AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Обмяна на персонал между София и Алентежо за подкрепа на иновациите


На 19 и 20 септември 2018 г. Членове на екипа на АРС посетиха Евора, Португалия, за да се запознаят как този регион насърчава иновациите, инвестициите. Най-значимите португалски регионални инициативи в тази насока включват мащабни хидро и селскостопански инфраструктурни развития, промотиране на Евора като първата туристическа дестинация за наблюдение на небето в света, програма за привличане на глобални инвестиции. Колегите от София и Евора обсъждаха ролята и управлението на оперативните програми, технологичните паркове, инкубатори и акселератори за създаване на условия за посрещане предизвикателствата на бъдещето.

Обмяната на персонал ще допринесе към по-нататъшното развитие на иновационните политики на София, включително плана за действие на стратегията за интелигентна специализация, публично-частния фонд за иновации, новата младежка лаборатория за иновации.

Обмяната на персонал е част от проекта ИноБридж по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. 

                 

Първи работен семинар се проведе в новата Софийска лаборатория за иновации

За първи път работен семинар с международно участие се проведе на 12 септември 2018 г. в новата лаборатория за иновации на Столична община. Тя е създадена по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (New Generation Skills), съфинансиран по Програма „Дунав 2014 – 2020“. В лабораторията за иновации се планира да бъдат предоставяни обучения, консултации и менторство на младите хора на възраст между 15 – 29 години за насърчаване на младежките иновации и предприемачество, като услугите ще бъдат предоставяни в партньорство с Асоциацията за развитие на София. Лабораторията е разположена на ул. „Сердика“ № 1 , етаж 3, в Столична библиотека – филиал „Сердика“.

Първият работен семинар събра представители на проектния консорциум, който включва Белград, Сърбия и Марибор, Словения, както и местни заинтересовани страни – общински институции; организации (представляващи местната младеж и образование) и бизнес сектора.

Обединени от темата за споделяне на добри практики на София в сферата на младежкото предприемачество и иновациите, участниците по проекта бяха приветствани от Ботьо Ботев – представител на местната консултативна група за иновации по проекта и общински съветник в Столичен общински съвет. В своето изказване той представи София като град с хилядолетна история с богато културно-историческо наследство.

Основен акцент на срещата бе изпълнените дейности по проекта, както и добрите практики за стимулиране на младежкото предприемачество на Столична община, включително разработения План за действие по проект NewGenerationSkills.

Четири добри примера за програми и инициативи за стимулиране на младежкото предприемачество, образование и заетост бяха представени от експерти на семинара: "Програмата за инкубиране и акселерация" на Института на основателите (Founders Institute), Програмите за младежко предприемачество на "Джуниър Ачийвмънт България", Софийски хакатони и Академия за социални предприемачи на Reach for Change.

Най-голямата обучителна програма за стартъпи на талантливи предприемачи и дейността на Founders Institute представи Милен Иванов, директор на българския филиал. Иванов запозна аудиторията с начина, по който работи системата за обучаване на предприемачи, предоставяйки възможност на обучаемите да се учат от успешно доказани ментори, чрез конкретни примери, решаване на специално адаптирани тестове и казуси, получавайки постоянна обратна връзка за постигнатите резултати или липсата на такива.

Втората добра практика беше представена от Светослав Маноилов, старши експерт „Бизнес развитие“, член на екипа на „Джуниър Ачийвмънт България“, водеща организация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до висшето училище. Беше представено портфолиото от образователни продукти и услуги, както и постигнатите резултати в детски градини, училища и университети. Специален акцент бе поставен на провежданите обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти и на практическите обучения на студентски стартъпи.

Инициативата Софийски хакатон представи Деница Лозанова, програмен директор на Асоциация за развитие на София. Столичната община е първата, която организира в последните години общински хакатони за разработване на иновативни идеи. Тази година Столичната община организира първия 24-часов Балкански хакатон в София. Тук се събраха програмисти от 9 държави: Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Румъния, Македония, Словения, Сърбия, Турция и България. Те разработваха иновативни технологии не само за дигиталната свързаност на страните ни, но и за по-добро бъдеще на Европа, в което нито един гражданин няма да се чувства изолиран и дигитално изключен. Хакатонът се проведе само месец след срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София и в рамките на Българското председателство на Европейския съюз.

