AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

София участва в процеса на отваряне на данни

Асоциация за развитие на София участва със свои представители в конференция „Отворените данни и интелигентното управление", организирана от „София Тех Парк" АД, която се проведе в София на 14 юли 2015 г. По време на официалното откриване изказване направи Дончо Барбалов, зам. кмет на Столична община.

Първият панел „Отворени данни: българските институции и местната власт – къде сме ние?" беше модериран от Светлана Ломева, изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София. В панела беше представена позицията на различните обществени власти в България по отношение на процеса на отваряне на данни.

По време на панела председателят на СОС Елен Герджиков запозна участниците със състоянието на отворените данни в София, като отбеляза, че София е първата община в България, която прави стъпки в отварянето на данните – процес иницииран от самата Столична община. В рамките на годината се очаква да бъде готова софийската платформа, на която ще бъдат качени първите отворени данни.

Вторият панел разгледа европейските политики и добри практики в отварянето на данни, като бяха представени опитът на Румъния и Великобритания в този процес. Третият панел се фокусира върху възможностите отворените данни да бъдат използвани свободно от гражданското общество, както и върху инициативите на активни неправителствени организации, които работят по темата за отворените данни в България.

В заключителното изказване Александър Политов от Асоциация за развитие на София обобщи основните теми на конференцията, като очерта някои проблемни области и възможности. Подчертано беше, че сред обществото има все още слаба информираност за отворените данни и тяхната полезност и приложимост за ползвателите, което налага популяризиране на темата сред широката публика извън конферентните зали.

Стратегията за иновации на Столична община беше обсъдена от учени и академици в ИИКТ

Планът за действие към Иновационната Стратегия за Интелигентна Специализация (ИСИС) на София в приоритет ИКТ беше дискутиран на 14 юли  2015 г. в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН. Събитието бе организирано от Фондация „ГИС-ТрансферЦентър" по проект „Петорна спирала" (QUINTURE HELIX) при реализиране на стратегията за интелигентна специализация на Столична община", с финансовата подкрепа на Програмата Европа на СО, съвместно с Фонда за иновации в културата.

Дискусията беше отрита от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която поздрави участниците и изказа благодарност за съвместната работа с БАН и подкрепата на академиците в Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на СО за повишаване на качеството на живот в столицата и утвърждаването на София като иновативен и интелигентен град.

Прочети още...

Конференция "Отворените данни и интелигентното управление"

Асоциация за развитие на София и Столична община подкрепят инициативата за отворени данни от публичните институции и каним всички заинтересовани на организираната от „София тех парк" АД конференция на тема "Отворените данни и интелигентното управление". Събитието ще се проведе на 14-ти юли 2015 г. в хотел Балкан, гр. София.

Повече за инициативата може да видите ТУК!

София е избрана да подготвя други градове в областта на културата

"Някои градове и региони изглежда са по-успешни от други, когато правят стратегически избори за културата и гарантират дългосрочни ползи от инвестициите си. Какво може да се научи от опита им?" За тази цел Европейската комисия е възложила на EUROCITIES идентифицира най-добрите европейски практики и сред тях градовете, които да служат като база за учебни посещения и трансфер на знание.

Сред 181 предложения експертите избират 70 добри практики, а измежду тях определят 15 европейски града и региона, които да приемат учебни посещения, да споделят опита си и да подпомагат другите градове. София е сред тези 15 града - голямо признание и видимост на европейско равнище. Фокусът на добрата практика на София е Фондът за иновации в културата, координиран от Асоциация за развитие на София.

Можете да се запознаете с добрата практика на София ТУК.

Целият каталог с добри практики може да видите тук: http://www.cultureforcitiesandregions.eu/culture/Catalogue

 

Възможност за включване на висши училища, студентски и младежки общности в областта на здравословния начин на живот

Възможност за включване на висши училища и студентски и младежки общности в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции.

Столичната община и Националната спортна академия „Васил Левски"организират II- ра Научно-практическа конференция на тема : „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции", която ще се проведе през м. октомври 2015.

Нови теми в конференцията са програмите за социална интеграция, антидискриминация, както и младежкото доброволчество и в тази връзка възможност за включване на висши училища и студентски и младежки общности.

Повече информация, както и насоките за кандидатстване можете да видите ТУК.

София се включи в Европейската седмица на устойчивата енергия 2015

Вчера започна ежегодната Европейска седмица на устойчивата енергия. Това е събитие, което дава възможност на институции, региони и градове, фирми и НПО да покажат решения за нисковъглеродното бъдеще на Европа.

За да отбележи Европейската седмица на устойчивата енергия, Столична община и Асоциация за развитие на София организираха международен семинар „Устойчива енергия, устойчива мобилност и велологистика", който се проведе в София на 16 юни 2015 г. в Информационния център на Столична община на ул. „Париж" 1. Събитието беше регистрирано и в Европейските дни на устойчивата енергия на уебсайта на Седмицата. Участници в семинара бяха представители на Столична община и на неправителствения сектор.

Целта на семинара беше да запознае заинтересованите страни от Столична община и гражданския сектор с европейския опит в областта на устойчивата енергия, устойчивата мобилност и предизвикателствата и възможностите пред развитието й, чистите превозни средства. Специален акцент беше поставен върху условията за създаване на велологистика в гр. София - област, в която имаме ограничен опит и си струва да научим повече.

Основните лектори бяха експерти от Столична община и европейски експерти в областта на устойчивата енергия, мобилността и велологистиката: Ирена Димитрова, директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм, зам. -председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София, Столична община; Методи Аврамов, маркетинг директор, Център за Градска мобилност, Столична община; Мариана Георгиева, главен експерт „Европейски програми и проекти", Столична община; Косимо Кифи, транспортен икономист в TRT Trasporti e Territorio, Милано (Италия) – проектен партньор на Cyclelogistics Ahead.

За Столична община устойчивото развитие на транспортната система е бил и ще продължава да бъде приоритет, защото оказва пряко влияние върху качеството на живот на гражданите. Столична община продължава изграждането на метрото, обновяването на транспортния парк на градския транспорт с нови и екологични превозно средства, разширява велосипедната мрежа. С обмяната на опит и запознаването с добри практики днес допринесохме за още по-чист транспорт и устойчив град в близкото бъдеще, както и за насърчаването на пешеходството, придвижването с велосипеди и устойчивата мобилност.

Презентации:

 

Страница 10 от 25

Нагоре