AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Младежи от Балканите стават посланици на толерантност


Участниците в Балканския младежки форум организираха работилница за справяне с езика на омразата и преодоляване на недоверието в този регион на Европа. Тридесет младежи на възраст между 16 и 21 години от дванадесет държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна Гора заедно се учиха как да разпознават стереотипите и да се борят с предразсъдъците.

Промяната на речта ни един за друг е промяна на региона”, “Ако установим култура на взаимно уважение, Балканите ще станат регион, от който хората не искат да бягат, а виждат бъдеще в него”, “Отделните общества процъфтяват, ако в целия регион има мир и толерантност” - това са част от мненията на младите посланици на Коалицията за борба с езика на омраза в интернет.

 

Балкански младежки форум

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще бъде домакин на заключителното събитие на Балканския младежки форум на 20 юли, петък, от 15:00 до 16:00 часа в Зала 5 на Столична община. 28 младежи от 12 държави, избрани от повече от 300 кандидати, в продължение на седмица са преминали през забележителна програма от срещи, лекции, дебати, работилници, симулации и взаимно опознаване и споделяне, а на заключителното събитие ще представят своите идеи за по-свързани Балкани, с повече сътрудничество и по-значима роля на младите.

Балканският младежки форум е програма за неформално обучение на младежи (16-18 години) от балканските държави, която се организира от съвсем млад екип (между 18 и 21 години) от завършили трансатлантическата програма за обмен “Бенджамин Франклин”. Проектът е резултат от състезанието на Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2017 г., спечелено от българката Яна Войнова. Той се финансира от U.S. State Department’s AIEF, Посолството на САЩ в България и се осъществява в партньорство с Асоциация за развитие на София.

На заключителното събитие са поканени гости от посолствата на балканските държави, неправителствени организации и академични среди. Кратко приветствие ще направи и прес аташето на Посолството на САЩ г-жа Саманта Смит.

Повече за Балканския младежки форум можете да намерите на: https://www.facebook.com/BalkanForumYouth/

    

Младежки пространства и предприемачество


Младежки пространства и предприемачество се оказа важна тема, по която ще заседава Младежкият консултативен съвет към Столичната община.

А какво по-добро място за тази дискусия от Софийската лаборатория за иновации, която ще открием през месец септември 2018, благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран по програма Интерег Дунав.

Асоциация за развитие на София председателства заседанието на Консултативния съвет, проведено на 12 юли 2018 в Столична община. Светлана Ломева представи Младежката лаборатория и отворената за кандидатстване динамична обучителна програма по предприемачество.

Оценка на иновационния потенциал на София


Екипите, които работят по прилагане на Стратегията за интелигентна специализация на София, се събраха на 12 юли 2018 г. да обсъдят изпълнението и напредъка по мерките. Повод за срещата беше ново изследване - индекс на иновационния потенциал на града, изработено специално за целите на стратегията от Института за пазарна икономика в партньорство с Асоциация за развитие на София.

Проучването показа удвояване на инвационния потенциал на София за периода 2008 - 2016 г., много добро развитие в областта на човешките ресурси, на научната инфраструктура и особено многократното повишаване на частните инвестиции в НИРД. Като предизвикателства и слабости се очертават сравнително ниското качество на научния продукт, патентите, ниската икономическа активност на младите хора.

Резултатите от проучването ще залегнат в отчета на дейностите по изпълнение на стратегията, както и нови мерки в плана за действие.

 

      

ТЕСТОВИ ПРОЕКТ ЗА СПОДЕЛЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ В СОФИЯ

На 14-ти юли 2018 г. от 10:00 часа пред Националния исторически музей кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова ще даде официален старт на първата система за споделено ползване на електрически велосипеди в София.
Най-старият природен парк на Балканите - парк Витоша, е и първата дестинация, където всеки ще може да се възползва от новата услуга.

