AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

София - домакин на големия форум за иновации INNOVATION EXPLORER

 

На 25 февруари 2016 Innovation Starterbox събраха стотици иноватори от страната и света в София. Събитието бе под патронажа Столична община, а Асоциация за равитие на София бе партньор.
Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова откри форума "През последните години българските предприемачи и иновативни компании доказаха, че когато средата е подходяща, те има какво да предложат."
София е и първият град в България със собствена Стратегия за интелигентна специализация, която след едногодишен консултативен проецес, воден от АРС, бе приета от Столичния общински съвет и вече се изпълнява.
Ето и някои от иновациите в София, на които се спря кметът в речта си: част от въведените в завода на механично биологично третиране на отпадъците в града иновативни решения, които позволяват разделяне на отпадъците с помощта на оптични сепаратори. Иновативна осветителна технология фокусира лъчите само върху сканираната зоната на транспортната лента в резултат на което се постига до 70% икономия на енергия. При реализирането на третата линия на метрото са предвидени иновативни технически решения и методи на строителство. Така както и при строителството на втората линия част от работата ще се извърши с тунелопробивна машина, което ще спести време и ще ограничи затварянето на улици. С цел подобряване на безопасността на пътниците пероните на метростанциите ще бъдат отделени от влаковете с прозрачни прегради, които ще се отварят при пристигането на влаковете и ще се затварят при тяхното потегляне.
Управлението на влаковете ще е от по-високото 3 ниво. Това ниво позволява в перспектива само чрез допълнително софтуерно обезпечаване влаковете да могат да се движат изцяло автоматично. Иновативни решения ще се използват и при системата за управление на трафика в София.
„София има огромни предпоставки да се превърне в столица на дигиталния пазар за Югоизточна Европа. Столичните училища дават езиково образование на повече от 20 езика с ниво на владеене Б2. Градът е покрит с широколентов интернет, а по безплатната си безжична свързаност и покритие в градска среда – паркове, метро, линии на градски транспорт, площади – сме водещи в света. Затова и София има реални възможностите да заеме челните позиции в областта на аутсорсинг на ИКТ и бизнес управление, както и по стартиращи IT компании в Европа, каза още Фандъкова.
Поради концентрацията на научни институти и университети, в София връзката между науката и бизнеса е бърза и ще се улесни още повече, след като започнат да функционират новите центрове за върхови постижения и центрове за компетенции по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж.

Стартира процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа 2016

През 2016 г. проектни предложения ще се приемат от 15 февруари до 15 март. Документите за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

Осма поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2016 г. са свързани със стратегията „Европа 2020" на Европейския съюз, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020", както и с избора на София за Европейска столица на спорта 2018 г.

По първа приоритетна област ще се финансират проектни предложения, насочени към подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата. По втора приоритетна област продължава подкрепата за устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

Трета приоритетна област, която се изпълнява във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., е насочена към насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

През тази година проектните предложения по трите приоритетни области могат да се подават и по електронен път. Необходимите документи и Насоки за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на Програма Европа www.evropa-so.bg

През 2015 г. по Програма Европа бяха избрани на конкурсен принцип, финансирани и успешно изпълнени 35 проекта на обща стойност 386 085 лева. Програмата се утвърди като платформа за добри европeйски практики и като иновативен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт.

АРС обучава студенти от ФИАУ

 Севдалина Войнова и Деница Лозанова бяха поканени да говорят пред студенти от магистърска специалност „Консултантски услуги, експертиза и публична дейност" на Франкофонския институт по администрация и управление в София. Темата на лекцията беше "Културна демократизация, постигната в резултат от кандидатурата на София за ЕСК". Чуждестранните студенти проявиха най-голям интерес към въпроси като създаване на кауза, методи за координиране на обществени кампании с широко участие, начини за измерване и оценяване на ефекта от публичната дейност в областта на културните политики и практики. Специална тема за обсъждане бяха постигнатите от София устойчиви добри европейски практики: Академията за мениджмънт в културата и Фонда за иновации, които ще бъдат в основата на учебната визита на Европейската комисия и селектирани европейски градове и региони в София през април 2016.

Бюджет 2016 на София във фокуса на вниманието на академичните среди и студентите

СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Асоциация за развитие на София) и СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на СУ „Св. Климент Охридски" организират ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА СОФИЯ на 14 декември (понеделник) 2015 г., от 11 ч. в Новата конферентна зала (Ректорат на СУ), Северно крило, ет.2.

В публичният дебат ще участват: г-н Дончо Барбалов, зам.-кмет, СО; преподаватели от Стопански факултет на СУ: доц. Теодор Седларски - декан на Стопански факултет, проф. Георги Чобанов, д-р Георги Ганев, доц. Калоян Ганев, доц. Боян Ломев – зам.-декан на Стопански Факултет, доц. Ралица Ганева, д-р Банчо Банoв, ас. Атанас Георгиев, ас. Милен Велушев и студенти от специалностите: "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми: Бизнес администрация – стратегическо управление" и „Управление на иновациите в публичния сектор".

Модератор на дискусията: Севдалина Войнова, програмен директор, Асоциация за развитие на София

Основни теми за панелните дискусии:
• Стратегически цели и приоритети на бюджета
• Приходна част на бюджета: общински данъци, такса смет
• Разходна част на бюджета
• Изпълнение на бюджета, задлъжнялост

Информация за бюджет 2016 на Столична община и бюджети на предходни години може да бъде намерена на:

• Информация за бюджета на Столична общината за 2016-та и миналите години: http://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=46

• Бюджетите на Столична община, публикувани в машинно четим формат (отворени данни): http://opensofia.info/

София е първата община в България, започнала да отваря данни

На страницата opensofia.info, създадена по проект, подкрепен от Фонда за иновации (Асоциация за развитие на София) и програма Европа на Столична община можете да намерите първите отворени данни от Столична община. Целта на www.opensofia.info e посредством лесни за възприемане визуализации, от една страна гражданите да се информират за публични услуги, които пряко ги засягат, а от друга страна, администрацията да следи какъв е напредъкът по тях.

Приключва проектът SmartCulture

В края на ноември 2015г. приключва тригодишният проект SmartCulture, съфинансиран от Седма рамкова програма на ЕК. Проектът беше посветен на развитието и прилагането на дигиталните технологии в областта на културните и творческите индустрии и дигиталното културно наследство.
В рамките на проекта участниците – клъстъри от 8 държави – осъществиха серия от изследвания, фокус групи, регионални анализи, свързани със състоянието и бъдещото развитие на дигиталното културно наследство. Бяха публикувани над 25 доклада по темите. В периода на изпълнение бяха създадени мрежи от експерти и бяха включени на европейско ниво повече от 1356 бизнес организации от ИКТ и КТИ, 365 изследователи и експерти от изследователски институти, 326 организации в областта на дигиталното културно наследство.

В края на септември 2015г. в Лил, Франция, се проведе Международна седмица на смарткълчър (International SmartCulture Week), по време на която участниците от над 10 страни имаха възможност да посетят музеи и културни институции в региона на Нор па дьо Кале, да се запознаят с иновативни проекти, и да обменят опит и идеи за бъдещи инициативи.

На страницата на проекта – www.smartculture.eu – можете да прочетете изследванията по проекта, както и да включите ваши проекти и инициативи в отворената база данни за развитие и иновации (RTD Directory).

Системата дава възможност за търсене на партньори и проекти, както и за представяне на иновативни продукти от културни оператори, МСП в областта на културните и творческите индустрии и ИТ от европейските страни, участници в проекта.
За повече информация пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Страница 10 от 27

Нагоре