AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Новите публики и успешното набиране на средства за култура са фокусът на втория курс от Регионалната академия за мениджмънт в културата

lille

На 30 януари в Кюстендил мениджъри в областта на културата от Югозападния регион ще се  съберат отново, за да продължат своето обучение. Този път вниманието на обучаеми и лектори ще  бъде насочено към публиките и успешните модели за тяхното развитие и привличане.  Финансирането за култура никога не е достатъчно и една от работните задачи на курс 2 ще бъде да  повиши знанията и уменията на участниците в програмата относно набиране на средства и  привличане на алтернативно финансиране, като се използват иновативни модели и добри практики  от други европейски градове. Водене на преговори и управление на конфликти е третият акцент на  курса и едно от най-често срещаните предизвикателства за мениджърите, особено в областта на  културата и изкуството.

В подкрепа на културните мениджъри от Югозападния регион в този курс ще работят проф. Александър Кьосев, проф. Пламен Джуров, Светлана Ломева, Севдалина Войнова и Деница Лозанова и нашият приятел проф. Пиер Луиджи Сако. Проф. Сако е известен експерт на европейско ниво в сферата на културата и инициативата „Европейска столица на култура“. Той пристига в София и Кюстендил веднага след ключовата си лекция в голяма европейска конференция по темата  „Култура и творчество“, организирана от Комитета на регионите в Брюксел и с участието на Андрула Василиу, европейски комисар за култура, образование, многоезичие и младеж и Мерседес Брессо, вице-президент на Комитета на регионите.

Преди да сподели най-актуалната информация за развитието на културата и творчеството в новия програмен период  с участниците в Регионалната академия за мениджмънт в културата проф. Сако ще се срещне с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, за да обменят идеи и планове за кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Проф. Сакко е директор на кандидатурата на Сиена, Италия за Европейска столица на културата.

Специални гости във втория курс ще бъдат кметът на Кюстендил г-н Петър Паунов и проф. Греди Асса, директор на НДФ „13 века България“. Само преди няколко дни бе открита първата дигитална изложба на Владимир Димитров – Майстора от НДФ „13 века България“ в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата.

Чужди и български експерти ще помагат на участниците в програмата не само със споделяне на знания, но и с участието си в общи дискусии по практическите казуси от обучението. По традиция обучаемите посещават културни институции във всеки от градовете от Югозападния регион, в които се провежда обучението. След успеха на програмата в Благоевград, където общината прие голяма част от идеите на нашите културни мениджъри и чуждите експерти за развиване на модела на управление на Ансамбъл „Пирин“ и Камерна опера, сега участниците в програмата ще търсят успешните модели на развитието на Празник на плодородието ; Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“  и Общински драматичен театър.

Регионалната академия за мениджмънт в културата бе създадена миналата година от Асоциация за развитие на София, СУ „Св. Климент Охридски“ и с финансовата подкрепа на Столична община. В Академията се обучават 25 мениджъри в областта на културата от общински структури, неправителствени организации и културни оператори от Югозападния регион. Успешно завършилите програмата ще получат удостоверения за специализация от СУ „Св. Климент Охридски“. Академията е важен инструмент за насърчаване на партньорството между градовете в региона в контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата. Единствените примери, които Международното жури за избор на Европейска столица на културата дава в доклада си, са за устойчиви механизми за културно развитие от София и единият от тях е Регионалната Академия.

 

Защо има смисъл от Регионалната академия за мениджъри в културата?

 

След проведените два от общо четири обучителни курса, в които участват 25 мениджъри от публични културни  институти, неправителствени организации, фестивали, вече имаме повече от един отговор на този въпрос:

