AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Кметът на София Йорданка Фандъкова и общински съветници се срещнаха с победителите в първия Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016

Кметът на София Йорданка Фандъкова и общински съветници се срещнаха с победителите в първия Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016, съорганизиран от Иновейшън Стартър, Асоциация за развитие на София и Фонд за иновации. Петте отборa-финалисти ЕЛМО, Sportify, Squad, El Romantico и ABD Crew включиха студенти от СУ, НБУ и Колеж по мениджмънт.

По думите на кмета решенията, които финалистите са разработили, са повече от изискването на хакатона за достигане до технически прототип. "Във вашите проекти личи и отношение, грижа и привързаност към София и нейните граждани и гости. Затова в резултатите от този хакатон виждам доказателство, че идеите са тук, способните хора са тук и само трябва да бъдат подкрепени".

Йорданка Фандъкова и Илиана Захариева – Директор корпоративни комуникации на Мобилтел връчиха голямата награда – чек за 10 000 лева на отбора победител ЕЛМО. Награди предоставиха също Онтотекст, Superhosting, Webit, ИК Кръгозор, фондация Промяната.

Студенти ще представят пред кмета на София дигитални решения в областта на образованието, спорта и културно - историческото наследство

Победителите в първия по рода си Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016 ще се срещнат с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова на 15 юни от 16.00 ч. на ул. Париж 1.

Отличените отбори ще представят своите иновативни решения в подкрепа утвърждаването на София като дигитална столица на новите пазари. Столична община се ангажира да тества и приложи технологичните решения.

Победителите бяха избрани от жури, в което участваха водещи експерти и специалисти в областта на технологиите и иновациите. Информация за наградените отбори може да видите ТУК.

Финалисти в Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016

Първият 24-часов хакатон на Столична община е вече факт. 20 отбора успяха да се справят с презентациите си и създаването на минимални жизнеспособни продукти, които да демонстрират пред публика и журито.

Петте отбора, допуснати до финал за презентации пред публика, бяха :ABD Crew, Squad, El Romantico, Sportify, ЕЛМО.

Ето повече информация за разработените и отличени предложения в областите, предложени от Столична община - културно-историческо наследство и образование:

Първа награда - 10 000 лева, предоставени от Фонда за иновации с подкрепата на Мобилтел: Отбор ЕЛМО: Владислав Дончев, Боряна Ненова, Илиян Димитров, Елица Стефанова, Кристина Иванова, Анна Димитрова, Нов български университет
Проeкт: Your Sofia. Многоезично приложение за смартфони, с което всеки има възможност да търси и намира информация, да създава собствените си маршрути според мястото, до което иска да отиде, интересите и възможностите си.

Втора награда: Отбор Sportify: Панка Мирева, Атанас Джилянов, СУ "Св. Климент Охридски"
Проeкт: Sportify. Краудсорсинг платформа за спортни събития и инициативи в София, в която всеки според възрастта и интересите си да избира къде и какво да тренира.

Трета награда: Отбор Squad: Георги Пейчев, Калина Донева, Слава Монова, Мартин Вецков, Мартин Димов, Нов български Университет
Проeкт: Искам да бъда. Програма за професионална ориентация на ученици в средното образование, която да ги запознае с различни професионални сфери в рамките на учебния процес с участието на ментори и доброволци.

Специална награда от Онтотекст за иновация със свързани данни: Отбор El Romantico: Ангел Венчев, Димитър Смилянов, Милан Миланов, Станислав Гатев, СУ "Св. Климент Охридски"
Проeкт: МОНУМЕНТ. Забележителностите на София да са с оборудвани табели с NFC чип. Като доближим смартфона до табелата, ще ни дава пълна информация, снимки и видеа за мястото, пред което се намираме, само за секунди.

Отбор ABD Crew: Александра Джамалова, Деница Симеонова, Любомира Любомирова, Нов български университет
Проeкт: Историческо приключение. Интерактивна карта на паметници и културни обекти в София. Състезания за откриване на паметници с помощта на смарт часовник. Приложение за смартфони, с което учениците да се състезават по отбори в опознаването на историческите личности и места в София.

Петте отбора финалисти получават награди от Мобилтел, Webit, SuperHosting, Иновейшън Стартър, ИК Кръгозор и Фондация "Промяната".

63 ОТБОРА ОТ 7 УНИВЕРСИТЕТА ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ В ПЪРВИЯ СОФИЙСКИ ХАКАТОН

63 отбора от 7 университета ще премерят сили в първия Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016 на 9 и 10 юни в НДК!

