AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Връчване на първите договори по Фонд за иновации в културата

На 26 ноември 2014 г. бяха връчени първите договори по пилотната програма "Сподели София" на Фонд за иновации в културата - първият публично-частен фонд в България, финансиращ артистични проекти. От 121 кандидатури бяха одобрени 16 проекта (12 на неправителствени организации и 4 на индивидуални артисти). Те ще бъдат изпълнявани в рамките на 6 месеца - до края на май 2015 г. Събитието се състоя в зала "Запад" на кула В на Софарма, а домакин беше г-н Огнян Донев, изпълнителен директор на компанията.

http://www.sofia-da.eu/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/category/216-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0.html

Вторият обучителен семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” ще се проведе в Боровец

На 27-29 ноември 2014 г. ще се проведе вторият семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво", с участието на 30 представители на Столична община. В рамките на семинара „Стратегическо управление и антикорупционни мерки на местно ниво", лектори от партньорската организация МЕПКО, Чехия, ще запознаят участниците с антикорупционната стратегия в страната, с методиката за мониторинг на корупционните рискове, както и с казуси от чешки градове.

Първите финансирани от Фонда за иновации в културата организации и отделни творци ще получат своите договори от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

Приключи първата сесия на пилотната програма „Сподели София" на Фонда за иновации в културата, която насърчава създаването на ново тематично художествено съдържание неограничено по жанрове и формати. Фондът за иновации в културата е първият в България публично-частен фонд, който финансира арт проекти. Фондът е създаден от СТОЛИЧНА ОБЩИНА (АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ) и подкрепен с дарения от СОФАРМА АД; КРИБ; МОБИЛТЕЛ ЕАД; ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ; ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС; "МЕТАТРОН МТ" ООД; ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ; ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД и индивидуални дарители.

В пилотната програма на Фонда се състезаваха 121 проектни идеи. От тях са одобрени за финансиране 16 проекта (12 на неправителствени организации и 4 на индивидуални творци). Проектите ще бъдат изпълнявани в рамките на шест месеца от 26 ноември 2014 г. до 31 май 2015г.

Пилотната програма бе открита в арт пространството на Столична община – галерия за съвременно изкуства "Васка Емануилова", а договорите ще връчим в пространство на бизнеса. На 26 ноември (сряда) от 10:00ч. в зала „Запад", ет. 3 на кула B на СОФАРМА ще бъдат връчени договорите на бенефициентите от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и домакина на събитието г-н Огнян Донев. Участие ще вземат представители на частните дарители на Фонда, а бенефициентите ще представят проектите, които ще реализират.

Важно за Фонда за иновации в културата:

• За първи път в България е създаден публично – частен фонд в подкрепа на изкуството и културата;
• Бизнесът е поканен не само да дарява финансови средства във Фонда, но и да участва в управлението му чрез Настоятелството на Фонда;
• Фондът отделя процент от набраните годишни средства за капитализация, а с останалите финансира проекти на конкурсен принцип в сферата на съвременното изкуство и артистични иновации;
• Финансовите средства, дарени от бизнеса, се удвояват от бюджета на Столична община;
• Фондът насърчава подаването на проекти да се извършва по електронен път;
• Проектните предложения могат да бъдат подавани на български и английски езици;
• Фондът преодолява дефицити на съществуващите програми за финансиране на изкуство и култура, като ограничения в рамките на календарната година или липса на подкрепа за индивидуални артисти.

Съвременно изкуство: Толкова близо, толкова далече


На 19 ноември девет български визуални артисти, които живеят и работят в Европа, Канада и САЩ и участват в изложбата "Толкова близо, толкова далече", организирана от НДФ "13 века България" в НДК, софийски съвременни художници, галеристи, представители на културни институции и медии се включиха в дискусията за ролята на съвременното изкуство в София. Събитието се организира за втора поредна година от Асоциация за развитие на София и НДФ "13 века България". Дискутанти бяха д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столичната община, проф. Греди Асса и Снежана Йовева от НДФ и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София. Наско Пелев, Канада, Елизабет Цветкова, Италия, Величка Атанасова, Франция, Елизабет Талауер, Германия, Зорница Калинова, Австрия, Иван Петков, Австрия, Татяна Канева, Испания, Христина Ташева, Холандия и Рафийе Караджа, Турция, добавиха своя поглед - едновременно отвътре и отвън, отдалече, към новите аудитории, пространствата и алтернативните форми за представяне на съвременно изкуство, ролята на хората на изкуството като посланици на града и страната, възможностите за диалог между творците у нас и в чужбина.

Дискусия "СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО: ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ"

На 19 ноември 2014 г. в рамките на изложбата "Толкова близо, толкова далече", ще се проведе дискусията "СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО: ТОЛКОВА БЛИЗО, ТОЛКОВА ДАЛЕЧЕ" оргинизирана от Национален дарителски фонд „13 века България " и Асоциация за развитие на София за втора година. Целта е да активира международното измерение на културното предлагане в София в контекста на предизвикателствата и динамиката на времето.
За участие в дискусията са поканени творците, пристигнали за откриването на изложбата, изследователи, експерти и представители на институции.

Отварянето на градовете към участие в глобалните процеси и пазари има не само множество икономически, социални и политически предимства – то е неизбежно. Глобализацията в културата води след себе си множество парадокси: все по-голяма взаимосвързаност на културите (и културните пазари), все повече регионализация и затваряне в националното; свръх предлагане на културни продукти, но и все по-голяма специализация на потреблението и профилиране на аудиториите; все по-лесен достъп, но и все по-засилваща се комерсиализация на културните продукти. Новата конкуренция между градовете е конкуренцията за позиционирането им в културната комуникация и пазари, защото това води до привличане на нови инвестиции и човешки капитал, повишаване качеството на живот и т.н.

Прочети още...

Проектите на АРС по програма ИНТЕРРЕГ 4С представени на националния семинар за генериране на идеи за новата програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА

         

На 7 ноември 2014 Министерството на регионалното развитие и Съвместният секретариат на ИНТЕРРЕГ Европа организираха национален семинар за представяне на новата програма и генериране на идеи по тематичните фокуси Изследвания и иновации, Конкурентоспособност на МСП, Нисковъглеродна икономика и Околна среда и ефективност на ресурсите.

От 10-те представени проекта с българско участие през изминалия период (2007 – 2013) като успешни и с потенциал за развитие в новия период 2 бяха проектите на АРС: Инстирирани от дизайна иновации за активен живот на възраснтите хора (DAA) и Стратегии за публично осветление (PLUS).

Програмата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА официално ще стартира на 2-3 декември в Болония, а първата покана за проектни предложения се очаква през първата половина на 2015 г.

Страница 25 от 34

Нагоре