Експертите посетиха на място и Betahaus (co-working space) в София, представляващо мултифункционално, модерно и удобно място, подходящо както за социални контакти, семинари, работни срещи, така и за интензивна индивидуална или групова работа.
В Betahous, Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Reach for Change България, представи организираната ежегодно от 2016 г. Академия за социални предприемачи. Академията е интензивна обучителна програма, която предлага практически знания, инструменти и контакти за хора, които искат да стартират свой собствен социален бизнес. Програмата се състои от 68 обучителни часа, разпределени в три модула. Това са: „Значима социална промяна“, „Бизнес моделиране“, „Привличане на подкрепа“. Участниците в Академията работят в екипи по практически казуси в сферата на социалното предприемачество. Всеки екип работи със социален и бизнес ментор, които споделят своя опит с участниците и ги насочват.

Reach for Change България е част от международната мрежа на фондация Reach for Change, която има представителство в 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на младите хора в голям мащаб. Фондацията организира в партньорство с „Нова Броудкастинг Груп“ ежегодния конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА, който се провежда от 2014 година.

      

Младежи от Балканите стават посланици на толерантност


Участниците в Балканския младежки форум организираха работилница за справяне с езика на омразата и преодоляване на недоверието в този регион на Европа. Тридесет младежи на възраст между 16 и 21 години от дванадесет държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна Гора заедно се учиха как да разпознават стереотипите и да се борят с предразсъдъците.

Промяната на речта ни един за друг е промяна на региона”, “Ако установим култура на взаимно уважение, Балканите ще станат регион, от който хората не искат да бягат, а виждат бъдеще в него”, “Отделните общества процъфтяват, ако в целия регион има мир и толерантност” - това са част от мненията на младите посланици на Коалицията за борба с езика на омраза в интернет.

 

Балкански младежки форум

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще бъде домакин на заключителното събитие на Балканския младежки форум на 20 юли, петък, от 15:00 до 16:00 часа в Зала 5 на Столична община. 28 младежи от 12 държави, избрани от повече от 300 кандидати, в продължение на седмица са преминали през забележителна програма от срещи, лекции, дебати, работилници, симулации и взаимно опознаване и споделяне, а на заключителното събитие ще представят своите идеи за по-свързани Балкани, с повече сътрудничество и по-значима роля на младите.

Балканският младежки форум е програма за неформално обучение на младежи (16-18 години) от балканските държави, която се организира от съвсем млад екип (между 18 и 21 години) от завършили трансатлантическата програма за обмен “Бенджамин Франклин”. Проектът е резултат от състезанието на Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) 2017 г., спечелено от българката Яна Войнова. Той се финансира от U.S. State Department’s AIEF, Посолството на САЩ в България и се осъществява в партньорство с Асоциация за развитие на София.

На заключителното събитие са поканени гости от посолствата на балканските държави, неправителствени организации и академични среди. Кратко приветствие ще направи и прес аташето на Посолството на САЩ г-жа Саманта Смит.

Повече за Балканския младежки форум можете да намерите на: https://www.facebook.com/BalkanForumYouth/

    

Младежки пространства и предприемачество


Младежки пространства и предприемачество се оказа важна тема, по която ще заседава Младежкият консултативен съвет към Столичната община.

А какво по-добро място за тази дискусия от Софийската лаборатория за иновации, която ще открием през месец септември 2018, благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран по програма Интерег Дунав.

Асоциация за развитие на София председателства заседанието на Консултативния съвет, проведено на 12 юли 2018 в Столична община. Светлана Ломева представи Младежката лаборатория и отворената за кандидатстване динамична обучителна програма по предприемачество.

Оценка на иновационния потенциал на София


Екипите, които работят по прилагане на Стратегията за интелигентна специализация на София, се събраха на 12 юли 2018 г. да обсъдят изпълнението и напредъка по мерките. Повод за срещата беше ново изследване - индекс на иновационния потенциал на града, изработено специално за целите на стратегията от Института за пазарна икономика в партньорство с Асоциация за развитие на София.

Проучването показа удвояване на инвационния потенциал на София за периода 2008 - 2016 г., много добро развитие в областта на човешките ресурси, на научната инфраструктура и особено многократното повишаване на частните инвестиции в НИРД. Като предизвикателства и слабости се очертават сравнително ниското качество на научния продукт, патентите, ниската икономическа активност на младите хора.

Резултатите от проучването ще залегнат в отчета на дейностите по изпълнение на стратегията, както и нови мерки в плана за действие.

 

      

Страница 5 от 45

Нагоре