AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

АРС ви кани на представянето на проект „Електронни очи“

Асоциация за развитие на София ви кани в деня на белия бастун - 15 октомври, от 16:30 часа в Тобако гардън на ул. "Московска" 6А, на представянето на дигитален навигатор за незрящи „Електронни очи“, проект, който асоциацията подкрепя.

„Електронни очи“ е идея, запалена от невероятната амбиция на млади хора със зрителни увреждания да бъдат независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички. И така заедно с активните и инициативни младежи, федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” започна кампания. Да набере средства, но и да покаже на всички, че има хора с увреждания, които нямат нужда от социални помощи, а само от възможности да бъдат равни на останалите.

Районната организация на слепите в София регистрира към 1 300 свои членове със зрителни увреждания. Реалният им брой обаче е значително по-голям. Много млади и активни хора, които се опитват да управляват живота си сами и не разчитат на различни социални придобивки, не членуват там и не са обхванати от тази статистика. А в големия и забързан град няма добри ориентири, които да помогнат на човек със зрителни увреждания да се движи уверено и независимо от придружители. Някои от тротоарите в централната част са снабдени с тактилни ленти, но не и в останалите квартали. Освен тях, „говорещото метро“ и плахите опити за „говорещи спирки“– градът е едно крайно враждебно място за незрящите.

За щастие новите мобилни комуникации и информационни технологии създават невероятна възможност да се улесни живота на хората с увреждания и да се компенсира донякъде техния дефицит. Специално хората със зрителни увреждания биха получили неоценима помощ да бъдат самостоятелни и независими, ако могат да разчитат на „електронни очи“.

В случая, тази идея има съвсем евтино и лесно изпълнение. А и всеки вече е въоръжен със смартфон, който така или иначе предлага много ползотворни говорещи приложения. А сега вече и такова, което може да ориентира незрящия за заобикалящите го улици и сгради, да го упъти към най-близката спирка на градския транспорт, да го информира за номера на пристигащия автобус, да предлага най-добрия маршрут.

Елекронни очи“ е безплатно приложение, което дава повече свобода и възможности
за активен живот. Това е приложение, което вече променя живота на хора със зрителни увреждания.

За сега в столицата. Но амбицията на екипа е да инициира подобни разработки и в други, по-големи градове. Също така да разшири много повече функционалността на „Електронни очи“. Така че кампанията продължава.

Увреждането е проблем на бариерите в средата. Затова няма увреждане, което да не може да бъде преодоляно с подходящо техническо решение. „Електронни очи“ ще доказва това.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ
Понеделник, 15 октомври 2018
16:30 часа
Тобако гардън ул. „Московска“ 6А
(гърба на двореца)

Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетентност и култура


Годишната конференция на Международната асоциация за управление на проекти събра на 10 октомври 2018 мениджъри на проекти и изпълнителни директори от широк спектър индустрии, представители на държавната и местната власт, за да обсъдят най-новите тенденции и добри практики в управлението на проекти. От проекти в сферата на маркетинга и човешките ресурси до проекти, финансирани от европейските фондове, ИТ проекти, строителни проекти, търсенето на ефективни организационни, координационни и комуникационни умения е от решаващо значение за успешното им реализиране.

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София беше панелист в панела, озаглавен “Проектното управление – ключов фактор за развитието на общините”, и представи опита и научените уроци от организацията в управлението на европейски, национални и общински проекти от името на Столичната община. Панелът беше модериран от Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет.

Първи в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”

Приключи първият в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”. След интензивен ден, изпълнен с лекции, разговори с хора от науката и бизнеса, мозъчни атаки и програмиране, петте ученически отбора представиха прототипите, които разработиха в рамките на 12 часа, за да отговорят на проблеми и възможности на ядрената наука.

Проектът на учениците от училище "Джон Атанасов” е озаглавен “Ядрената енергия и безопасното й приложение". Според състезателите не може да има иновации, ако хората не са убедени в безопасността на ядрената енергия и технологии и не разбират разликата между атомната бомба и атомната централа. Затова отборът предлага обща платформа за учене за широката публика и адаптиране на роботизирана ръка, вече разработена от тях за работа с боеприпаси, така че да се използва в среда с радиация.

