-управление; Нови умения и обучението на бъдещето; Стандартизация на бази данни и съвместимост; Градско планиране; Здравните и социални грижи на бъдещето; Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж; 5G и други ключови базови технологии. Основната цел е да бъдат предложени конкретни инициативи към ЕК за следващият програмен период в областта на образованието, законодателството и европейските програми, които да улеснят дигиталния преход в Европа.

Нашето „Партньорството“ е в процес на изработване на План за действие, който трябва да е готов до края на тази година. След това започва процес на дискусии и обсъждане. Нашата амбиция е да успеем да тестваме някои пилотни идеи през втората половина на следващата година. Екипът на Асоциация за развитие на София администрира участието на София в тази инициатива, както и работи по темата за нови умения и обучението на бъдещето.

Дигиталните технологии и услуги се развиват толкова бързо, че едно от огромните предизвикателства е непрекъснатото повишаване на дигиталните умения, особено за хората над средна възраст. Когато получихме дискетите – антики, предлагани вече за баджове си спомнихме, че не беше далече времето, когато тези дискети се използваха масово в България, както и че все още в някои наши институции информацията се предоставя на такива устройства. Е, чака ни много работа и сме отворени към всеки с идеи и готов да си партнираме.

Хакатонът „Smart School 4 Smart School Children”


Тази година първият учебен ден започва с ново предизвикателство за учениците.

Хакатонът „Smart School 4 Smart School Children” кани всички ученици с креативни идеи да предложат технологични решения, които ще помогнат нашата образователна система да бъде по-иновативна, творческа и дигитална.

Научете повече на http://hackathon.unibit.bg/ и смело се регистрирайте!

Как столицата ще се превърне в интелигентен град – във фокуса на конференцията „София – град на знанието“

Как столицата ще се превърне в интелигентен град – във фокуса на конференцията „София – град на знанието“

Международни експерти ще споделят опит от Европа в рамките на събитието на 28 септември

Бъдещето на столицата като интелигентен и още по-конкурентоспособен град е темата на първата международна конференция „София – град на знанието“ (Sofia Knowledge City). Тя е организирана от Investor Media Group и клъстер „София – град на знанието“ на 28 септември в Capital Fort, бул. Цариградско шосе 90, и ще се проведе под патронажа на Столична община. Достъпът е свободен.

Целта на събитието е да привлече вниманието на гражданите, бизнеса, научните, образователните институции и администрацията върху предимствата на дигитализацията, новите технологии и оптимизацията на ресурсите в градската среда, така че да се подобри качеството на живот в града. Участниците ще представят конкретни решения за дигиталната трансформация и превръщането на столицата в интелигентен град, а чуждестранни експерти ще споделят международния опит в изграждането и управлението на „градове на знанието“.

Панелистите в „София – град на знанието“ ще акцентират върху доброто взаимодействие между публичния и частния сектор, управлението на знанието за подобряване на градската среда, зелената икономика и цялостния облик на града, потенциала на технологиите за повишаване на стандарта на живот и инвестициите в местната икономика.

Сред лекторите на конференцията са Светлана Ломева, директор на Асоциацията за развитие на София; д-р Андреас Бранднер, управляващ директор на Knowledge Management Associates, Австрия; д-р Стефан Веерс, Европейска Комисия – представител на Digiresearch, генерална дирекция наука и иновации; д-р Майкъл Перо от COST – Европейска кооперация за наука и технологии; Луис Лапидаире, Knowledge4Innovation и други. За актуалната програма следете сайта http://sofiaconference.bg

Обобщението на най-важните акценти, тенденции и решения ще се случи на 29 септември на заключителната среща на участниците - Sofia Knowledge Café в Capital Fort, за която може да прочетете повече тук: http://sofiaconference.bg/knowledge-cafe/

Работна среща на представители на български общини с експерти от Европейската инвестиционна банка и програма Jaspers

Работна среща на представители на български общини с експерти от Европейската инвестиционна банка и програма Jaspers.
13 септември (сряда), 9:30ч. в хотел КООП на ул. Искър 30, София

Събитието е организирано съвместно от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), JASPERS, Столична община (чрез Асоциация за развитие на София), Националното сдружение на общините и е част от кампанията "Размисли за Европа", обявена от Европейския комитет на регионите.