Инициативата се организира от “Зелена София” и мрежата за устойчив бизнес - Клийнтех България, по проект, финансиран от Climate-KIC и включва широк кръг от партньори. Решението и изпълнението на системата идва от стартиращата компания ElJoy Bikes, която е и част от Акселераторската програма на Клийнтех България и Climate-KIC. ElJoy Bikes бяха избрани за победител в конкурса за стартиращи компании от цяла Европа, “Sofia Urban Challenge”, които разработват технологии спомагащи политиките за по-чист въздух в градовете. Конкурсът бешe част от програмата на международната конференция за обмяна на опит и добри практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда, организирана от “Зелена София” на 12-13 октомври 2017 г.

Цел на проекта е да стимулира промяна в нагласите на българите към преминаване към екологични и здравословни методи на придвижване, намаляване трафика на коли към Витоша, както и тестване на нуждите и отношението на потребителите към самата система.

Ползвателите на услугата ще имат възможността да се посветят на един нов тип изживяване в планината и да се любуват на природата, докато спортуват с удоволствие. Услугата е за всеки, който има желание да опита и може да кара колело.

Резервирацията на електрическите велосипеди ще става през специално предназначена апликация.

Визията на партньорите зад проекта е да тестват системата, да отстранят евентуални проблеми и ако предизвика интерес, да разширяват инициативата с повече локации за достъп до планината, както и на други места в София

Проектът се реализира с подкрепата на:
           - Столична Община
           - “Зелена София” към Асоциация за развитие на София
           - Клийнтех България - мрежата за устойчив бизнес и еко иновации
           - Climate-KIC – най-голямото публично частно партньорство в ЕС за борба с климатичните промени
           - ElJoy Bikes - стартиращата компания, която е част от Акселераторската програма на Клийнтех България и Climate-KIC.
           - ElDrive - които осигуряват електрическото захранване, станция за зареждане на електромобили и SPARK зона;
           - Лидл България, които предоставят информационен павилион;
           - Национален исторически музей, които предоставят интернет и достъп до експозициите на промоционални цени за ползвателите на електрическите колела
           - Природен парк “Витоша” - които ще предоставят информация за събитията на територията на парка през този сезон и популяризират достъпа до планината без коли
           - Роо Брандс ООД и Загорка АД ще предоставят сурови био десерти и освежаващи безалкохолни напитки по време на официалното откриване

С настояшия проект Столична община започва още една инициатива – създаването на Living Lab за проекти, технологии и иновации в областта на чистия транспорт, екологични решения и устойчиво градско развитие. Целта е територията на града да стане отворена лаборатория за разработване и прилагане на иновативни и технологични решения в партньорство с бизнеса, стартиращите компании и гражданите. Възможността за развитие на продукти и услуги директно в градска среда е ключов фактор за повишаване на иновативния потенциал на София. Градските лаборатории допринасят за повишаване на конкурентноспособността на компаниите, като същевременно дават достъп до изцяло нови, качествени услуги и продукти за гражданите.

Работилница по проект “Предизвикателството дигитални градове”

Асоциация за развитие на София взе участие в работилница по проекта “Предизвикателството дигитални градове” на 10 юли 2018 г., насочена към формулиране на стратегия за дигитална трансформация и индустриална модернизация на София. Заедно с представители на ИКТ компании, местната власи и общинските предприятия и администрация, иновативни агенции, рисков капитал, бизнес ангели, технологични паркове и инкубатори, направихме преглед на съществуващите политики и особено стратегията за интелигентна специализация на София, и разработвахме сценарии за дигитална трансформация в областите управление, транспорт, комунални услуги и стартиращи компании.

“Предизвикателството дигитални градове” е програма на Европейската комисия за наставничество и подкрепа на 15 града, сред които София, така че да разработят и приложат дигитални политики, които променят ежедневието на жителите, бизнеса, трудещите се и предприемачите. Проектът се координира от Агенцията за инвестиции в София.

Страница 6 от 28

Нагоре