AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

В Букурещ се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“, на която бе представено приложението BookvAR разработено по време на Балканския хакатон


На 23 април 2019 г. в Букурещ, Румъния се проведе среща по проект „Финанси за социална промяна“. Срещата беше под формата на пичинг сесия, по време на която избрани социални предприемачи от Румъния, Молдова и България представиха своите бизнес казуси. Публиката бе съставена от разработчици на политики, експерти от регионални агенции, инвеститори със социално въздействие и партньори по проекта. Като партньор на проекта Асоциация за развитие на София представи случая на двама социални предприемачи, разработили своя продукт по време на Балканския хакатон. Те презентираха приложение наречено BookvAR, което позволява да се виждат обекти с добавена реалност (AR) в учебници като прави ученето по-ефективно и забавно за децата. Това приложение е иновативен и полезен инструмент за образование, който може да доведе до дългосрочни промени в начина на преподаване. Експертите дадоха обратна връзка на всички социални предприемачи и оцениха начина на презентиране. Те идентифицираха ключови проблеми и фактори за успех. Всички социални предприемачи получиха ценни съвети за подобряване на продуктите си и за това как да водят пичинг сесии.

Проектът „Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

    

Академия за културен мениджмънт 2019

Академия за културен мениджмънт 2019

Дигиталната ера: култура и изкуства в преход

Отворена покана за участие

Филиалите на Гьоте-институт в София, Букурещ, Солун и Сараево обявяват отворена покана за участие в Академията за културен мениджмънт (АКМ) 2019. Изданието й тази година е посветено на темата „Дигиталната ера: култура и изкуства в преход” и ще изследва влиянието и употребата на новите технологии в мениджмънта на културни организации и проекти. Програмата включва Мрежова среща и инкубатор за идеи - CMA Network Meeting & Idea Camp през юли в Пловдив, Европейската столица на културата за 2019, и интензивен едноседмичен семинар, който ще се проведе през есента на място в държавите на участниците. В подкрепа на мисията си да развива капацитета на културните мениджъри и организации, Академията ще предложи възможности за стартово финансиране на съвместни проекти през фонда на АКМ.

За АКМ
Академията за културен мениджмънт е програма за следдипломно обучение на културни мениджъри, чиято цел е да повиши капацитета им и да стимулира обмена и сътрудничеството в областта на културата на Балканите и в Югоизточна Европа. Основана през 2015 г. в София, с годините тя се разрасна до международна програма, осъществявана съвместно от Гьоте-институтите в София, Букурещ, Солун и Сараево. Мрежата на АКМ включва вече почти 200 културни мениджъри от България, Румъния, Молдова, Гърция и Босна и Херцеговина.

Всяка година АКМ предлага интензивни семинари в четирите участващи държави (включително лекции, уъркшопи и тренинги с местни и международни професионалисти), среща на мениджърите от настоящия випуск на Академията в България, фонд за финансиране на проекти и разнообразни други възможности за нетуъркинг, обмен на идеи и съвместна работа.

Партньори: EUNIC - Глобална мрежа на европейските национални културни институти и локалните й клъстери в България, Румъния, Гърция, Босна и Херцеговина, Столична община, Асоциация за развитие на София, Пловдив - Европейска столица на културата 2019, Colectiv A Association, Букурещки университет.

Повече информация тук.

АРС обучава Министерството на публичната администрация на Косово


На 15 април 2019 г. делегация на Министерството на публичната администрация на Косово посети София за учебна визита на тема отворени данни, домакинствана от Държавна агенция „Електронно управление“. В работната програма, координирана от Администрацията на Министерски съвет, Асоциация за развитие на София беше поканена да представи работата си по темата покаже резултатите, налични в онлайн пространството.

Севдалина Войнова разказа за процеса на отваряне на данни в Столична община, даде примери за използвани инструменти за визуализации и разработки на базата на отворени данни, представи подхода на София и АРС да промотира отворените данни чрез общински хакатони и дейтатони и чрез подкрепа на неправителствени организации, активни в тази област, чрез финансиращите програми на Столична община. Бяха обсъдени и възможностите на партньорството Дигитален преход на Европейския градски дневен ред, координирано от София, за по-добро регулиране и финансиране на отварянето на данни.

Софийска работилница за иновации

Първата Софийска работилница за иновации – част от инициативата на ГД Съвместен изследователски център под надслов „Науката среща регионите“ – се проведе от 29 до 31 март 2019, с общата тема за по-чист въздух. Събитието привлече почти 100 участници, от представители на академичните среди и политици до граждански организации и бизнес, от ученици от средни училища до експерти от синдикати, от медии до професионални организации. Четири поколения работиха заедно в продължение на три дни в Софийска градска галерия, за да създадат заедно първите идеи и решения на предизвикателствата, предложени от Столична община.