Семинарът има за цел да обсъди техническите въпроси, свързани с изпълнението на Градския дневен ред за ЕС. Освен това ще даде общ преглед на наличните европейски структурни и инвестиционни фондове, насочени към устойчивото градско развитие. Участниците ще имат възможност да научат повече за начина, по който JASPERS може да подкрепи подготовката на проекти и програми в области на градското обновление, социални жилища, интелигентно градско развитие, интелигентна и устойчива градска мобилност, управление на отпадъците и енергийна ефективност.

Програмата на семинара ще даде възможност на представителите на българските общини и други заинтересовани страни, включени в дейности на местно ниво, да представят и обсъдят ключови предизвикателства от градското развитие. ЕИБ и JASPERS ще представят информация, свързана с най-доброто използване на средствата от ЕС, отпускани за градското развитие. По време на сесиите градове, други заинтересовани страни и служители на JASPERS ще имат по-задълбочена дискусия по технически въпроси, свързани с привличане на финансиране. Общини, които до сега не са се възползвали да получат консултантска помощ от JASPERS, се насърчават да потърсят такава подкрепа.

Събитието се провежда в София по покана на г-жа Малина Едрева в качеството и на Вицепрезидент на Бюрото на Комитета на регионите.

Програмата на семинара може да видите ТУК.

Какво значи „език на омразата” и защо е важно да знаем как да го спрем?

През 1997 година Съветът на Европа дефинира езика на омразата като „всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с мигрантски произход“.

Защо даваме тази дефиниция? Защото вярваме, че първата стъпка към борбата с определено явление е ясното му рамкиране и обособяване. Тук идва и следващият въпрос. Вече знаем какво значи езикът на омразата, но как изглежда той?

Отговорът е прост. Виждаме го всеки ден. Четем за него в социалните мрежи, подминаваме го по улиците. Езикът на омразата е статията, която прочете вчера за младия мъж от Ирак, Сирия или Либия, пребил дете в столицата, статията, която се оказва лъжа, целяща да я прочетеш и да станеш поредната жертва на популяризирането й. Езикът на омразата е човекът, обиждащ друг човек по улиците, защото има различен цвят на кожата и говори непознат език. Езикът на омразата е навсякъде. Той няма почивен ден или вечерен час, той няма работно време
Разбрахме как изглежда, а защо го има? Има го, защото ние му позволяваме да съществува. Има го, защото ние сме съгласни да го слушаме, четем и виждаме. Има го, защото не действаме!

А как го спираме? От Асоциация за развитие на София започнахме оттам, където модерният свят се развива най-бързо – интернет.

Заедно с още 7 организации от 6 различни страни - Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - IUL и Associazione FORMA.Azione от Италия, the Languages Company от Великобритания, Center for Peace от Хърватска, People in Need от Чешката република, Asociația Divers от Румъния и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero от Гърция – и финансиране от Европейската комисия – ГД „Правосъдие” стартирахме проекта „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”.

Започнахме го на 1 октомври 2016 г. и искаме да постигнем целите на нашия проект до 30 септември 2018 г.

Инициативата ни адресира нуждата от един по-ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет. Проектът ни се фокусира върху две основни неща - изграждане на коалиции с участието на множество заинтересовани страни за отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци, както и разпространение на положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена осведоменост.

Основната ни цел е да създадем механизъм за реакция в нашето общество, който не позволява на ксенофобията да оцелява и да се развива.
Целим и да представим нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да се подпомогнат националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и антидискриминационни политики, да насърчим споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа, както и да образоваме и обучим целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.

А как можеш да помогнеш ти?

Бъди активен, когато видиш прояви на ксеонофобия, и не позволявай те да станат ежедневие. Разпространявай положителни послания в своята общност и заедно създайте среда на толерантност и разбиране.

Следи нашата Facebook страница https://www.facebook.com/positivemessengers/ и сайта ни https://positivemessengers.net, където ще публикуваме информация за проекта и за инициативите ни. Чрез сайта ни можеш да станеш доброволец на Асоциация за развитие на София и да се включиш към нашата борба срещу езика на омразата в интернет.

Страница 6 от 36

Нагоре