AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Студентите за Бюджет 2017 на Столична община

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ на СУ „Св. Климент Охридски“ и СТОЛИЧНА ОБЩИНА (Асоциация за развитие на София) организират за втора поредна година ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА СОФИЯ за 2017г. на 17 януари (вторник) 2017 г., от 16:15 ч. в Стопански факултет, булевард „Цариградско шосе" №1113.

В публичният дебат ще участват: г-н Дончо Барбалов, зам.-кмет, СО, преподаватели и студенти от Стопански факултет на СУ от специалностите: "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми: Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“.

За втора поредна година студенти от Стопански факултет ще имат възможност да анализират годишния бюджет на столицата, да предлагат идеи и да станат част от неговото формиране преди бюджетът да влезе за обсъждане и приемане от Столичен общински съвет.

Основни теми за панелните дискусии:
         • Стратегически цели и приоритети на бюджета
         • Приходна част на бюджета: общински данъци, такса смет
         • Разходна част на бюджета
         • Изпълнение на бюджета, задлъжнялост

Информация за бюджет 2017 на Столична община и бюджети на предходни години може да бъде намерена на:
                • Информация за бюджета на Столична общината за 2017-та и миналите години: http://www.sofia.bg/tu1.asp?intlink=46
                • Бюджетите на Столична община, публикувани в машинно четим формат (отворени данни): http://opensofia.info/

Номинирани 3 добри европейски практики от София

IMG 1289 IBНа междурегионален семинар по проект ИноБридж в Евора, Португалия, на 12-14 декември 2016г., партньорите от Регионално правителство на провинция Долна Австрия (Австрия), Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (Испания), Автономна провинция Болцано - Южен Тирол (Италия), Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция (Унгария), Съвет на регион Тампере (Финландия), Регионална агенция за развитие на регион Алентежо (Португалия) и Регионално самоуправление на регион Малополска (Полша) номинираха 3 действащи инструмента за насърчаване на иновациите като добри европейски практики. Асоциация за развитие на София (България), партньор по проекта, представи публично-частния Фонд за иновации в културата и иновативната подкрепа на СО за маркетинг и комуникации на културни събития на съоръжения за външна реклама и в социалните мрежи. Като добра практика от София партньорите посочиха и ежегодното състезание за иновационни фирми под егидата на държавния глава.

Проекът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и цели насърчаване на иновациите и насърчаване на конкурентоспособността на участващите региони и подобряване на политиките за регионално развитие.

Повече информация за проекта: http://www.interregeurope.eu/innobridge/

 

Партньори от 7 държави се събраха в София за първата среща по проект Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет

Първата партньорска среща по проекта, финансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие” се проведе в София на 23 – 25 ноември 2016.

По време на тридневната среща партньорите планираха последващи дейности, като анализите и изследванията, обученията и публичната кампания за насърчаване на позитивното говорене за противодействие на речта на омразата.

АРС с участие в конференция B.CREATIVE

Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София беше поканена като лектор по време на конференцията при стартиране на европейския проект „Творчески пътеки” в Намюр, Белгия, на 2-3 ноември 2016.

Това глобално събитие привлече 250 артисти, творчески професионалисти, предприемачи, културни организации, инкубатори, центрове и клъстери от над 50 страни по целия свят, за да обсъдят как най-добре да бъде подкрепено творческото предприемачество, да бъдат оформяни иновациите и насърчавани международните сътрудничества чрез работа в мрежа.

Севдалина модерира две работилници, озаглавени „Творчески екосистеми”. Стремейки се към максимална интерактивност и участие от страна на публиката, работилниците обсъждаха как да отглеждаме териториалнобазирана, благоприятна среда и взаимодействието между КТИ, технологии, иновации, бизнес, финанси, и доведоха до политически препоръки, представени на директора по култура и творчество, ГД EAC, Европейска комисия. Събитието беше излъчвано на живо в интернет.

Повече информация можете да намерите на http://bcreativetracks.com.

Акценти от международната конференция „Науката среща регионите“

nauka BGРегионалното партньорство в ключовите сфери като климата, енергията и иновациите под мотото "Науката среща регионите" събра над 80 представители на местната власт и научни институции.

 

Йорданка Фандъкова, кмет на София: „Научният потенциал в София и Европа ни помага да вземаме правилните решения и да разработваме ефективни политики. Устойчивата градска мобилност, качеството на въздуха, климатичните промени, градското планиране, управлението на кризи са все области, които се отразяват на живота на всеки гражданин и изискват интелигентни отговори. Намаляването на вредните емисии във въздуха е наша основна цел. Затова строим метро, инвестираме в подмяна на превозните средства, реконструираме улици и булеварди, подменяме горивните инсталации в детски градини и училища.“

 

 

 

Акценти от събитието:

 

НАУКАТА СРЕЩА РЕГИОНИТЕ в СОФИЯ

С цел промотиране на София като динамичен зелен град, обхващащ три преплетени направления: климат-енергия-иновации, Асоциация за развитие на София в партньорство с Гис Трансфер Център организират международната конференция “Науката среща Регионите” на 25 октомври 2016 в София .

Нашата цел:
Укрепване на партньорството на София с ЕС, международни и местни заинтересовани лица, бизнеси, иноватори и граждани за изграждане на коалиция и капацитет, за обучение и мерки, основани на изследователски доказателства, за по-ефикасни, ефективни и ориентирани към бъдещето градските политики.

Основни теми:
1. Укрепване на регионалното партньорство за иновативни решения и интелигентно управление на нисковъглеродна икономика - постигане на целите на Парижката декларация COP 21
2. Интелигенти решения за градска мобилност и чист транспорт
3. Прилагане на инструменти за управление на риска (ключова инфраструктура, изменение на климата, природни бедствия) и прогнозиране за създаване на доверие в обществото и сред гражданите и изследователите.

Програмата вижте ТУК.

Страница 7 от 29

Нагоре