AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Обмяна на персонал между София и Краков

На 27 и 28 септември 2018г. в Краков (Полша) се проведе среща за обмен на опит по проекта ИНОБРИДЖ, с участие на представители от Австрия, Финландия, фондация Приложни изследвания и комуникации от България, и на АРС – Снежина Атанасова и проф. Румен Николов, член на консултантската група по проекта. Посещението се организира от администрацията на регион Малополска и град Краков, с цел да се проучат добрите практики на региона в подкрепа на иновациите и науката. През първия ден срещите включваха разговори с представители на администрацията и презентации, свързани с организирането на годишния Фестивал на иновациите, едноседмично събитие, което се провежда в целия регион. Задълженията на администрацията са да организира набирането на партньори на фестивала чрез отворена покана, програмата на събитията, както и да финансира кампанията за промотиране на фестивала (чрез финансова подкрепа в Краков и в останалите 6 града-участници). Фестивалът, който се провежда от 2011г., е един от ключовите стратегически събития в изпълнението на стратегията за интелигентна специализация на региона. Едно от предприятията в региона, което е част от изпълнението на тази стратегия, е Институтът по производство на метали, който развива иновации в областта на лазерните технологии за композитни режещи материали. В края на първия ден се проведе и заключителната вечер с награди на годишното състезание за иноватори на регион Малополска. Състезанието е разделено по категории компании и технологични иновационни продукти.

През втория ден на посещението имахме възможност да се срещнем с представители на клъстъра LifeSciences, обща инициатива на университети, бизнеси, технологични компании и региона, в подкрепа на изследвания и иновации в природните науки. Висок интерес предизвика и посещението в компанията Аптив, която произвежда софтуер и оборудване за автономни автомобили. Като кулминация на работното посещение в Краков беше Вечерта на учените, събитие, което е част от европейската едноименна инициатива. Церемонията по откриването включваше атрактивно шоу за деца, подготвено и изпълнено от млади учени от университети и изследователски институти в града.

    

Софийската младежка иновационна лаборатория отвори врати

„София – град на младите. Вярвам във вас!“ бе посланието на кмета на София Йорданка на официалното откриване на Софийската младежка лаборатория.

Непосредствено след официалната част се проведе и заседание на Консултативния съвет по политиките на младежта към кмета на София, в което Йорданка Фандъкова и общински съветници разговаряха с младите хора по темата “Транспорт“. Кога ще има велосипеди под наем, как ще развие метрото и  ще има ли по-екологичен градски транспорт до Витоша бяха само част от въпросите, които интересуваха младежите и по които даваха конкретни идеи.

Предстои започването на интерактивна обучителна програма по предприемачество, която ще е сертифицирана от СУ „Св. Климент Охридски“, благодарение на партньорството ни със Стопански факултет.

Множество креативни събития ще изпълнят мястото със съдържание.

Младежкото пространство отвори врати в София благодарение на проекта Умения за новите поколения, съфинансиран от програма Интеррег Дунав, в който Асоциация за развитие на София и Столична община партнират на още 13 организации от Дунавския регион, но също и на партньорството със Столична библиотека, която предостави мястото и гласуваното ни доверие от Столичния общински съвет .

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills.

      

АРС започва нов проект: Finances4SocialChange

Социалното предприемачество става все по-важно в съвременната икономическа обстановка, когато социалните предизвикателства изобилстват. България и останалите държави в Дунавския регион все още изостават от глобалните тенденции в сферата на социалното предприемачество и инвестициите за социално въздействие.

Finances4SocialChange (Финанси за социална промяна) събира заедно мултидисциплинарно партньорство по модела четворна спирала с 14 партньора от 12 държави – сред които и АСР – и 6 асоциирани партньора от Европа, за да подобри обучителните възможности, политиките и да намери практически решения за инвестиране за въздействие, като подобри регулаторната рамка за ефективно функциониране на социалния финансов сектор в Дунавския регион. Проектът ще работи за създаване на първата стратегия за финансиране за социално въздействие в Дунавския регион, като промотира социалните иновации и предприятия, готови за инвестиции за въздействие. Проектът ще предостави 130 часа обучение чрез Транснационална дизайн академия за инвестиции за социално въздействие и ще стартира подгряващо състезание в 2 етапа за бизнес план, подходящ за инвестиции за социално въздействие, финансирано с капитал от 200 000 евро. Ще бъде създаден и менторски клуб в подкрепа на социалните предприемачи.

На 26 и 27 септември 2018 г. партньорите се събраха в Будапеща за стартираща конференция, обучение на обучители, създаване на политически и технически консултативни съвети и въпроси, свързани с управлението на проекта.

Finances4SocialChange е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI)
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

       

СОФИЙСКАТА МЛАДЕЖКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНОВАЦИИ Е ГОТОВА ДА СТАРТИРА

Откриването на лабораторията ще се състои на 27 септември 2018г. от 17:30ч. на ул. Сердика №1, ет.3 (над филиала на Столична библиотека). От 18:30ч. в лабораторията ще започне заседание на съвета по младежки политики към кмета на София.

Лабораторията бе създадена по проект “Отключване потенциала за бизнес и социални иновации в Дунавския регион чрез повишаване знанията и уменията на младите хора – Умения за новите поколения”, който се изпълнява от Дирекция „Европейски програми и проекти“ на Столична община и Асоциация за развитие на София. Лабораторията се открива и в партньорство със Столична библиoтека.

