AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Екипът на АРС участва активно в Транснационалния Експертен семинар в Марибор

 

През 23-26 януари 2018 г. в Марибор се проведе вторият Транснационалния Експертен семинар по проекта ‘’Умения на новите поколения’’. АРС бе домакин на дискусията на тема "Как да бъдем социално иновативни и успешни на местно ниво" по време на семинара "Кафенета на знанието". Севдалина Войнова води семинара за Първоначалните Местни Планове за Действие, разработени от градските партньори, които бяха представени чрез атрактивни визуализации. Деница Лозанова представи постигнатия напредък по Капацитети за Иновации в рамките на WP3, координиран от АРС, по време на втория Надзорен Съвет, включващ отчитаща една година изпълнение на проектни дейности.

На сутринта от 23 януари екипът на АРС взе участие в "Peer Review" в Марибор.

 

 

 

  

   

Стартира публичната ни кампания „Позитивни говорители – ГОРЕЩА ЛИНИЯ“

Започваме нашата публична кампания „Позитивни говорители – ГОРЕЩА ЛИНИЯ“ срещу речта на омразата в интернет, която ще премине през различни етапи през следващите 10 месеца и ще се проведе в още седем държави.

Целта на кампанията ни е да направим интернет пространството по-добронамерена и дружелюбна среда за всички, като дадем възможност на всеки да се присъедини към Коалицията ни, споделяйки свое позитивно послание.

Декември ще посветим на правата на човека. А какъв по-добър начин да стартираме, от възможността да станем част от конференцията с над 110 младежи - "Младите хора и езика на омразата. Инструменти за противодействие", организирана от Национален младежки форум и Студентски съвет на Нов български университет на 13 декември. Срещата с младежи готови да преоткрият, както себе си, така и околните бе както мотивираща така и успешна – коалицията ни от ПОЗИТИВНИ ГОВОРИТЕЛИ се увеличи.

Станете и вие част от нея, напишете позитивно послание или направете снимка и я споделете на сайта ни www.positivemessengers.net - бъдете позитивни посланици ♥!

Коалицията на позитивните говорители разпространи посланията на проекта по време на Прагулич в Прага


По време на третата партньорска среща в Прага организацията домакин "Хора в нужда" организира съвместна разходка с представители на "Прагулич" - екип от млади хора, които използват социалното предприемачество по смел и забавен начин, и които искат да променят негативното обществено мнение за бездомните хора - една от общностите, подложени на езика на омразата. Партньорите по проекта представиха проекта и обмениха опит с представители на местната общност относно творческите начини за ангажиране на общностите в смислени социални каузи.

ТРЕТАТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В ПРАГА БЕ СВЪРЗАНА С МЕТОДИТЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА КАМПАНИЯ


Как да създадем "вкусно меню за обучение" като наследство на проекта, дискутирахме с партньорите по проекта Коалиция от посланици за противодействие на речта на омразата онлайн и обменихме опит и идеи от проведените и планирани обучения по време на интерактивен семинар.

Партньорите предложиха различни "предястия", като например разговори за правата на човека и речта на омразата, "мултикултурен градски тест" като "основни" - медийната отговорност и регламенти, пренаписване на добри новини, драматизиране на речта на омразата и много други полезни методологии за провеждане на обучения за противодействие на омразата в онлайн пространството.

Как да се постигнем целта за достигане до 30000 души беше темата на две други дискусии и семинари с експерти, поканени от домакина "Хора в нужда", които са създали и управляват най-голямата обществена медийна кампания в Чехия "Hate Free". Ние научихме много от Яна и Ярослав, но също така създадохме приятели на нашата Коалиция на положителни говорители, които ще разпространяват нашите послания.

Да преборим речта на омразата с добри новини

Да преборим речта на омразата с добри новини бе основната тема на обучението по проекта Коалиция от посланици за противодействие на речта на омразата в интернет, преведено от екипа на АРС на 23 ноември 2018 в София.

Водещи журналисти, медийни експерти, специалисти по човешки права и по социални медии и комункации заедно със студенти по журналистика, мигранти, представители на застъпнически организации, общинска администрация и други неправителствени организации –пренаписвахме новини, превръщайки ги в позитивни, за да се противопоставим на ширещата се реч на омразата в медиите онлайн.

Съществува ли противопоставяне между свободата на словото и ограничаването на речта на омразата бе основният въпрос в разгорещената дискусия.

Чрез метода на дизайн мисленето участниците, разделени в екипи създаваха проекто-идеи за креативни инструменти за противодействие на езика на омразата в интернет.

    

Трансфер между бизнес и университети в Кастилия и Леон


От 14 до 16 ноември, 2017, регион Кастилия и Леон беше домакин на международна обучителна работилница с фокус върху регионалните политики за трансфер на знание и технологии между университетите и бизнеса. Работилницата, заедно с учебно посещение, бяха част от проекта ИноБридж, финансират по програма ИНТЕРРЕГ Европа, а Асоциация за развитие на София е партньор по проекта.

Кастилия и Леон използват структурни фондове, за да финансират директно университетите си с цел да свържат тях и предприятията в обща рамка за изпълнение на стратегията за интелигентна специализация на региона, като идентифицират ниши за научна и икономическа специализация. Специфичните инициативи включват университетко-бизнес състезание, ИНФРАРЕД (споделена научна инфраструктура) и предприемачески кампус.

Партньорите по проекта с участието на представители на заинтересованите страни работиха заедно за трансфер на добрите си практики и разработване на плановете си за действие, с които да насърчат предприемачеството и иновациите в своите региони.

Страница 6 от 38

Нагоре