AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Стартиращ семинар за водещи партньори


Асоциация за развитие на София взе участие в стартираща среща за водещи партньори на проекти, финансирани по програма Права, равенство и гражданство на Европейския съюз, покана за проектни предложения JUST/2015/RRAC/AG. Само девет проекта са били селектирани от 134 подадени проектни предложения. Асоциация за развитие на София е единственият водещ партньор от България, с проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет". Семинарът, проведен на 16 февруари, 2017, в сградата на ГД Правосъдие, преведе водещите партньори през процедурите на управление на проекта, административни и финансови правила и изисквания за отчетност. Специална кръгла маса беше посветена на дискусия с ескперти на ЕК по политики, свързано с темата на поканата, и очаквания принос на всеки проект към тях.

Студенти – икономисти обсъждат бюджета на София

За втора поредна година проекто-бюджетът на Столична община беше представен пред студенти и преподаватели от Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” вчера, 18 януари. Публичното обсъждане се организира от Асоциация за развитие на София и Стопански факултет. Столичният проекто-бюджет 2017 представи Дончо Барбалов, заместник-кмет по финанси и стопански дейности на СО. С анализ, въпроси и предложения се включиха студенти и преподаватели от специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми “Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“, а модератор беше Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София.

“Това е полезно упражнение за студентите – да анализират реални данни, предоставени от Столична община, и то в момент, когато техните идеи наистина могат да окажат влияние върху столичните финанси”, заяви деканът Теодор Седларски.

Най-голям интерес сред бъдещите специалисти в стопанското управление предизвикаха областите транспорт, икономически анализ на капиталовите инвестиции, нововъведеното програмно бюджетиране и зелените политики на Столична община.

“За нас като община е важно не само да представим и обсъдим бюджета с вас като професионалисти с изявен интерес към публичните финанси, но да съдействаме да се подготви следващото поколение експерти, които ще готвят общинския бюджет след няколко години”, заяви Дончо Барбалов.

Информационни дни по Програма Европа 2017

infНа 19 януари (четвъртък) от 15:00 ч. до 17:00 ч. и на 20 януари 2017 г. (петък) от 11:00 до 14:00 ч., в сградата на Столична община, на адрес: ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2017 г.

През 2017 г. проектни предложения ще се приемат от 16 януари до 16 февруари. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

В информационните дни ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване и апликационната форма, както и демонстрация на електронната форма за попълване и отговори на въпроси от експерти и специалисти по програмиране.

Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

Всички въпроси и отговори ще бъдат качeни на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg в меню „Кандидатствай тук/Отговори“. Няма да бъдат давани консултации по телефон и персонални срещи.

Подробна информация и необходимите за попълване документи може да намерите на сайта на Програма Европа www.evropa-so.bg

Студентите за Бюджет 2017 на Столична община

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на СУ „Св. Климент Охридски“ и СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Асоциация за развитие на София) организират за втора поредна година ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА СОФИЯ за 2017г. на 17 януари (вторник) 2017 г., от 16:15 ч. в Стопански факултет, булевард „Цариградско шосе" №1113.

В публичният дебат ще участват: г-н Дончо Барбалов, зам.-кмет, СО, преподаватели и студенти от Стопански факултет на СУ от специалностите: "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми: Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.

За втора поредна година студенти от Стопански факултет ще имат възможност да анализират годишния бюджет на столицата, да предлагат идеи и да станат част от неговото формиране преди бюджетът да влезе за обсъждане и приемане от Столичен общински съвет.

Основни теми за панелните дискусии:
         • Стратегически цели и приоритети на бюджета
         • Приходна част на бюджета: общински данъци, такса смет
         • Разходна част на бюджета
         • Изпълнение на бюджета, задлъжнялост

Информация за бюджет 2017 на Столична община и бюджети на предходни години може да бъде намерена на:
                • Информация за бюджета на Столична общината за 2017-та и миналите години: http://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=46
                • Бюджетите на Столична община, публикувани в машинно четим формат (отворени данни): http://opensofia.info/

Номинирани 3 добри европейски практики от София

IMG 1289 IBНа междурегионален семинар по проект ИноБридж в Евора, Португалия, на 12-14 декември 2016г., партньорите от Регионално правителство на провинция Долна Австрия (Австрия), Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (Испания), Автономна провинция Болцано - Южен Тирол (Италия), Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция (Унгария), Съвет на регион Тампере (Финландия), Регионална агенция за развитие на регион Алентежо (Португалия) и Регионално самоуправление на регион Малополска (Полша) номинираха 3 действащи инструмента за насърчаване на иновациите като добри европейски практики. Асоциация за развитие на София (България), партньор по проекта, представи публично-частния Фонд за иновации в културата и иновативната подкрепа на СО за маркетинг и комуникации на културни събития на съоръжения за външна реклама и в социалните мрежи. Като добра практика от София партньорите посочиха и ежегодното състезание за иновационни фирми под егидата на държавния глава.

Проекът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и цели насърчаване на иновациите и насърчаване на конкурентоспособността на участващите региони и подобряване на политиките за регионално развитие.

Повече информация за проекта: http://www.interregeurope.eu/innobridge/

 

Партньори от 7 държави се събраха в София за първата среща по проект Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет

Първата партньорска среща по проекта, финансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие” се проведе в София на 23 – 25 ноември 2016.

По време на тридневната среща партньорите планираха последващи дейности, като анализите и изследванията, обученията и публичната кампания за насърчаване на позитивното говорене за противодействие на речта на омразата.

Страница 28 от 34

Нагоре