Отборът на ТУЕС предложи “Оптимизация на дизайна на ядрен реактор чрез генетичен алгоритъм". Проблем, който се решава с този проект е, че евентуалната оптимизация на ядрен реактор има много различни цели, много променливи, много локални проблеми - т.е. няма гаранция, че една оптимизация би достигнала до най-добри промени в дизайна. Генетичният алгоритъм е заимстван от природата и съдържа фазите популация, селекция на най-подходящите елементи, кръстосване и мутация на елементите, поставени в подходяща среда. Отборът направи симулация на ядрен реактор и приложи модела на генетичен алгоритъм, който да очертае най-ефективната оптимизация на дизайна, стъпвайки на променливи като цена, брой реактори, гориво и пр.

НПМГ (физици и програмисти) разработиха демо версия на обучителен сайт за ядрена физика. Сайтът съдържа обща информация по теми, ресурси, видео уроци и казуси (като отборът предвижда да развие и дискусионен форум). Секцията с тестовете изисква регистрация и е на принципа на интерактивните образователни игри: при успешно решаване получавате значка, а при неуспех сайтът ви връща към съответните ресурси, за да научите материала, и после ви връща към нов автоматично генериран тест. Сайтът има и секция събития и новини.

СМГ (II-ри отбор) се насочи към радиоактивното замърсяване на водоизточниците и водните басейни. Примерът, с който отборът работи, е мина Росен и замърсеният плаж Вромос край Черноморец. Предложението им е да се използват зеолити (минерали, които могат да поглъщат определени вещества с определено тегло и маса) за преодоляване на замърсяването, и почистване на плажа посредством утаяване с помощта на центрофуга.

СМГ - физици виждат проблем в недостига на информация в областта на атомната физика. Затова те предлагат образователен сайт с много графики и изображения, който да помогне на хора като тях да разберат и упражнят този дял от физиката и да се подготвят за състезания по физика. Сайтът предлага връзка между физици-теоретици и ученици. Учениците се състезават в реално време помежду си и следят рейтинга и успеха си.

Журито класира на първо място II-ри отбор на СМГ, който получава 200 лв. И посещение в Европейския парламент по покана на евродепутата Владимир Уручев. На второто място е отборът на НПМГ, който получава 300 лв., а на трето място е отборът на ТУЕС с награда 200 лв. Отборът на училище “Джон Атанасов” получиха специална награда за презентационни умения, а първият отбор на СМГ - специална награда за креативен дизайн.

    

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова откри днес Хакатон по ядрени технологии

Физиката беше любимият ми предмет в училище, макар че така се случи, че се насочих в друга област. Надяваме се много от вас да се насочат към физиката и новите технологии.” Така Йорданка Фандъкова приветства участниците в състезанието от Софийската професионална гимназия по електрoника “Джон Атанасов”, Националната природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов”, Технологичното училище “Електронни системи” към Техническия университет и Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”. “Тазгодишните Нобелови награди бяха присъдени за научни изследвания не в чистата наука, а с конкретни приложения за хората. Надява се в тази зала да се намира и бъдещият български нобелов лауреат.

Хакатонът по ядрени технологии се организира от Българското ядрено дружество, Асоциация за развитие на София и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Събитието се провежда в Софийската лаборатория за иновации и е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, насочена към насърчаване развитието на иновации и предприемачество.

Пет отбора от столични училища се състезават да търсят и разработват ядрени приложения, интелигентни системи за управление и обмен на данни. Състезанието ще приключи в 16 часа, а в 17:30 ще бъдат наградени победителите. Специалната награда е осигурена от г-н Владимир Уручев, евродепутат – посещение в европейския парламент по негова покана.

