AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Спомняте ли си тези дискети?

Спомняте ли си тези дискети, които бяха основно средство за пренос на данни преди години? Е, ако имате от тях не ги изхвърляйте, защото в Швеция те вече са доста скъпи. Само че там ги използват за баджове. Само преди няколко дни приключи поредната работна среща на партньорство „Дигитален преход“ от инициативата Европейският дневен ред за Европа, която бе организирана от общината в Хелзингборг. Предишната подобна среща се състоя в София през юни тази година. София заедно с Естония и финландския град Оулу са координатори на партньорство „Дигитален преход“.

Заедно с Вероника Манова (координатор от страна на София) участвахме в дискусиите фокусирани върху е-управление; Нови умения и обучението на бъдещето; Стандартизация на бази данни и съвместимост; Градско планиране; Здравните и социални грижи на бъдещето; Нови бизнес модели, ускоряващи градския растеж; 5G и други ключови базови технологии. Основната цел е да бъдат предложени конкретни инициативи към ЕК за следващият програмен период в областта на образованието, законодателството и европейските програми, които да улеснят дигиталния преход в Европа.

Нашето „Партньорството“ е в процес на изработване на План за действие, който трябва да е готов до края на тази година. След това започва процес на дискусии и обсъждане. Нашата амбиция е да успеем да тестваме някои пилотни идеи през втората половина на следващата година. Екипът на Асоциация за развитие на София администрира участието на София в тази инициатива, както и работи по темата за нови умения и обучението на бъдещето.

Дигиталните технологии и услуги се развиват толкова бързо, че едно от огромните предизвикателства е непрекъснатото повишаване на дигиталните умения, особено за хората над средна възраст. Когато получихме дискетите – антики, предлагани вече за баджове си спомнихме, че не беше далече времето, когато тези дискети се използваха масово в България, както и че все още в някои наши институции информацията се предоставя на такива устройства. Е, чака ни много работа и сме отворени към всеки с идеи и готов да си партнираме.

Хакатонът „Smart School 4 Smart School Children”


Тази година първият учебен ден започва с ново предизвикателство за учениците.

Хакатонът „Smart School 4 Smart School Children” кани всички ученици с креативни идеи да предложат технологични решения, които ще помогнат нашата образователна система да бъде по-иновативна, творческа и дигитална.

Научете повече на http://hackathon.unibit.bg/ и смело се регистрирайте!

Как столицата ще се превърне в интелигентен град – във фокуса на конференцията „София – град на знанието“

Как столицата ще се превърне в интелигентен град – във фокуса на конференцията „София – град на знанието“

Международни експерти ще споделят опит от Европа в рамките на събитието на 28 септември

Бъдещето на столицата като интелигентен и още по-конкурентоспособен град е темата на първата международна конференция „София – град на знанието“ (Sofia Knowledge City). Тя е организирана от Investor Media Group и клъстер „София – град на знанието“ на 28 септември в Capital Fort, бул. Цариградско шосе 90, и ще се проведе под патронажа на Столична община. Достъпът е свободен.

Целта на събитието е да привлече вниманието на гражданите, бизнеса, научните, образователните институции и администрацията върху предимствата на дигитализацията, новите технологии и оптимизацията на ресурсите в градската среда, така че да се подобри качеството на живот в града. Участниците ще представят конкретни решения за дигиталната трансформация и превръщането на столицата в интелигентен град, а чуждестранни експерти ще споделят международния опит в изграждането и управлението на „градове на знанието“.

Панелистите в „София – град на знанието“ ще акцентират върху доброто взаимодействие между публичния и частния сектор, управлението на знанието за подобряване на градската среда, зелената икономика и цялостния облик на града, потенциала на технологиите за повишаване на стандарта на живот и инвестициите в местната икономика.