Основаната цел на лабораторията е да изгради платформа между местните власти като фасилитатори, младежки организации, образователни институции и бизнес, за да развиват уменията на младите хора за иновации и предприемачество. Проектът цели да създаде мрежа от Иновационни лаборатории в участващите градове, обучителни програми, провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и подкрепа за предприемачество. Очакваните резултати са: свързване на образованието и пазара на труда, повишаване на икономическата активност на младите хора и преодоляване на емиграцията.

Водещ партньор на проекта е община Будапеща, а останалите партньори са: фондация ПРИЗМА (Словения), община Марибор, НОВА (Австрия), Акценте (Австрия), Асоциация за развитие на Клуж (Румъния), Иновационен център ДЕКС (Чехия), Институт Михайло Пупин (Сърбия), община Савски Венац (Сърбия), Регионална северо-западна Агенция (Румъния). Асоциирани партньори са община Белград (Сърбия), община Грац (Австрия) и университет Корвиус – Будапеща (Унгария).

Проектът е финансиран от програма ИНТЕРРЕГ Дунав с продължителност: януари 2017 – декември 2019.

Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София.

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Проект на Столична община и Гьоте-институт събира в София културни мениджъри от България, Гърция, Румъния и Босна

Академията за културен мениджмънт стартира в София, а днес вече се провежда още в Букурещ, Солун и Сараево. На 28 септември ще се проведе мрежова среща и конференция на тема културно наследство, в която ще вземат участ близо 50 културни мениджъри от водещи институции и независими организации.

От вече над четири години Столична община, Асоциация за развитие на София и Гьоте-институт България работят успешно по Академията за културен мениджмънт, която цели изграждането на капацитет и стимулирането на местните културни оператори за мислят за нови подходи и иновативни практики. Освен това Академията е и важна стъпка към сътрудничеството и диалога между публичните институции и независимия сектор, като всяка година в образователните и мрежови инициативи се включват представители на едни от най-важните музеи, публични и неправителствени организации. Всички те участват заедно в обучения, уъркшопи и конференции, срещат се с водещи специалисти от цяла Европа. Академията цели и да направи мост между теория и практика и тази година програмата й е сертифицирана от Нов български университет, който е ключов партньор.

Академията за културен мениджмънт беше припозната като добра практика и от Гьоте-институтите в Букурещ, Солун и Сараево и днес тя вече е мащабен интернационален проект и мрежа от над 150 културни мениджъри от региона на Южна и Източна Европа. Освен мрежовия елемент Академията предлага и директна възможност за финансиране на нови културни проекти.

София остава център на разрастващата се мрежа и тази година отново ще бъде домакин на международната среща и конференция на Академията, която се проведе на 28 септември и ще бъде на тема „Културно наследство“ в контекста на Европейската година на културното наследство през 2018 г. В конференцията ще бъдат повдигнати релевантни за страните региона теми като съвременно изкуство и културно наследство, дигитални технологии, наследството на социализма и нематериално културно наследство. За лектори са поканени специалисти от България, Молдова и Полша – това са Лукаш Галушек (директор на Културния център в Краков), Стефан Русу (архитект), Маргарита Доровска (директор на Музея на хумора и сатирата в Габрово), Асен Канев (културолог и разработчик на игри) и доц. д-р Вихра Баева (етнолог).

След конференцията участниците ще продължат диалога в по-творчески формат и ще разработят нови идеи за културни проекти, за които да кандидатстват за финансиране от Проектния фонд на Академията. След миналогодишното издание бяха финансирани осем проекта с по до 5000 евро, като един от тях може да бъде видян и в момента в София преди да отпътува на турне в Солун и Атина – изложбата „Материя над материята“ в Гьоте-институт (до 5 октомври).

Академията за културен мениджмънт ще продължи и през 2019 г., като записването за участие ще бъде отворено през пролетта.

Конференцията на 28 септември е само с предварително записване на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

София ще бъде домакин на най-големият БЛОКЧЕЙН ФОРУМ


На 25-26 октомври София ще бъде домакин на най-големият БЛОКЧЕЙН ФОРУМ в Централна и Източна Европа CEE Block Sofia (https://ceeblock.eu/), организиран от CEE BLOCK, на който Столична община (Асоциация за развитие на София) е партньор.


Форумът събира над 1000 топ мениджъри на световни компании, политици, експерти, стартиращи фирми, академични среди, инвеститори, финансови институции, ръководени от комисаря по цифрови технологии Мария Габриел. Форумът ще дискутира успешни модели на прилагане на блокчейн технологии, както и регулаторната, правната и данъчна рамка за тяхното развитие. Основният форум включва съдържание от световна класа в двудневна серия от ключови презентации и интерактивни панели за работещи приложения в дисруптивни индустрии - логистика, енергетика, социални медии, пътувания, реклама, производство, финансови услуги, правни услуги, здравеопазване, застраховане, енергетика.

Форумът включва и изложение, където може да покажете, да се срещнете и да си взаимодействате с разрастващия се блокчейн свят.

Участниците във форума могат да се състезават с разработена технология и да спечелят награда от 250 000 евро.

 

 

Страница 4 от 45

Нагоре