  • Защото вече успяхме да променим структурно мениджмънта на два културни института в Благоевград, така че те да са по-гъвкави и независими, ориентирани към потребностите на публиките. “Защото към промяната или трябва да се адаптираш, или трябва да я предизвикваш. А всички ние тук сме тези, които се занимават със създаването на промяната”, ни каза Тревор Дейвис, който два пъти е печелил титлата Европейска столица на културата за Копенхаген 1995 и Орхус 2017.
  • Защото създаваме нови партньорства и проекти, които надхвърлят границите на България. Проф. Пиер Луиджи Сако, директор на Сиена 2019, обсъди с обучаващите се културни мениджъри възможности за създаване на съвместни проекти със Сиена и други европейски партньори. След работното посещение в художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил, той сподели “Това е художник от световна величина, и в партньорство можем да запознаем европейските публики с неговото творчество.”
  • Защото  работим заедно с експерти  като проф. Александър Кьосев, проф. Греди Асса, проф. Пламен Джуров, които иначе трудно бихме могли да срещнем наведнъж и да се поучим от техните знания и опит.  Защото, както сподели проф. Кьосев „Култура e всичко това, в което живеем. Това са смислови светове. И когато създаваме културен продукт, трябва първо да изследваме спонтанните интереси на публиките, защото те са налични.”
  • Защото Академията е оценена високо в доклада на международното жури за Европейска столица на култура и е посочена като пример за устойчив проект. Само кандидатурата на София се радва на такава оценка.
  • Защото успяхме да идентифицираме и успешни практики в мениджмънта на културни институти  като общинския театър в Кюстендил, който за няколко години, благодарение на добрия си мениджър и с подкрепата на общината, се трансформира от занемарена сграда с празни зали в място с три нови зали за куклен театър, кино и драматичен театър и само за 2013 година реализира над 20 000 посещения.
  • Защото, както споделят участниците: “В началото бяхме скептични и  мислехме, че това ще бъдат поредните скучни семинари. Но още на първия курс променихме нагласите си, защото получаваме нови знания и умения  и излизаме на теренл”

Регионалната академия за мениджъри в сферата на културата се организира от Столична община чрез Асоциация за развитие на София в партньорство със СУ “Св. Климент Охридски” и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019. Участниците, завършили успешно 4-те обучителни курса, които се провеждат в градовете партньори от Югозападен регион (Благоевград, Кюстендил, Перник и София), ще получат удостоверение за специализация.

Каляри, Лече, Матера, Перуджа, Равена и Сиена продължават по пътя за 2019!

Шест италиански града продължаван надпреварата за титлата Европейска столица на културата: Сиена, Лече, Равена, Перуджа, Матера и Каляри. София отдавна работи с тях и има установени дългосрочни партньорства. Освен подписани меморандуми за съвместни действия в областта на културата и образованието с някои от градовете вече изпълняваме съвместни проекти. София и Сиена (http://www.sofia2019.bg/bg/node/514) са партньори в проект „SmartCulture”, финансиран по Седма рамкова програма на Европейската комисия. Само след няколко дни на 21 и 22 ноември София ще бъде домакин на работна среща по проекта посветена на темата за дигитализация на културно и историческо наследство. Директорът на Сиена проф.Пиер Луиджи Сако ще бъде участник в тази среща, както и едни от лекторите на втория модул на Регионална академия за мениджмънт в културата, която бе създадена от Столична община и СУ „Св. Климент Охридски”. Равена е един от най-старите партньори на София по пътя към 2019г (http://www.sofia2019.bg/bg/node/518).  Множество съвместни конференции и инициативи бележат това партньорство. През миналата година мозайките на Равена гостуваха в София и вдъхновиха наши ученици да направят художествени интерпретации. Нашите приятели Алберто Касани и Надя Карбони многократно са посещавали София, както и нашия екип е бил техен гост.
Вече трета година София участва във фестивала на Матера – Матерадио (http://www.sofia2019.bg/bg/node/515).  Миналата година София бе представена от журналиста от Дарик радио Кирил Вълчев и млади изпълнители от „Софийски солисти”. Тази година гост на Матерадио бе Деница Лозанова от екипа на София 2019. Директорът на Матера 2019 Паоло Вери е чест гост на София, а планираните съвместни бъдещи инициативи далеч надхвърлят рамките на инициативата „Европейска столица на културата”. Наш близък приятел от Матера е и Тициана Карлино, която дълго време бе директор на Италианската търговска камара в София. Въпреки, че сега тя живее и работи в Матера, а нейният роден град е Лече, тя остава близък приятел на София и двигател на съвместни инициативи с най-южните райони на Италия. С Перуджа ни свързва не само подписано споразумение, но и дългогодишно приятелство, както и обмени на творци (http://www.sofia2019.bg/bg/node/516).

Екипът на София 2019 поздравява нашите италиански приятели. Съвместната ни работа през изминалите години доказа тяхната силна ангажираност към инициативата „Европейска столица на културата”. Всеки едни от тях заслужава да носи тази престижна титла. София вярва, че ще продължим съвместната подготовка в това състезание и след 12 декември, когато международното жури ще обяви резултатите за България.

Страница 32 от 32

Нагоре