Сред лекторите на конференцията са Светлана Ломева, директор на Асоциацията за развитие на София; д-р Андреас Бранднер, управляващ директор на Knowledge Management Associates, Австрия; д-р Стефан Веерс, Европейска Комисия – представител на Digiresearch, генерална дирекция наука и иновации; д-р Майкъл Перо от COST – Европейска кооперация за наука и технологии; Луис Лапидаире, Knowledge4Innovation и други. За актуалната програма следете сайта http://sofiaconference.bg

Обобщението на най-важните акценти, тенденции и решения ще се случи на 29 септември на заключителната среща на участниците - Sofia Knowledge Café в Capital Fort, за която може да прочетете повече тук: http://sofiaconference.bg/knowledge-cafe/

Работна среща на представители на български общини с експерти от Европейската инвестиционна банка и програма Jaspers

Работна среща на представители на български общини с експерти от Европейската инвестиционна банка и програма Jaspers.
13 септември (сряда), 9:30ч. в хотел КООП на ул. Искър 30, София

Събитието е организирано съвместно от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), JASPERS, Столична община (чрез Асоциация за развитие на София), Националното сдружение на общините и е част от кампанията "Размисли за Европа", обявена от Европейския комитет на регионите.

Семинарът има за цел да обсъди техническите въпроси, свързани с изпълнението на Градския дневен ред за ЕС. Освен това ще даде общ преглед на наличните европейски структурни и инвестиционни фондове, насочени към устойчивото градско развитие. Участниците ще имат възможност да научат повече за начина, по който JASPERS може да подкрепи подготовката на проекти и програми в области на градското обновление, социални жилища, интелигентно градско развитие, интелигентна и устойчива градска мобилност, управление на отпадъците и енергийна ефективност.

Програмата на семинара ще даде възможност на представителите на българските общини и други заинтересовани страни, включени в дейности на местно ниво, да представят и обсъдят ключови предизвикателства от градското развитие. ЕИБ и JASPERS ще представят информация, свързана с най-доброто използване на средствата от ЕС, отпускани за градското развитие. По време на сесиите градове, други заинтересовани страни и служители на JASPERS ще имат по-задълбочена дискусия по технически въпроси, свързани с привличане на финансиране. Общини, които до сега не са се възползвали да получат консултантска помощ от JASPERS, се насърчават да потърсят такава подкрепа.

Събитието се провежда в София по покана на г-жа Малина Едрева в качеството и на Вицепрезидент на Бюрото на Комитета на регионите.

Програмата на семинара може да видите ТУК.

Какво значи „език на омразата” и защо е важно да знаем как да го спрем?

През 1997 година Съветът на Европа дефинира езика на омразата като „всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други форми на ненавист, основани на нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинства, преселници и хора с мигрантски произход“.

Защо даваме тази дефиниция? Защото вярваме, че първата стъпка към борбата с определено явление е ясното му рамкиране и обособяване. Тук идва и следващият въпрос. Вече знаем какво значи езикът на омразата, но как изглежда той?

Отговорът е прост. Виждаме го всеки ден. Четем за него в социалните мрежи, подминаваме го по улиците. Езикът на омразата е статията, която прочете вчера за младия мъж от Ирак, Сирия или Либия, пребил дете в столицата, статията, която се оказва лъжа, целяща да я прочетеш и да станеш поредната жертва на популяризирането й. Езикът на омразата е човекът, обиждащ друг човек по улиците, защото има различен цвят на кожата и говори непознат език. Езикът на омразата е навсякъде. Той няма почивен ден или вечерен час, той няма работно време
Разбрахме как изглежда, а защо го има? Има го, защото ние му позволяваме да съществува. Има го, защото ние сме съгласни да го слушаме, четем и виждаме. Има го, защото не действаме!

А как го спираме? От Асоциация за развитие на София започнахме оттам, където модерният свят се развива най-бързо – интернет.

Заедно с още 7 организации от 6 различни страни - Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - IUL и Associazione FORMA.Azione от Италия, the Languages Company от Великобритания, Center for Peace от Хърватска, People in Need от Чешката република, Asociația Divers от Румъния и Municipality of Agii Anargiri-Kamatero от Гърция – и финансиране от Европейската комисия – ГД „Правосъдие” стартирахме проекта „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”.

Започнахме го на 1 октомври 2016 г. и искаме да постигнем целите на нашия проект до 30 септември 2018 г.

Инициативата ни адресира нуждата от един по-ефективен отговор от страна на гражданското общество срещу словото на омразата в интернет. Проектът ни се фокусира върху две основни неща - изграждане на коалиции с участието на множество заинтересовани страни за отхвърляне на езика на омразата и негативното представяне на мигранти и бежанци, както и разпространение на положителни послания чрез кампания за медийна грамотност и обществена осведоменост.

