AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

София – иновации и интелигентна специализация

 

В рамките на годишния Рекламен форум 2015, организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции, Светлана Ломева и Деница Лозанова представиха проектът за структура и обхват на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. Повече информация на: http://baca.bg/forum2015/program.php

Ученици от София дават идеи за иновации в града

За четвърти път се проведе състезанието по информационни технологии „ГолемияТ до мен"

На 28 март, за четвърта поредна година, Столична община и Асоциация за развитие на София бяха съорганизатори на състезанието по информационни технологии „Големият до мен", провеждано за шести път от 134 СОУ"Димчо Дебелянов", РИО на МОН София, ДЗЗД "Обучение" и Българска фондация ОРТ.
В състезанието „Големият до мен", предназначено за ученици от град София, участват екипи от двама души: ученик от 5, 6 или 7 клас и негов близък (родител, брат, сестра, познат), който е над 16 годишна възраст. По време на самото състезание единствено ученикът има право да работа с мишката и клавиатурата. Близкият на ученика има право да дава съвети по време на изпълнение на задачата, но не и да участва пряко в действията, които се извършват с компютърната система.

Тази година участваха 52 екипа от 11 столични училища.
Състезателите от 5 клас трябваше да дорисуват обекти на 3 снимки с изгледи от София.

Една от задачите на състезателите от 6 клас бе да отговорят на 20 въпроса за определено време, като използват вотинг система и търсят информация в Интернет. Втората - да създадат плакат за иновация в тяхното училище, квартал и град.

Задачата на 7 клас изискваше да се създаде презентация на тема "Моята идея за иновация в ... моето училище, моя квартал и моя град".

Победители в състезанието:
5 клас:
1 място - Максим Байчев, 105 СОУ "Атанас Далчев"
2 място - Елица Ганева, 51 СОУ "Елисавета Багряна"
3 място - Йордан Илиев, 34 ОУ "Стою Шишков"

6 клас:
1 място - Антони Динчев, 34 ОУ "Стоя Шишков"
2 място - Марио Стоев, 143 ОУ "Георги Бенковски"
3 място - Дебора Байчева, 34 ОУ "Стою Шишков"

7 клас:
1 място - Александра Ръткова, СОУ "Летец Христо Топракчиев"
2 място - Маргарита Драганова, СОУ "Летец Христо Топракчиев"
3 място - Габриела Янкова, СОУ "Летец Христо Топракчиев"

Награди
Във всяка състезателна група бяха връчени награди за 1,2 и 3 място, които са осигурени от Асоциация за развитие на София и Столична община.

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит" по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕПКО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма "Превенция и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", се проведе на 25 март 2015 г. в София.

Целта на конференцията беше да запознае заинтересованите страни от Столична община и гражданския сектор с европейския опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията и неговата приложимост на местно равнище.

Участници в конференцията бяха общински съветници, представители на централната и районните администрации на Столична община, както и представители на неправителствени организации и гражданския сектор.

Конференцията беше открита от г-жа Мита Георгиева, общински съветник, председател на Постоянната комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Столичен общински съвет, и от представители на организациите, партньори по проекта.

В сутрешния панел, двама от най-изявените европейски експерти по проблемите на корупцията – Брендан Куърк и проф. Петрус ван Дайне - представиха съответно темите „Измамите с европейски средства и новите страни-членки" и „Дългият процес на отчетност и проследяване на сигнали и жалби". По време на следобедния панел бяха представени темите „Борбата срещу корупцията като част от стратегическото управление: чешкият опит" и „Граждански мониторинг върху изразходването на публични средства чрез обществени поръчки: българският модел на Пакт за почтеност", представени съответно от Давид Копиц, старши външен експерт към МЕПКО, и Ваня Кашукеева-Нушева, Прозрачност без граници.

Презентациите провокираха интереса на участниците, които изявиха активна позиция по поставените проблеми в рамките на последвалите дискусии.

