AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Умения за новите поколения: Ученици се състезаваха с иновативни мобилни приложения APPS@НПМГ

Асоциация за развитие на София беше партньор на състезанието за мобилни приложения APPS@НПМГ, което се провежда за трета поредна година в Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов". Надпреварата бе част от „Фестивал на науките – НПМГ“, който се проведе на 28 и 29 април 2018 г. и част от мотивиращите събития по проекта „Умения за новите поколения“, съфинансиран по програма Интеррег Дунав. Участниците в хакатона бяха информирани за предстоящото откриване на Младежка иновационна лаборатория и услугите, които тя ще предоставя.

В състезанието участваха 5 отбора, ученици от VIII до XII клас. Те разработиха собствен проект под ръководството на ръководители/ментори (напр. професионалисти, учители, изследователи и др.). Проектът е мобилно приложение, което представлява самостоятелен продукт и има завършен вид.

Тази година победители са:
I място – Бояна Николова и Кристиян Серафимов – с проект GroundHall – от НПМГ – София – Проектът представлява социална платформа за подпомагане на училищната среда.

II място – Станимир Величков – с проект Competitive Math – от НПМГ – София - Проектът представлява математическа игра. Приложението създава и собствена социална мрежа, в която отделните потребители могат да споделят помежду си дадените в играта задания и заедно да разсъждават върху възникнали въпроси и проблеми.

III място – Ивайло Атанасов – с проект Буквите – от ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора – Проектът е образователна игра за малки деца до и в предучилищна възраст. Целта на играта е научаване на буквите от азбуката.

IV място – Кардам Гергов – с проект Fruits – от 134. СУ – София – Проектът е насочен към деца изучаващи английски език до 9-годишна възраст. Чрез него те могат да научат произношението и правописа на често срещани плодове и зеленчуци, както и да затвърдят знанията си с 2 вида игри.

V място – Кристиян Хаджиколев и Калин Кръстев – с проект IML – Improve My Learning – от ПЧМГ – София – Проектът помага човек да подобри своето учене. Той обединява няколко ключови функции: създаване на записки и напомнящи съобщения както и генериране на различни типове въпросници по въведена информация от потребителя.

        

“Асоциация за развитие на София” и проект “Зелена София” застават зад хакатона “Smart the cITy”


Хакатонът “Smart the cITy” е организиран от софтуерната компания “SmartIT” и неговата цел е да намери най-добрите идеи на тема „Умен град и умен дом“. Кандидатите могат да правят своите предложения, свързани с подобряването функционалността на градския транспорт, уличното осветление, паркирането, решения за по-чист въздух, както и такива, които модернизират дома чрез информационни технологии. Формата за регистриране е http://smartthecity.smartit.bg, а крайният срок е 18 май 2018 г.

Идеята-победител ще донесе на участника/отбора награда от 3000лв., както и помощ в популяризиране на идеята, с цел нейното реализиране. Оценяващото жури е оглавено от г-н Светлин Наков, носител на Наградата „Джон Атанасов“ (2004) на Президента на Република България и един от създателите на “Софтуерен университет”.

В ролята на партньори, “Асоциация за развитие на София” и проект “Зелена София” се заемат със задачата да приложат своя опит в подкрепа на най-практично насочените решения, разработени от участниците в хакатона. Така повече програмисти ще имат възможността да видят идеите си осъществени в ежедневието ни.

Отворена покана за участие - Академия за културен мениджмънт – София 2018

Академия за културен мениджмънт – София 2018
Отворена покана за участие

Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г.

След три издания в София и успешно първо издание в три държави през 2017 г. Академията за културен мениджмънт (АКМ) продължава през 2018 г. програмите си за продължаващо обучение едновременно в София, Букурещ, Солун и Сараево.

АКМ в София е проект на Гьоте-институт България, Столична община, Асоциация за развитие на София и Нов български университет. В Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина програмата се организира от локалните Гьоте-институти. Повече за АКМ и историята на програмата можете да намерите тук.