Основната ни цел е да създадем механизъм за реакция в нашето общество, който не позволява на ксенофобията да оцелява и да се развива.
Целим и да представим нови данни относно естеството, обхвата и въздействието на езика на омразата в интернет, насочен срещу мигранти и бежанци, за да се подпомогнат националните и европейските власти да разработят по-ефективни интеграционни и антидискриминационни политики, да насърчим споделеното разбиране и комуникацията между общностите, които са най-уязвими от словото на омразата, и обществото в Европа, както и да образоваме и обучим целевите групи относно езика на омразата, медийната грамотност, създаването и разпространението на уеб съдържание.

А как можеш да помогнеш ти?

Бъди активен, когато видиш прояви на ксеонофобия, и не позволявай те да станат ежедневие. Разпространявай положителни послания в своята общност и заедно създайте среда на толерантност и разбиране.

Следи нашата Facebook страница https://www.facebook.com/positivemessengers/ и сайта ни https://positivemessengers.net, където ще публикуваме информация за проекта и за инициативите ни. Чрез сайта ни можеш да станеш доброволец на Асоциация за развитие на София и да се включиш към нашата борба срещу езика на омразата в интернет.

ПЪТИЩА КЪМ ИНОВАЦИЯ В КУЛТУРАТА

ПЪТИЩА КЪМ ИНОВАЦИЯ В КУЛТУРАТА
Културни политики на европейско и местно ниво и бъдещи сценарии за културния мениджмънт

Отворена покана за доклади
в рамките на
Академия за културен мениджмънт 2017 – София, Букурещ и Солун

Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, Столична община и Асоциация за развитие на София имат удоволствието да обявят отворена покана за доклади в рамките на техния общ проект – Академия за културен мениджмънт, която е организирана в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и сертифицирана от университета (в частност програмата в София) и от Солунския университет „Аристотел“ (в частност програмата в Солун).

Теоретици и практици от България, Гърция и Румъния могат да изпращат доклади, в които да предлагат иновативни подходи и нови перспективи върху културния мениджмънт и културни политики на европейско, национално и местно ниво.

Редакционната комисия, състояща се от експерти в сферата на културния мениджмънт от България, Гърция, Румъния и Германия, ще избере доклади, които да бъдат представени и обсъдени на международната конференция със същото име и отново част от АКМ 2017 на 29 септември 2017 г. Докладите ще бъдат публикувани и в печатна и дигитална публикация.

Съдържание:

1. Изисквания
2. Кандидатстване
3. Редакторска колегия
4. Кой може да кандидатства?
5. Как да кандидатствате?
6. За Академията за културен мениджмънт (АКМ)

1. Изисквания

1.1. Съдържание

Какви иновации в културата са необходими предвид настоящата ситуация и културните политики в България, Румъния и Гърция? Как културния мениджмънт може да допринесе за такава иновация? Какво е бъдещето на културния мениджмънт? Какви са възможните нови подходи и средства? Как политики на европейско, национално и местно ниво могат да отговарят повече на нуждите на културата? Каква е ролята на културния мениджър в сферата на културните политики?

Теоретици и практици от сферата на културния мениджмънт са поканени да предложат възможни отговори и решения, но също така да повдигнат и други важни въпроси спрямо културния контекст в България, Гърция, Румъния и Европа като цяло.

Чрез отворената покана организаторите търсят различни позиции и гледни точки върху културните политики на европейско, национално и местно ниво, както и коментари, критики, рефлексии и препоръки, основаващи се на примери от практиката и опита на кандидатите. Организаторите целят да картографират възможни решения и предложения за промени и иновации чрез нови подходи и насърчаване на диалога между политиките и практиката в сферата на културния мениджмънт. Аргументация чрез примери от практиката ще бъдат високо оценени.

Освен това докладите могат да бъдат разработени в контекста на Европейската програма за култура.

1.2. Формат

Докладите могат да бъдат на английски, български, гръцки или румънски, но приоритетно на английски.

Докладите трябва да съдържат:

- Заглавие и подзаглавие на доклада
- Името на автора и информация за него/нея (позиция, месторабота, академична титла)
- Ключови думи
- Библиография
- Графики, таблици и изображения (ако са необходими)

  • Резюме:

- На английски
- До 1500 знака

  • Пълна версия на доклада:

- 6 до 10 страници А4, в това число графики, таблици и изображения и библиография
- Times New Roman, 12 pt.
- 2 cm поле от всички страни

2. Кандидатстване и крайни срокове

Първи етап:
Кандидатите изпращат резюме на доклада и кратка биография до 10 септември 2017 (удължен срок) в дигитален формат (.doc, .docx) на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Избраните кандидати ще бъдат информирани до 17 септември 2017 (удължен срок).

