AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

София - домакин на големия форум за иновации INNOVATION EXPLORER

 

На 25 февруари 2016 Innovation Starterbox събраха стотици иноватори от страната и света в София. Събитието бе под патронажа Столична община, а Асоциация за равитие на София бе партньор.
Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова откри форума "През последните години българските предприемачи и иновативни компании доказаха, че когато средата е подходяща, те има какво да предложат."
София е и първият град в България със собствена Стратегия за интелигентна специализация, която след едногодишен консултативен проецес, воден от АРС, бе приета от Столичния общински съвет и вече се изпълнява.
Ето и някои от иновациите в София, на които се спря кметът в речта си: част от въведените в завода на механично биологично третиране на отпадъците в града иновативни решения, които позволяват разделяне на отпадъците с помощта на оптични сепаратори. Иновативна осветителна технология фокусира лъчите само върху сканираната зоната на транспортната лента в резултат на което се постига до 70% икономия на енергия. При реализирането на третата линия на метрото са предвидени иновативни технически решения и методи на строителство. Така както и при строителството на втората линия част от работата ще се извърши с тунелопробивна машина, което ще спести време и ще ограничи затварянето на улици. С цел подобряване на безопасността на пътниците пероните на метростанциите ще бъдат отделени от влаковете с прозрачни прегради, които ще се отварят при пристигането на влаковете и ще се затварят при тяхното потегляне.
Управлението на влаковете ще е от по-високото 3 ниво. Това ниво позволява в перспектива само чрез допълнително софтуерно обезпечаване влаковете да могат да се движат изцяло автоматично. Иновативни решения ще се използват и при системата за управление на трафика в София.
„София има огромни предпоставки да се превърне в столица на дигиталния пазар за Югоизточна Европа. Столичните училища дават езиково образование на повече от 20 езика с ниво на владеене Б2. Градът е покрит с широколентов интернет, а по безплатната си безжична свързаност и покритие в градска среда – паркове, метро, линии на градски транспорт, площади – сме водещи в света. Затова и София има реални възможностите да заеме челните позиции в областта на аутсорсинг на ИКТ и бизнес управление, както и по стартиращи IT компании в Европа, каза още Фандъкова.
Поради концентрацията на научни институти и университети, в София връзката между науката и бизнеса е бърза и ще се улесни още повече, след като започнат да функционират новите центрове за върхови постижения и центрове за компетенции по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж.

Стартира процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2016

През 2016 г. проектни предложения ще се приемат от 15 февруари до 15 март. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

Осма поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2016 г. са свързани със стратегията „Европа 2020" на Европейския съюз, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", както и с избора на София за Европейска столица на спорта 2018 г.

По първа приоритетна област ще се финансират проектни предложения, насочени към подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата. По втора приоритетна област продължава подкрепата за устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

Трета приоритетна област, която се изпълнява във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

През тази година проектните предложения по трите приоритетни области могат да се подават и по електронен път. Необходимите документи и Насоки за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

През 2015 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 35 проекта на обща стойност 386 085 лева. Програмата се утвърди като платформа за добри европeйски практики и като иновативен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

Страница 34 от 34

Нагоре