AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

SmartCulture: Фактори и тенденции за развитие на човешкия потенциал и практики за повишаване на капацитета за активизиране на клъстерния сектор

През 2014 г. партньорите по проекта SmartCulture идентифицираха тенденции и фактори за развитие по отношение на човешкия потенциал в техните региони, а след това сравниха проучванията си. Тези дейности са основа за бъдещото засилване на сътрудничеството между технологични екосистеми в Европа и по света.

Докладът съдържа анализ на човешкия потенциал в сектора на дигиталното културно наследство, като разглежда развитието на основни тенденции по региони, предизвикателствата и възможните решения. Информацията има за цел да подпомогне преосмислянето и предефинирането на концепцията за творческите клъстъри като дава насоки за фокусирането на веригата на добавената стойност на клъстерите към индивидуалното развитие и човешкия културен капитал, както и към засилването на социалната ориентация към иновативното мислене и оригиналните форми на децентарилизирани обучителни платформи. Докладът обрисува и характеристики на нововъзникващи професии и бъдещи сценарии, касаещи нужните за сектора квалификации. Първата част на доклада може да прочетете ТУК.

Нагоре