AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕПКО, с финансовата подкрепа на програма "Превенция на и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", се проведе на 23.02.2015 г. с участието на общински съветници и експерти, представители на омбудсмана на Столична община, представители на районните администрации, бизнеса и НПО.

Целта на кръглата маса беше да се обсъди проектопредложението за Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община (2015 – 2020 година) със заинтересовани страни от Общината, като част от един публичен консултативен процес за обмен на идеи и мнения, които да бъдат отразени в него.

Представители на РискМонитор и Асоциация за развитие на София представиха проекта и предложението за Стратегия, като очертаха ясни граници на допустимо и недопустимо поведение и посочиха онези механизми, които е необходимо да се въведат, за да се осигури неблагоприятна за корупцията среда. Трасирани бяха мерките за превенция и противодействие на корупцията в Столична община, които се очаква да доведат до ограничаване на проявните форми на явлението и засилване на обществената нетърпимост и решимост да се противодейства на корупцията.

В последвалата дискусия бяха изказани различни мнения по структурата, формата и съдържанието на представеното предложение; откроиха се някои етични дилеми. Участниците направиха препоръки и предложения за изменение и допълнение на предложението за Антикорупционна стратегия. Те бяха единодушни в оценката си, че то ще бъде изключително полезно като основа за действие в областта на превенцията и противодействието на корупцията на общинско ниво.

След редактирането му, предложението за Антикорупционна стратегия ще бъде официално внесено в Столичния общински съвет.

Програмата на кръглата маса можете да видите ТУК.

Приключиха информационните дни по Програма Европа 2015


На 19.02 и 20.02.2015 в Информационния център на Столична община, ул. „Париж" № 1, от 10:00 до 16:00 ч. се проведоха двата информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2015 година, на които присъстваха над 60 граждани и представители на неправителствения сектор.

Тази година Програма Европа провежда експериментална обща сесия по Приоритетна област 3 с Фонда за иновации в културата с цел насърчаване иновациите и прилагане на успешни иновативни практики в София.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.925027600864999.1073741878.173898665977900&type=1

Проект за антикорупционна стратегия ще бъде обсъден в Столична община

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕРСО, с финансовата подкрепа на програма "Превенция на и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", ще се проведе на 23.02.2015 г. в Столична община, с участието на общински съветници и експерти, омбудсмана на Столична община, представители на районните администрации.

Целта на кръглата маса е да обсъди проектопредложението за Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община (2015 – 2020 година) със заинтересовани страни от Община, като част от един публичен консултативен процес за обмен на идеи и мнения, които да бъдат отразени в него.

Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на СО за 2015 г.

На 19 и 20 февруари 2015 г. /четвъртък и петък/, от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж" № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2015 г. Проектните предложения се приемат до 6 март 2015 г.

Съгласно т.5.5. от Насоките за кандидатстване по първа и втора Приоритетни области на Програма Европа ще бъдат давани консултации, освен по време на информационните дни, и електронно, чрез изпращане на въпроси на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съгласно т.3.4. от Насоките за кандидатстване по трета Приоритетна област ще бъдат давани консултации, освен по време на информационните дни, и електронно, чрез изпращане на въпроси на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Всички въпроси и отговори, отнасящи се до приоритетна област 1 и 2, получени електронно, периодично ще бъдат качвани на следния линк http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=595, а тези, отнасящи се до приоритетна област 3 – ТУК.


Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи.


Подробна информация и необходимите за попълване документи може да намерите на следния линк http://sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=595 и за кандидатстване по електронен път по трета Приоритетна област ТУК.

 

Фонд за иновации в културата стартира нова процедура за кандидатстване съвместно с Програма "Европа" на СО

Стартира нова процедура за кандидатстване с иновативни проекти във Фонда за иновации в културата, като експериментална сесия между Програма "Европа" на Столична община по трета Приоритетна област: „Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт".

Насоките за кандидатстване и необходимите документи по трета Приоритетна област можете да намерите ТУК.

Информация за първа и втора Приоритетни области на Програма Европа на Столична община, може да намерите на: http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=595

Екипът на Асоциация за развитие на София се присъединява към скръбта на близките, роднините и приятелите на Росица Янакиева

 

Екипът на Асоциация за развитие на София се присъединява към скръбта на близките, роднините и приятелите на Росица Янакиева. Отиде си един пълен с енергия човек, отдаден на своята работа и своя град Перник. Росица Янакиева бе един от двигателите на партньорството в Югозападния регион, създадено за общата кандидатура на София за званието Европейска столица на културата. С нейна подкрепа разработихме политики за градско развитие, чиито резултати са устойчиви във времето и правят нашите градове по-добри места за живеене чрез култура и изкуство. Ще запомним нейната отдаденост на каузи, нейната енергия да прави нещата, нейната убеденост да работи в екип, нейната способност да говори за проблемите, такива каквито са, и нейната смелост да търси верните решения.

Поклон пред паметта й!

От екипът на Асоциация за развитие на София

Страница 30 от 40

Нагоре