AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Малина Едрева представи София на берлинската конференция, организирана от "Душа за Европа"

На 3 март в Берлин се проведе конференция по случай десетата годишнина от основаването на организацията "Душа за Европа". Една от основните обсъждани теми на събитието беше за усилията, които европейската общност е положила, за да оползотвори културните си специфики и предимства. Малина Едрева беше единственият представител на град от България. Тя даде няколко примера за това как инициатива като Европейска столица на културата може да има обединяваща функция. Ето и опорните точки във включването на г-жа Едрева:

• Актуалната политическа ситуация в Европа и близките съседни държави, като Украйна например показва, че гражданите ясно и недвусмислено заявяват своето убеждение, че техният глас трябва да бъде чут. София също може да бъде дадена за пример в това отношение и нещо повече – нашата апликационна форма за кандидатурата на София и Югозападния регион. Почти 1 година софийските улици са изпълнени с протестиращи. Без да навлизам в детайли мога да заявя, че това е само един от симптомите за социална поляризация, проявяваща се в цяла Европа и най-вече в европейските столици и големите градове.
В този смисъл инициативата Европейска столица на културата се явява силен фактор за мобилизиране на енергия, който подсилва посланието на гражданите за решителна промяна на политическите стандарти и дава тласък на активно гражданство.

Нужен е активен диалог между гражданите и управляващите.
Един от най-успешните инструменти на Европа е проектът ЕСК. Тази инициатива се явява силен фактор за мобилизиране на енергия, подсилва посланието на гражданите за промяна на политическите стандарти.

• Европа продължава да страда от недостатъчно добре развити връзки между гражданите на ЕС. Ако на политическо ниво ние имаме своите институционални форуми и договорни отношения, то на гражданско ниво все още имаме потребност от засилване на връзките между хората, между гражданите, защото точно това означава да построим Европа отново, но този път от долу нагоре. Важен фактор за премахване на бариерите е културата и изкуството.
Давам ви пример от България. Повече от 10 години нашата страна бе разделена на 6 планови района, които включват по няколко области. Поради административното делене и съществуващите 28 области тези планови района не функционираха. В процеса на подготовка на София за състезанието Европейска столица на културата ние постигнахме работещо партньорство с градовете от целия Югозападен регион. Въпреки, че кметовете на градовете от региона са от различни партии идеята за Културна коалиция ги събра заедно и вече 1 година това партньорство се развива и подплатява с конкретни копродукции и съвместни артистични проекти. Подобно партньорство никога не е постигано до сега. Този пример показва огромните възможности на културата и изкуството, които обединяват хората. Културата се превръща в лаборатория за социална кохезия и сближаване.

И в заключение: Движението на хората не е заплаха, а отваря нови възможности.

Нуждаем се от нова визия за обществата на многообразието, визия за Споделената култура на Европа

Видео с изказвания и дебати от конференцията можете да видите тук: http://www.asoulforeurope.eu/blog/berlin-conference-2014-documentation

 

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година, за шести пореден път, с проектни предложения по Програма Европа на Столична община

През 2014 г. проектни предложения ще се приемат от 17 март до 17 април. Документите за кандидатстване можете          да намерите в секция „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет: www.sofiacouncil.bg
В началото на месец април ще се проведе Информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма Европа     през 2014 г., в рамките на който ще бъдат представени Насоките за кандидатстване, Формулярът за кандидатстване и Методиката за оценка и класиране на проектните предложения.
Неправителствените организации ще могат да кандидатстват в две приоритетни области, които са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и стратегията на РБ „Европа 2020: Национална програма за реформи”. Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и за насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт. Всички дейности са в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.
През 2013 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 32 проекта на обща стойност 431 625 лева.
За пет години на съществуване Програмата се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

Поколението Z създава дигитални продукти за София Най-добрите ще бъдат лично наградени от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

Поколението Z, което се чувства в мрежата като у дома си, ще търси ресурси и ще ги превъплащава в авторски визуални продукти в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата. Новите медии ще бъдат не само средство за комуникация, а и за създаване на художествени творби.
Ученици от всички столични училища ще се състезават за трета поредна година в надпреварата по информационни технологии.
Състезанието „Големият до мен” се организира от 134 СОУ “Димчо Дебелянов” в партньорство със Столична община и Асоциация за развитие на София в подкрепа на  кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата.
Коя е София, която искам да покажа на приятелите си? Къде в София се намира статуята на богинята Нике? Колко европейски езика се изучават в общинските училища в града? Това са само част от въпросите, на които търсиха творчески отговори участниците в състезанието миналата година.
Предизвикателствата, които ги очакват тази година, можете да проследите от 9.00 до 13:00ч.  в 134 СОУ “Димчо Дебелянов”.
В 13:45 ч г-жа Фандъкова, кмет на СО ще връчи наградите на победителите в състезанието.