СОФИЯ СТАВА СУПЕР, защото те ще предложат технологични решения в следните области:

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

• предоставяне на публичен достъп до информация за постиженията на учениците и развитието на училищните резултати във времето;
• създаване на нови приложения и механизми за оценяване на напредъка на учениците и училището (а не само на конкретни резултати, постигнати в конкретни времеви отрязъци); нужда от възможности за споделяне и систематизиране публично на външен поглед и оценка на средата в училище, на качеството на предоставяните образователни услуги в него от крайния потребител - ученици и родители;
• платформа за общуване и сътрудничество между родители, учители и ученици;
• иновативни модели на ефективно и мотивиращо кариерно ориентиране, менторство и утвърждаване на позитивни ролеви модели за учениците;
• платформа за обмен на добри практики между учители;
• платформа за информиране и равен достъп на учителите до ефективни обучения по различни теми;
• дигитализиране на съдържание.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

• онлайн записване на часове за преглед при специалист, личен лекар, прием в общинска болница;
• необходимост от повишаване на здравната грамотност чрез платформа с информация за здравословен начин на живот, необходими превантивни прегледи, задължителни ваксинации, безплатни прегледи и консултации, и т.н.
система за получаване онлайн на резултати от изследвания направени в лаборатории, намиращи се в рамките на ДКЦ или болници в рамките на СО;
• мобилни решения за рационално хранене в детска възраст;
• достъп до спортни мероприятия и инициативи за деца в предучилищна и училищна възраст;
• система за координация на ресурси и граждани в ситуации на аварии, портал за координиране на доброволци.

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО:

 

• креативни решения за изоставени сгради;
• креативни решения за изоставено индустриално наследство;
• креативни решения за социалистическо културно наследство;
• обогатяване на достъпа до автентично фолклорно наследство, на територията на СО;
• дигитализиране на съдържание за модерни паметници на културата, карта, достъп до музеи.

 

Темите са идентифицирани на семинар, проведен по методологията на дизайн мисленето с участието на общински съветници от Столичен общински съвет, експерти от Столична община и от неправителствени организации.

 

Хакатонът се организира от Фонд за иновации в културата, Асоциация за развитие на София, Столична община и INNOVATION STARTER с подкрепата на Мобилтел и Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Повече информация можете да намерите на: http://fond.sofia-da.eu/bg/състезания/хакатон.html.

Следващото ниво: Опит за България в сферата на глобалната технологична комерсиализация

Водещи чуждестранни и български лектори ще ви срещнат на "Следващото ниво...",

31 май, 13:00 ч. до 17:45 ч.

Място: София Тех Парк, Сграда "Джон Атанасов"

Ако сте голяма компания и имате резултати, които показват растеж на компанията (пазарен дял и приходи) през последните години; и искате да разширите своя бизнес на нови територии и пазарни ниши в глобалния пазар;

Ако сте малък или среден бизнес и имате технологична услуга или иновативен продукт и търсите да направите квантов скок в своето развитие;

Ако сте стартираща фирма или научна лаборатория/част от изследователски екип, който има идеи, но има нужда от повече знания, финансиране или партньори, за да даде живот на проекта си и да създаде "следващото голямо нещо".

За повече информация:

http://nextlevel.guide/

Асоциация за развитие на София стартира нов проект по ИНТЕРРЕГ Европа

ИноБридж е 5-годишен проект (3+2), финансиран от новата програма ИНТЕРРЕГ Европа. Насочен е към недостатъчното използване на резултатите от НИРД в малките и средни предприятия. Увеличаване конкурентоспособността на ПСМ е в центъран на проекта. 9 партньори от 8 държави (Долна Австрия, Кастиля и Леон – Испания, Болзано-Южен Тирол – Италия, Западна Панония – Унгария, регион Тампере – Финландия, регион Алентежо – Портъгалия, региона Малополска и София) са избрали да усъвършенстват по един инструмент, който дава възможност на МСП да постигнат иновационния си потенциал и да бъдат катализатор за висококвалифицирани работни места и регионален растеж.

Проектна фаза 1 (2016-2018) е посветена на интензивна интеррегионална обмяна и учене с участието на заинтересованите страни по места: партньорски проверки, обучителни посещения, семинари за изграждане на капацитет, обмяна на персонал. Този подход подпомага разработването на планове за действие за усъвършенстване на съответните инструменти, които ще се изпълняват през втората фаза на проекта (2018-2020). Всички инструменти за част от Стратегиите за интелигентна специализация, като 7 са свързани със структурните фондове, а София адресира публично-частния си Фонд за иновации.

От 26 до 28 април в Санкт Пьолтен, столицата на Долна Австрия, се проведе първия интеррегионален семинар с домакинството на водещия партньор – Регионалното правителство на провинцията. Партньорите обсъдиха своите оперативни инструменти, методологията и работния план на проекта.

Следващото интеррегионално обучително събитие, което ще включва партньорска проверка и обучителна визита, ще се проведе в София през септември.

Страница 30 от 33

Нагоре