AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Документи

Фондация "Асоциация за развитие на София" подкрепя политиките за отворени данни и публикува в xls формат всичките си финансови отчети. Инициативата е взаимствана от НПО Линкс.

 

1. Решение на Столичен Общински Съвет за учредяване на Фондация "Асоциация за развитие на София".

2. Решение на Софийски Градски съд за вписването на Фондация "Асоциация за развитие на София".

3. Удостоверение от Министерство на правосъдието на основание чл.45, ал.3 от ЗЮЛ.

4.  Учредителен акт на Фондация "Асоциация за развитие на София"

5. Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2010 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2010 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

6. Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2011 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

7. Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2012 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

8. Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2013 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

9. Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2014 година

        ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014 на Фондация "Асоциация за развитие на София"


10. Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2015 година

        ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

11. Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2016 година

12. Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2017 година


13. Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2018 година

Нагоре