AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Международен семинар по проект ИноБридж


Четвъртият международен семинар по проект ИноБридж се проведе в Тампере, Финландия, oт 7 до 10 март, 2017. Съветът на регион Тампере и Фондацията на университетите в регион Кастиля и Леон, Испания, представиха своите регионални програми и инициативи за насърчаване на регионалните иновации и на малките и средни предприятия да използват рзултатите от научно-изследователската дейност. И двата региона освен това предложиха и свои добри практики за трансфериране, които варираха от споделени офиси на фирми в университетите до назначаване на служител, отговорен за промотиране използването на отворени данни за бизнес цели.

ИноБридж е проект, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който обединява осем партньора от седем държави. Асоциация за развитие на София е партньор, като също така представлява и Столична община. Освен екипа на АРС, в семинара взеха участие и двама представители на СОС и Експертния съвет по наука и образование към кмета.

София е домакин на първия Иновационен лагер - София този уикенд

Столична община в партньорство със звено Зелена София към Асоциацията за развитие на София, съвместно с Министерски съвет и DG CONNECT на Европейската комисия организират първия по рода си иновационен лагер в София, който ще се проведе на 11-ти и 12-ти март 2017 г.

Лагерът има за цел да събере експерти от различни държави, които да работят заедно за намиране на специфични решения на предварително зададени предизвикателства от организаторите, свързани с отворените иновации и да търсят подходи за съвместно създаване на иновативни публични услуги, обществени дискусии върху зелени теми, както и за съвместно създаване на иновации чрез ефективно използване на еврофондовете.

Лагерът се организира и в контекста на предстоящото българското председателство на ЕС през първата половина на 2018 г.

Иновационният лагер ще се проведе в малък мащаб, като по време на дискусиите на събитието се надяваме да се родят конкретни предложения. Целта е след приключване на лагера тези предложения да бъдат прототипирани и да се приложат от организаторите в следващите месеци.

Приблизително 30 души ще вземат участие в лагера. Участниците са експерти в различни области и са предварително подбрани от организаторите. Участниците ще бъдат разделени в специални работни групи, като всяка една от тях ще работи върху конкретно предизвикателство.

Стартираща среща по проект Умения за новото поколение в Будапеща

Районната администрация Обуда, Будапеща посрещна на 28 – 1 март 2017партньорите от Дунавския регион на стартиращата среща по проект Умения за новото поколение, съфинансиран от програма Интеррег-Дунав.

Екипът на Асоциация за развитие на София, която е един от ресурсните партьнори и ръководител на дейностите, групирани в работен пакет 3 “Създаване на иновационен капацитет” участва активно в работата по групи и обсъждането на предстоящите задачи.

На 1 март 2017 се състоя и публичното представяне на проекта пред граждани на Будапеща. Представихме иновационния потенциал на София, но също и част от българските традиции като подарихме традиционните български мартеници на партньорите и гражданите.

Програма на срещата.

АРС и Столична община партнират и домакинстват Innovation Explorer Day за втора поредна година


Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София участва в кръглата маса “Публично-частни иновационни партньорства” в рамките на ежегодния форум за иновации Innovation Explorer Day в София на 23 февруари 2017 година. На форума бяха представени примери от успешни иновационни партньорства в публичната сфера в три категории: образование, климат, дигитално общество. В представянето на добри практики и идеи за иновации в градска среда се включиха и международни гости. Севдалина представи инициативите и практиките на Столична община и Асоциация за развитие на София за насърчаване на иновационната екосистема като Стратегията за интелигентна специализация, координацията на европейското партньорство Дигитален преход - част от европейския Градски дневен ред, публично-частния фонд за иновации. Кръглата маса завърши с отворена дискусия по темите.

Стартиращ семинар за водещи партньори


Асоциация за развитие на София взе участие в стартираща среща за водещи партньори на проекти, финансирани по програма Права, равенство и гражданство на Европейския съюз, покана за проектни предложения JUST/2015/RRAC/AG. Само девет проекта са били селектирани от 134 подадени проектни предложения. Асоциация за развитие на София е единственият водещ партньор от България, с проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет". Семинарът, проведен на 16 февруари, 2017, в сградата на ГД Правосъдие, преведе водещите партньори през процедурите на управление на проекта, административни и финансови правила и изисквания за отчетност. Специална кръгла маса беше посветена на дискусия с ескперти на ЕК по политики, свързано с темата на поканата, и очаквания принос на всеки проект към тях.

Студенти – икономисти обсъждат бюджета на София

За втора поредна година проекто-бюджетът на Столична община беше представен пред студенти и преподаватели от Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” вчера, 18 януари. Публичното обсъждане се организира от Асоциация за развитие на София и Стопански факултет. Столичният проекто-бюджет 2017 представи Дончо Барбалов, заместник-кмет по финанси и стопански дейности на СО. С анализ, въпроси и предложения се включиха студенти и преподаватели от специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми “Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“, а модератор беше Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София.

“Това е полезно упражнение за студентите – да анализират реални данни, предоставени от Столична община, и то в момент, когато техните идеи наистина могат да окажат влияние върху столичните финанси”, заяви деканът Теодор Седларски.

Най-голям интерес сред бъдещите специалисти в стопанското управление предизвикаха областите транспорт, икономически анализ на капиталовите инвестиции, нововъведеното програмно бюджетиране и зелените политики на Столична община.

“За нас като община е важно не само да представим и обсъдим бюджета с вас като професионалисти с изявен интерес към публичните финанси, но да съдействаме да се подготви следващото поколение експерти, които ще готвят общинския бюджет след няколко години”, заяви Дончо Барбалов.

Страница 1 от 25

Нагоре