Формат
Програмата в София се състои от интензивен едноседмичен образователен курс на тема „Мислене за културното наследство в перспектива“ и ще включи лекции, семинари, дискусии, работа по групи и индивидуални консултации с български и чуждестранни професионалисти от сферата на културния мениджмънт и културното наследство. Програмата включва още обща онлайн платформа с учебни материали. Кулминация е международна конференция за културен мениджмънт и културно наследство, съпътствана от мрежова среща, които ще се проведат през септември в София. В събитията ще се включат всички участници в АКМ 2018 от България, Румъния, Гърция и Босна и Херцеговина, както и международни лектори. След успешно завършване на програмата Гьоте-институтите в София, Букурещ, Солун и Сараево ще предоставят стартово финансиране за нови съвместни проекти на участници в Академията след кандидатстване в затворена конкурс. В края на 2018 г. организаторите ще публикуват годишната публикация на АКМ с доклади на участници от всички четири града.

София
Група от до 15 участници от България
25-30 юни, София
Програмата е сертифицирана от Нов български университет

Букурещ
Група от до 15 участници от Румъния и Молдова
2-7 юли, Букурещ
Програмата е сертифицирана от Университет Букурещ

Солун
Група от до 15 участници от Гърция
23-29 юни, Солун

Сараево
Група от до 15 участници от Босна и Херциговина
7-12 май, Сараево

Международна конференция и мрежова среща на АКМ – 28-30 септември, София

Затворена покана за кандидатстване за стартово финансиране на съвместни проекти

Възможност за публикуване на статия/доклад в годишната публикация на АКМ

Обща онлайн платформа и учебни материали

Включване в мрежа от над 100 културни мениджъри от България, Гърция, Румъния и Босна и Херцеговина

Тематичен фокус
Темата на АКМ в София през 2018 е: МИСЛЕНЕ В ПЕРСПЕКТИВА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Културното наследство обикновено се приема като нещо „старо“, като завет, като следа от миналото и като нещо, отдавна останало зад нас. Но отвъд това какво всъщност е културното наследство? То може да бъде артефакт, сграда, произведение на изкуството, традиция или обичай, приказка или песен. Културното наследство може още да принадлежи на музея или да бъде част от ежедневния ни живот. Програмата на АКМ 2018 ще се съсредоточи именно върху различните аспекти на културното наследство и как то може да бъде поставено в съвременен контекст.

Участниците в АКМ ще бъдат насърчени да изследват потенциала за иновации както в културното наследство, така и като цяло в културния сектор. Чрез представяне на добри практики от България и чужбина, чрез лекции, дискусии и уъркшопи програмата ще се фокусира върху иновативни практики в музеите (чрез дигитални технологии, музейна архитектура и сценография), изкуство в публично пространство, архитектура, правови рамки, възможности за финансиране, бизнес модели и нови модели за управление на културни организации.

Освен това програма ще стимулира участниците да мислят за културното наследство като ресурс за нови идеи и проекти, иновация и обмен в региона на Балканите и Югоизточна Европа.

Теми, които ще бъдат застъпени в курса:
         • Какво е културно наследство?
         • Общо наследство на Балканите и Югоизточна Европа
         • Иновативни начини за представяне и популяризиране на културно наследство
         • Иновация в музея
         • Набиране на средства за културни проекти
         • Краудфъндинг
         • Диалог между публични и частни организации
         • Международно сътрудничество и културен туризъм
         • Управление на културни организации – лидерство, нови структури и бизнес модели

Сертифициране на програмата
Програмата в София е сертифицирана от Нов български университет. Участниците, които отговарят на следните изисквания, ще могат да получат сертификат от НБУ, който дава 3 ECTS кредита и 9 кредита според системата на НБУ:
        • Мин. 80% присъствие във всички събития в програмата
        • Активно участие в работния процес и ангажираност
        • Предаване на дипломна работа под формата на академичен доклад (10 страници; докладът ще бъде включен и в годишната публикация на АКМ) или на детайлно разписване на идея за нов проект (с който може да се кандидатства и за фонда на АКМ за финансиране на нови съвместни проекти)

Такса за участие
Таксата за участие е в размер на 200 евро (=400 лв.). В нея се включва:
          • Участие в едноседмичния интензивен курс и тридневната международна и мрежова среща
          • Обеди и кафе-паузи по време на всички събития
          • Учебни материали
          • Достъп до споделената онлайн платформа
          • Менторство/консултации с български и международни професионалисти
          • Възможност за финансиране в размер до 5000 евро за нов съвместен проект
          • Сертификат, издаден от НБУ и даващ 3 ECTS кредита

Само ограничен брой заявки за намаление на таксата могат да бъдат взети предвид. Организаторите ще могат да предложат намаление само при убедителни причини и мотивация.

