AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Коалицията на Позитивните говорители посети и Букурещ


Международна среща на посланиците на движението NO hate се проведе в Букурещ от 1 до 4 март 2017. Срещата, организирана от Фондацията за развитие на гражданското общество, събра представители на гражданския сектор от над 10 европейски държави, да споделят добри практики в противодействието на речта на омразата.

Срещата ни предостави много добра възможност да споделим целите и основните дейности на проекта “Коалиция от Позитивни говорители за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие”. Снежина Гъбова от екипа на Асоциация за развитие на София представи проекта по време на първата дискусионна среща.

Заинтересованите представители на НПО, участващи в срещата ще се включат и в обученията, които партньорите по проекта ще организираме в държавите си.

Стартираща среща по проект Умения за новото поколение в Будапеща

Районната администрация Обуда, Будапеща посрещна на 28 – 1 март 2017партньорите от Дунавския регион на стартиращата среща по проект Умения за новото поколение, съфинансиран от програма Интеррег-Дунав.

Екипът на Асоциация за развитие на София, която е един от ресурсните партьнори и ръководител на дейностите, групирани в работен пакет 3 “Създаване на иновационен капацитет” участва активно в работата по групи и обсъждането на предстоящите задачи.

На 1 март 2017 се състоя и публичното представяне на проекта пред граждани на Будапеща. Представихме иновационния потенциал на София, но също и част от българските традиции като подарихме традиционните български мартеници на партньорите и гражданите.

Програма на срещата.

АРС и Столична община партнират и домакинстват Innovation Explorer Day за втора поредна година


Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София участва в кръглата маса “Публично-частни иновационни партньорства” в рамките на ежегодния форум за иновации Innovation Explorer Day в София на 23 февруари 2017 година. На форума бяха представени примери от успешни иновационни партньорства в публичната сфера в три категории: образование, климат, дигитално общество. В представянето на добри практики и идеи за иновации в градска среда се включиха и международни гости. Севдалина представи инициативите и практиките на Столична община и Асоциация за развитие на София за насърчаване на иновационната екосистема като Стратегията за интелигентна специализация, координацията на европейското партньорство Дигитален преход - част от европейския Градски дневен ред, публично-частния фонд за иновации. Кръглата маса завърши с отворена дискусия по темите.

Стартиращ семинар за водещи партньори


Асоциация за развитие на София взе участие в стартираща среща за водещи партньори на проекти, финансирани по програма Права, равенство и гражданство на Европейския съюз, покана за проектни предложения JUST/2015/RRAC/AG. Само девет проекта са били селектирани от 134 подадени проектни предложения. Асоциация за развитие на София е единственият водещ партньор от България, с проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет". Семинарът, проведен на 16 февруари, 2017, в сградата на ГД Правосъдие, преведе водещите партньори през процедурите на управление на проекта, административни и финансови правила и изисквания за отчетност. Специална кръгла маса беше посветена на дискусия с ескперти на ЕК по политики, свързано с темата на поканата, и очаквания принос на всеки проект към тях.

Студенти – икономисти обсъждат бюджета на София

За втора поредна година проекто-бюджетът на Столична община беше представен пред студенти и преподаватели от Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” вчера, 18 януари. Публичното обсъждане се организира от Асоциация за развитие на София и Стопански факултет. Столичният проекто-бюджет 2017 представи Дончо Барбалов, заместник-кмет по финанси и стопански дейности на СО. С анализ, въпроси и предложения се включиха студенти и преподаватели от специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми “Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“, а модератор беше Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София.

“Това е полезно упражнение за студентите – да анализират реални данни, предоставени от Столична община, и то в момент, когато техните идеи наистина могат да окажат влияние върху столичните финанси”, заяви деканът Теодор Седларски.

Най-голям интерес сред бъдещите специалисти в стопанското управление предизвикаха областите транспорт, икономически анализ на капиталовите инвестиции, нововъведеното програмно бюджетиране и зелените политики на Столична община.

“За нас като община е важно не само да представим и обсъдим бюджета с вас като професионалисти с изявен интерес към публичните финанси, но да съдействаме да се подготви следващото поколение експерти, които ще готвят общинския бюджет след няколко години”, заяви Дончо Барбалов.

Информационни дни по Програма Европа 2017

infНа 19 януари (четвъртък) от 15:00 ч. до 17:00 ч. и на 20 януари 2017 г. (петък) от 11:00 до 14:00 ч., в сградата на Столична община, на адрес: ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2017 г.

През 2017 г. проектни предложения ще се приемат от 16 януари до 16 февруари. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

В информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване и апликационната форма, както и демонстрация на електронната форма за попълване и отговори на въпроси от експерти и специалисти по програмиране.

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

Всички въпроси и отговори ще бъдат качeни на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню „Кандидатствай тук/Отговори“. Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи.

Подробна информация и необходимите за попълване документи може да намерите на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg

Страница 6 от 29

Нагоре