Равена обявява резидентска програма за артисти

CAPIT Ravenna, Музеят на Равена и Равена 2019 обявяват резидентска програма за български художници на възраст под 35 години. Срокът за кандидатстване по програмата е 31 май.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

Формулярa за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

Асоциация за развитие на София организира втора дискусия във връзка с кампанията Сподели своята идея

СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
СПОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВАТА
СПОДЕЛИ ТАЙНИТЕ
СПОДЕЛИ ЦЕННОСТИТЕ

Ако искате да бъдете съавтори на художествената концепция на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 участвайте във втората обществена дискусия.

Кога: 12 март 2014 от 11:00 – 13:00 ч
Къде: Лаборатория за градски дизайн на сдружение Трансформатори

Какво ще дискутираме?
София и партньорските градове от региона имат нужда да преразгледат и претворят публичните си пространства и моделите на културното си предлагане, видени през призмата на днешната динамика, функционалност и особеностите на всеки град. Изкуството и културата се създават тук и сега. Ще се фокусираме върху съвременното, създавано в момента творчество, без обаче да изолираме това съзидание от другите реалности: миналото, бъдещето, въображаемото.
Как съпреживяваме града като колективно пространство, което може да бъде реорганизирано и върху което може да се въздейства?
Кой е градският дизайн на споделените пространства със социална, икономическа и екологична стойност?
Как споделянето на градски пространства се свързва с преодоляването на бариери и стереотипи?
Доколко културата и изкуствата могат да бъдат средство за споделяне на европейски ценности и ревитализиране на града?
Как да бъдат насърчени артистите, гражданите и посетителите да изследват неутъпканите пътеки?
Кои са новите публики?
Какви културни и художествени проекти ще ни помогнат да преминем от туристическо предлагане и/или градоустройство към създаване на усещане за място?

Дискутанти:

  • Любов Костова, директор, Британски съвет в България
  • Акад. Пламен Карталов, директор, Софийска опера и балет
  • Нора Караламбева, фондация NO Studio
  • Валери Гюров, сдружение Трансформатори
  • Ясен Гешев, Фондация за градско изкуство

Проектът, с който София спечели първия етап на състезанието може да намерите на http://sofia2019.bg/bg

 

Първа публична дискусия на тема "Сподели София"

София възприема различно и разширено разбиране за културно наследство. Tо не е хомогенно, не е задължително високо, не е задължително недвижимо, нито отдалечено във времето.
То не се изчерпва с артефакти, важна част от него са социалните и културни практики. “Именно практиките са това, което свързва местата и хората,” каза д-р Светла Казаларска от Института по ентология и фолклористика при БАН. Националният експерт по нематериално културно наследство проф. Мила Сантова изтъкна: “Проблемът не е в количеството паметници на културата, а в това доколко и как имаме отношение към тези паметници и ги въвеждаме в живота ни.” “Трябва да търсим позабравеното или неизвестното в нашето наследство, защото то ще ни вдъхновява”, каза д-р Чобанов, заместник-кмет на Столичната община. София е много по-богата и многообразна от официалното си културно предлагане и представяне. Гражданите стават все по-ясно заявена заинтересована страна в разговорите за наследството и миналото. Имаме необходимост от по-включващи множествени гледни точки.

Наследството не е фиксирана цялост. Начините, по които то се развива, припознава, обогатявва и представя, се променят с времето. Според Владия Михайлова, куратор на галерия “Васка Емануилова”, “Съвременността не е просто времето в което живеем, но в което се взимат решения, включително и за миналото.”

Участниците в дискусията обсъдиха конкретни проектни идеи от първия сезон на художествената програма за 2019, европейски партньорства и механизми за модернизиране на правенето и предлагането на културни продукти в София.

Следващата дискусия по художествената програма на София ще бъде на тема “Сегашно продължително” в Лаборатория за градски дизайн на Сдружение “Трансформатори” на 12. 03. 2014г. от 11 часа.

Страница 39 от 41

Нагоре