    

Ученици разработват дигитални проекти в ядрената наука и техника

Пет отбора на ученици от водещи столични училища ще премерят сили в образователно-технологичното състезание под наслов „Информационните технологии в ядрената наука и техника”. Състезанието ще се проведе на 5 октомври 2018 г. от 9 часа в Залата на новата Софийска лаборатория за иновации, (гр. София, ул. Сердика №1, ет.3), създадена по проект „Умения за новите поколения“, съфинансиран от фондовете на ЕС – ERDF, IPA.
Организатори на хакатона сa Българското ядрено дружество, Асоциацията за развитие на София към Столична община. Основни партньори, подкрепящи инициативата са Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, и бизнес организации, членове на БЯД от областта на ядрената енергетика и високите технологии.

Събитието е част от динамичната обучителна програма на Лабораторията, която цели да насърчава развитието на иновации и предприемачество и от инициативите на Българското ядрено дружество (БЯД) за повишаване интереса на учениците към високотехнологичните области, сред които ядрената наука и приложения.

Първата част на „Информационните технологии в ядрената наука и техника” включва интересни лекции, представящи тенденциите в областта, както и възможностите, които индустрията предлага за бъдещо професионално развитие.

Втората част е състезателната, с елементи на хакатон, в която младежите ще могат да реализират своя иновационен потенциал върху интересни и актуални задачи, свързани с внедряването на Индустрия 4.0 в ядрените технологии. Под формата на 10-минутни презентации и демоверсии на информационни продукти и услуги те ще представят своето виждане за мястото в ядрените приложения на Кибер-физичните системи, Интелигентните системи за управление, Интернет на нещата, както и да предложат изцяло нови идеи за иновации в тези области. Работа им ще бъде подпомагана и оценявана от утвърдени представители на бизнеса, предприемаческата екосистема и академичната общност.

Сред ползите от организирането на подобно събитие са търсенето на решения относно дигиталните платформи за постиженията в ядрената наука и техника и иновативните приложни инструменти за ядрена енергия, физика, медицина и радиационна защита, както и за ядрената безопасност и сигурност.

Сред официалните гости на образователно-технологичното състезание ще бъдат г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на столична община, г-н Владимир Уручев, евродепутат, проф. Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН и д-р Младен Митев, председател на БЯД.

 

Регионална балканска конференция на Академията за мениджмънт в културата

"Академията за обучение на мениджъри в сферата на културата се утвърди като Регионална балканска академия." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при откриване на регионална конференция и среща на Регионалната балканска мрежа в София от 27 до 30 септември, 2018. "Започнахме с Асоциация за развитие на София през 2013 г. като инициатива, част от кандидатурата на София за Европейска столица на културата, но този проект е един от многото примери за устойчиво развитие, които се утвърдиха като успешна международна практика" – посочи още Фандъкова.

От миналата година Академията се провежда в партньорство с Гьоте Институтите в Солун и Букурещ, а тази година към това партньорство се присъедини и Сараево. „Така превръщаме Академията в иновационна лаборатория за култура, както и място за опознаване и създаване на партньорства“ – подчерта столичният кмет.

Конференцията и срещата на мрежата събраха над 50 мениджъри от четирите държави, които вече са преминали едноседмично обучение в София, Сараево, Букурещ и Солун, за да обменят опит по теми като културно наследство, дигитализация, иновации. Последният ден на срещата беше отделен за генериране на идеи за съвместни колаборативни проекти и инициативи. Лагерът за идеи се състоя в новото пространство на Асоциацията – Софийската иновационна лаборатория.

От миналата година Асоциация за развитие на София подготвя и годишна публикация с текстове на участници в Академията и експерти. Тази година публикацията ще бъде на тема културно-историческото наследство, каквато е основната тема на обучителната програма.
През изминалите 5 години от развитието на Академията вече над 120 културни мениджъри от България са имали възможност да надградят своите знания и умения. Академията за мениджъри в сферата на културата вече разполага с над 220 завършили културни оператори от балканските държави, които са посланици на нови културни политики и нови управленски модели в културата.

      

Страница 3 от 45

Нагоре