Лорита Радева, председател на комисията по околна среда в Столичния общински съвет, представи предизвикателството за преодоляване на енергийната бедност. Гражданите отговориха с два прототипа. Първият цели по-ефективно подпомагане на енергийно бедни домакинства чрез въвеждане на енергийни споразумения и енергийни медиатори (по модела на здравните медиатори). Вторият е насочен към всички граждани и представлява създаване на Иновационен и демонстрационен център за умна енергия с демонстрации на различни технологични и енергийно ефективни решения и съпътстващи обучения и консултации.

Христиан Петров, директор на Център за градска мобилност, предложи предизвикателството за по-добър градски транспорт. Участниците, които работиха по тази задача, предложиха въвеждането на училищни автобуси вместо родителите да водят децата си до училище с кола. Според участниците годишната карта за градски транспорт се нуждае от по-добра рекламна кампания, за да достигне до повече хора. Друго предложено решение беше въвеждането на мини-моделиране на трафика, основаващо се на градската транспортна схема, на ниво кръстовище или отделни ремонтни дейности по пътищата, позволяващи по-ефективно регулиране на транспортните потоци.

Дончо Барбалов, заместник-кмет на София, представи предизвикателството за балансиране на технологичните иновации и техните социални ефекти. Гражданският творчески процес доведе до идеи за нов тип облачна свързаност на публичните масиви данни; фотоволтаични инсталации „Соларен град“, ангажиращи граждани от маргинализирани групи; център за кариерно ориентиране и консултиране, подпомагащ младите хора да създадат подходяща за бъдещето кариера.

Отправилите предизвикателствата политици и експерти приветстваха приноса на гражданите за очертаване на политическите решения, който повишава и отчетността на политици и администрация. Софийската работилница за иновации, проведена като партньорство между Столична община, Асоциация за развитие на София, Зелена София и Софийски университет, успя да създаде платформи за обсъждане на развитието на предложените предизвикателства и идентифицирането на нови задачи. За да се улесни този процес, Йорданка Фандъкова, кмет на София, и Чарлина Вичева, заместник-генерален директор на Съвместния изследователски център, подписаха Меморандум за разбирателство между София и СИЦ в областта на чистия въздух, изменението на климата, транспорта, цифровата трансформация, киберсигурността.

    

    

Модел за прогнозиране замърсяването на въздуха в София чрез гео логации

По време на Софийската работилница за иновации бе представен модел за прогнозиране замърсяване на въздуха в София, като се използват данни от официалните и гражданските измервателните уреди.

Прогнозният модел, резултат от изследването, е насочен към обществеността и се опитва да намери решение на някои от широко дискутираните предизвикателства, свързани с недоверие към данните за замърсяването на въздуха от различни измервателни станции. Моделът е изработен от екип специалисти от Стопански факултет на СУ по поръчка на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на ЕК. Авторите на модела доц. Боряна Пелова и доц. Ангел Марчев“ споделиха, че „Съществува недоверие от определена група граждани към данните от официалните източници. В същото време популярността на гражданската система на сензорите за качеството на въздуха се основава главно на факта, че данните са ориентирани локално (квартала по квартал) и те дават на местните жители на София някакъв местен контекст и разбиране. Важно е да се подчертае, че никой не оспорва огромното техническо превъзходство на официалните измервателни станции над сензорите за граждански мрежи, но популярното мнение е, че петте официални станции не отговарят на нуждите на гражданите за прогнозиране на времето и на място.“

Също така прогнозният модел използва допълнителни данни от метеорологичната обстановка (прогноза за времето) и топографски сателитни данни. Когато бъдат прогнозирани качествените резултати, данните се картографират в гео-локации на София.

"Това са добре похарчени пари", каза г-жа Чарлина Вичева, зам.-директор на Генерална дирекция "Съвместен изследователски център" на ЕК (JRC), след като чу представянето на Модела за прогнозиране замърсяването на въздуха в София чрез гео локации. Данните и методологията вече са публикувани на sofiaPM10.report и могат да се ползват от всеки.

    

Европейски диалог за Софийски Смарт офис


Лидери от градовете Прага, Виена, Талин, Асперн (Австрия), Тампере (Финландия) се срещнаха на 26 март, 2019г. в София Лаб със столични общински съветници, представители на Асоциация за развитие на София и Зелена София, общински предприятия и структури, за да споделят какво са научили по пътя си към "умно управление". Развитието и модернизацията на големите градове задължително водят след себе си и нов тип проблеми. Най-доброто решение за тях се крие в термина "интелигентен град". Това не означава единствено куп нови технологии, а по-скоро нов начин на мислене.

Доминик Вайс, ръководител на агенцията за градски иновации Smart City, Виена; Тоомас Сеп, ръководител на градския офис в Талин; Михал Краус, директор на звено "Умен град", община Прага; Сепо Хаатайя, директор направление Умен град в Тампере; Франс-Антон Вермаст, посланик Умен град на Амстердам; Марко Стеинберг, Хелзинки, посъветваха представителите на София какво да взимат предвид в изграждането на собствената си визия за "интелигентен град" и смарт офис.

 

    

Страница 3 от 34

Нагоре