Втори етап:
Резюметата на кандидатите ще бъдат представени и дискутирани в работни групи по време на международната конференция на АКМ 2017 на 29 септември.

Трета фаза:
Избраните кандидати трябва да изпратят финална версия на доклада си до 31 октомври в дигитален формат (.doc, .docx) на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

До пролетта на 2018 публикацията с всички избрани доклади и други специално възложени статии и впечатления от АКМ 2017 ще бъде публикувана в печатен и дигитален формат.

3. Редакционна колегия

Редакционната колегия избира докладите, които ще бъдат включени в публикацията, въз основа на изпратените резюмета.

Членове на редакционната колегия (подлежи на допълване):

- Аргиро Барата (АКМ Солун)
- Мики Бранисте (АКМ Букурещ)
- Стефка Цанева (АКМ София, Гьоте-институт България)
- Енцио Ветцел (директор на Гьоте-институт България)
- Петя Колева (Интеркултура Консулт)
- Владия Михайлова (куратор, Галерия Васка Емануилова, клон на СГХГ)
- Малина Едрева (Председател на Комисията за култура към Столична община)
- Светлана Ломева (директор на Асоциация за развитие на София)
- Д-р Нели Стоева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
- Д-р Георги Вълчев (зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

4. Кой може да кандидатства

- Участници във всички издания на АКМ 2014, 2015-2016, 2016 и 2017
- Теоретици и практици в сферата на културния мениджмънт и културните политики от България, Гърция и Румъния

5. Защо да кандидатствате?

Избраните кандидати ще имат:

- Възможност да публикуват доклад в професионална публикация за културен мениджмънт, която ще бъде разпространена дигитално и аналогово в България, Гърция, Румъния, Германия и други европейски страни по комуникационните канали на всички организатори и партньори на АКМ: Гьоте-институтите в София, Букурещ и Солун, както и други Гьоте-институти в Европа, Столична община и Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Солунски университет „Аристотел“, мрежата на чуждестранните културни институти EUNIC.
- Възможност за обмен и менторство от членовете на редакционната колегия.
- Възможност за професионален обмен и дискутиране и по този начин обогатяване на докладите по време на международната конференция.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) стават членове на мрежата на АКМ.
- Избраните кандидати (които не са участвали в АКМ досега) получават 50% намаление от таксата за участие в бъдещи издания на АКМ.

7. За Академията за културен мениджмънт (АКМ)

АКМ започна като проект на Асоциация за развитие на София в сътрудничество със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 като част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Основната цел на проекта е изграждането на капацитет и повишаването на компетенциите на културните оператори в София и региона във връзка с предизвикателствата на големи културни инициативи като Европейска столица на културата.

През 2015 г. Гьоте-институт и партньорите му в България от Институт Сервантес, Чешки културен център, Френски институт и Австрийското посолство се включиха в проекта и така обхватът на АКМ беше разширен – в нея участваха културни мениджъри от цяла България и лектори от Германия, Великобритания, Чехия, Полша, Австрия, Испания и Франция. АКМ досега е включвала лекции, работилници и семинари, както и съпътстващи публични събития и дискусии, мрежови срещи и учебния пътувания в чужбина.

Партньори на АКМ са чуждестранните културни институти от мрежата EUNIC в България, което дава силно международно измерение на програмата.
След две успешни издания на АКМ, реализирани от Гьоте-институт България в сътрудничество със Столична община и Асоциация за развитие на София, както и въз основа на постигнатите резултати и ефекта върху местната културна сцена, Гьоте-институтите в Букурещ и Солун също се включиха и решиха да приложат модела в своите градове. През 2017 Академията за културен мениджмънт има три клона – в София, Букурещ и Солун. Във всеки от трите града беше сформирана група с местни участници, които вече взеха участие в интензивен едноседмичен курс през юни-юли. В края на септември освен международната конференция за културен мениджмънт в София ще се проведе и мрежова среща за участниците в АКМ 2017, с която се цели обмен и насърчаване на сътрудничеството и разработване на съвместни проекти, които ще бъдат финансово подкрепени от фонда за проекти на Академията за културен мениджмънт.

Страница 9 от 38

Нагоре