Заместник – кметът по финанси на София Дончо Барбалов връчи награда на ПОБЕДИТЕЛИТЕ В YOUNG LIONS BULGARIA 2015 - FILM

Победител в конкурса Young Lions Bulgaria 2015 – Film е екипът на Георги Янакиев и Александър Антонов. Наградата е участие в конкурса Cannes Young Lions 2015, категория Film като представители на България в оспорваната надпревара с млади лъвове от цял свят. Състезанието е в рамките на 62-то издание на фестивала Cannes Lions International Festival of Creativity 2015. Наградата е осигурена и се връчва от официалните партньори на конкурса - Столична община и Асоциация за развитие на София.

В Кан Георги Янакиев и Александър Антонов ще заснемат видео по полученото от организаторите задание в рамките на 48 часа. За работата си ще имат достъп до музикалната библиотека на Getty Images, който е партньор на Cannes Lions за 18-та поредна година.

Победителите в Young Lions Bulgaria 2015 - Film бяха избрани измежду 21 екипи, които се регистрираха за участие в конкурса. На 13 март 2015 г. в 16 часа екипите получиха задание по темата: „София – Творчески град на киното" и трябваше да създадат видео клип до 60 секунди. Основната цел беше Фокусиране на международното внимание върху потенциала на София и региона за осъществяването на филмови и телевизионни проекти. Екипите-участници в конкурса трябваше да предадат готовите рекламни клипове най-късно до 11:00 часа на 16 март 2015 г. В указания срок се получиха 19 предложения.

Прочети още...

ФИНАЛИСТИТЕ В КОНКУРСА YOUNG LIONS BULGARIA 2015 - FILM

Финалистите в конкурса Young Lions Bulgaria 2015 - Film са следните четири екипи:

• Васил Шкутов и Виктория Николова
• Георги Янакиев и Александър Антонов
• Драгомир Дончев и Робърт Шунев
• Калоян Зарков и Иван Манчев

Екипите, които се включиха в конкурса, получиха задание да създадат видео клип до 60 секунди по темата: „София – Творчески град на киното". Основната цел беше Фокусиране на международното внимание върху потенциала на София и региона за осъществяването на филмови и телевизионни проекти.
Кой ще е екипът – победител, който ще представи България в конкурса Young Lions Film на 62-то издание на фестивала Cannes Lions и ще се включи в оспорваната надпревара с млади лъвове от цял свят, ще бъде обявено на 26 март 2015 г. по време на Форума на рекламата.
Миналогодишните победители в конкурса Young Lions Bulgaria Film 2014 – Владимир Герасимов и Желез Атанасов – спечелиха златен медал на фестивала в Кан.

Конкурсът YOUNG LIONS BULGARIA 2015 – FILM се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции - официален и изключителен представител в България на „International Festival of Creativity", обединяващ фестивалите Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx и Spikes Asia. Столична община и Асоциация за развитие на София са официални партньори на конкурса.

В ПОДКРЕПА НА:

 

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ ще се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит" по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" – NORMCORM (http://normcorm.bg/), изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор", Асоциация за развитие на София и МЕРСО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма "Превенция на и борба срещу престъпността" на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи", ще се проведе на 25 март 2015 г. /сряда/, от 09.30 до 16.30 часа в Зала „Арена" на хотел „Арена ди Сердика" (ул. „Будапеща" 2).

Целта на конференцията е да запознае заинтересованите страни от Столична община и гражданския сектор с европейския опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията и неговата приложимост на местно равнище. Ще участват едни от най-изявените европейски експерти в областта на борбата с корупцията, с които ще бъдат обсъдени теми като „Измамите в ЕС и новите страни-членки", „Интерактивно засичане и проследяване: информационната верига от началото до края", „Борбата срещу корупцията като част от стратегическото управление: чешкият опит" и „Граждански мониторинг върху изразходването на публични средства чрез обществени поръчки: българският модел на Пакт за почтеност".

Страница 26 от 38

Нагоре