Изисквания към кандидатите
         • Могат да кандидатстват културни мениджъри, архитекти, археолози, музеолози, представители на публични институции, музеи, културни институти, неправителствени организации, читалища, граждански инициативи, академици и други професионалисти, работещи в сферата на културата
         • Работен опит в културния сектор от поне две години е преимущество
         • Висше образование (мин. бакалавърска степен)
         • Отлично владеене на български и английски език
         • Конкретен опит в сферата на културното наследство не е задължителен

Кандидатстване
        • Мотивационно писмо (макс. 1 страница) с информация за: професионален опит, интереси, мотивация за участие, интерес към темата на АКМ 2018, очаквания от програмата (какво конкретно очаквате от съдържанието, какво бихте искали да научите и върху какво бихте искали да се наблегне). Моля, изрично упоменете дали имате интерес към сертификат от НБУ.
        • Актуална автобиография
        • Допълнителни материали като портфолио, линкове и др. (ако е приложимо)

Документите не трябва да надвишават 7 MB.
Документи за кандидатстване се приемат до 11 май по електронен път на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

София учредява група за интеграция


За да може да ангажира ефективно общността в оценката и планирането на интеграционната политика на София, Асоциация за развитие на София и фондация РискМонитор поканиха представители на местната власт и институции, НПО и организации на граждани на трети страни да учредят местна група за интеграция. Групата ще участва в управлението и дейностите на проекта ИНТЕГРА и ще гарантира качеството и уместността на резултатите, като включи достъп до знание, намаляване на конфликти и изграждане на доверие.

Групата за интеграция включва проф. Анна Кръстева, Център за европейски бежански, мигрантски и етнически изследвания; Миряна Маламин-Сирийски, експерт към комисия по образование, култура и многообразия на Столичен общински съвет; Ангел Гьорев, Каритас България; Надя Обретенова, Българска национална телевизия; Соломон Бали, Б’ней Б’рит; Панайот Чафкаров, МултиКулти Колектив; Костанца Иванова и Лиляна Събева, Столична община.

   

Софийския Фонд за иновации става най-добра европейска практика


Софийският публично-частен фонд за иновации, учреден през 2014 г. и управляван от Асоциация за развитие на София, е одобрен като добра европейска практика и вече е публикуван в Policy Learning Platform на програма Интеррег Европа. Политици от цяла Европа ще могат да се консултират с нашата добра практика онлайн и да се свързват с екипа на АРС чрез платформата за по-задълбочена обмяна на опит и мултиплициране на иновативната софийска инициатива.

“Практиката е интересен пример как регионалните публични и частни организации могат са обединят усилия и да осигурят финансиране на проекти в креативните и творчески индустрии с висок риск. Тя може да вдъхнови други региони, които се интересуват от насърчаване на иновациите в специфичен сектор. Практиката има добър потенциал за трансфериране поради адаптивността си”, се казва в анализа на експерта по темата Карл Арвид Дахлоуф.

Посетете базата данни, за да видите нашата добра практика и експертното мнение: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/275/sofia-public-private-fund-for-innovations/

За седми път АРС подкрепя състезанието „ГолемияТ до мен"

Асоциация за развитие на София подкрепя състезанието „ГолемияТ до мен", инициирано от столичното 134 СУ „Димчо Дебелянов", за седми път. Традиционно, основен елемент в състезанието е съвместната работа между ученика и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който да е на поне 16 години. Събитието има за цел да развие компютърните умения на деца от 5, 6 и 7 клас, като записването е безплатно и свободно за ученици от всички столични училища.

Тазгодишното издание на „ГолемияТ до мен" ще се проведе на 1 май 2018 г.

От 13 до 23 април е периода за регистрация на участниците в състезанието.

Подробности за записването и правилата за участие вижте ТУК.

Повече информация на http://www.bigtome.info/

Страница 5 от 40

Нагоре