AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Софийски интеграционен одит


Над 30 участници се включиха в първия Софийски интеграционен одит, който се проведе по проект ИНТЕГРА, финансиран по Фонд Убежище, Миграция и интеграция на ЕК. Участниците - представители на Столична община, неправителствени организации, граждани на трети страни, правоприлагащи органи, университети и училища - оцениха политиките и практиките на София за интеграция на граждани на трети страни и мигранти. На 16 май 2018г. в малки групи те обиколиха града и посетиха квартали, където се събират, работят и живеят мигранти, за да идентифицират кое прави София гостоприемна за чужденци и какви интеграционни политики липсват или са неефективни. Бяха използвани два инструмента - списъци за проверка, изработени по проекта, и фотоглас - документиране на постиженията и недостатъците чрез дигитални снимки. Снимките и коментарите към тях са достъпни на www.integra-eu.net. Резултатите от фотогласа и списъците за проверка, заедно с документно проучване и фокус групи, ще бъдат включени по-късно в доклад от интеграционния одит на София.

Асоциация за развитие на София е водещ партньор по проекта и ръководи консорциум с участието на ЕТП - Словакия, RISSC – Италия, Интеграционен Център Прага, Център за мир - Хърватия и РискМонитор - България.

      

БАЛКАНСКИ ХАКАТОН 2018 Г. - ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ГРАНИЦИ

Програмисти (coders) от всички балкански държави ще кодират европейското цифрово бъдеще на 27 и 28 юни в София, София Тех парк.

Балканският хакатон е под патронажа на комисаря по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и кмета на София Йорданка Фандъкова.

Събитието се организира от Представителството на Европейската комисия в България, Столична община, Държавна агенция “Електронно управление”, Асоциация за развитие на София, Фондация Webit и София Тех Парк.

Балканският хакатон събира заедно най добрите кодери (студенти, младежи, стартъпи компании, дизайнери, IT любители и професионалисти) от всички балкански страни за да предложат прототипни решения на предизвикателствата пред цифровото бъдеще на Европа и дигиталната свързаност на Балканите. Всеки, който мисли как да подобри онлайн правителствените инструменти, да гарантира неприкосновеността на личния живот и сигурността на гражданите в един свързан свят, да направи технологиите отворени и достъпни за всички, независимо от местоположението, възрастта, пола и професията ще се състезава за сериозни парични награди, осигурени от Мтел, Столична община и Представителството на ЕК в България.

Отборът победител получава парична награда и покана от комисар Мария Габриел да участва в събитията по време на Code Week 2018 в Брюксел.

Основно предизвикателство на двадесет и четири часовия хакатон е цифровото разделение: как да осигурим бъдеще на Европа, в което нито един гражданин няма да се чувства дигитално изключен. Само 1 месец след срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София и в рамките на Българското председателство на ЕС балканските кодери ще предложат своите решения за европейска свързаност.

Работният език на Балканския хакатон е английски език. Повече подробности за условията, предизвикателствата, програмата, може да видите на страницата на хакатона: www.balkanhackathon.eu

Крайният срок за регистрация е 1 юни 2018.

Балканският хакатон 2018: Преодоляване на дигиталните граници ще се проведе с подкрепата на МОБИЛТЕЛ и партньорството на Upnetix, Dreamix и Софтуерният университет.

Столичната община е първата община в България със Стратегия за интелигентна специализация

"Столичната община е първата община в България, която разработи, прие и изпълнява Стратегия за интелигентна специализация на София. В нея като приоритети за София са информационните и комуникационните технологии и креативните и творчески индустрии" – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференция „Интелигентна специализация и трансфер на технологии като иновативни двигатели за регионален растеж“, организирана от Съвместен изследователски център и Европейската комисия. В конференцията участваха еврокомисар Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, ръководителят на ЕК на регионите Марку Маркула.

"През последните години Столичната община активно участва и подкрепя събития, свързани с дигиталните технологии и иновациите като фестивала „Уебит“, „Иновейшън експлорър“, а през юни, след няколко седмици, София ще бъде домакин отново на фестивала „Уебит“. Със съдействието на еврокомисаря Мария Габриел в София ще проведем Дигитална асамблея, в рамките на която организираме Балкански хакатон" – каза Фандъкова.

През последните години София се развива като най-голямата областна икономика и все по-убедено се доказва като привлекателно място за инвестиции. София произвежда 40% от БВП на страната.
Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии в София. Те формират 5,7% от икономиката и генерират все по-голяма част от износа на България. Работещите в IT сектора в София са над 40 400 човека, от които една трета са жени.

В София работят над 100 IT компании, развиващи допълнително висококвалифицирани специалисти. Един от основните стимули за навлизане на нови инвеститори в столицата са добре подготвените кадри, като в София над 50% от активното население е с висше образование.

Кметът посочи също, че Столичната община е първата община в България, която стартира процеса на отваряне на данни. С подкрепата на програма „Европа“ и съдействието на Асоциация за развитие на София бе резработена платформа, където отварянето на данни от общинската администрация стартира с публикуването на сборния бюджет на Столична община, както и проектите по програма „Култура“ и обществените поръчки. Към настоящия момент за Столична община се публикуват и поддържат в актуално състояние 27 набора от данни. През 2018 година се предвижда да бъдат публикувани още 23 набора от данни.

Развиваме и обществените зони със свободен достъп до безплатен интернет, както и в градския транспорт. Метрото на София е с пълно покритие на безплатен интернет.
Столичната община кандидатства и по проект WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на Wi-Fi на обществено пространство.

Столичната община работи и по конкретен проект за създаване на лаборатория за иновации и генериране на идеи. Това е проектът „Умения за новите поколения”. По проекта Столичната община създава лаборатория за иновации и генериране на креативни идеи в подкрепа на младите хора.

"София е един от координаторите в Градският дневен ред на ЕС (Urban agenda for the EU), в която ЕК и редица европейски градове си партнират директно. София е координатор на партньорство „Цифров преход“ заедно с Естония и Оулу, Финландия. Целта на партньорството е да идентифицира и предложи нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градските политики и обучителните програми за улесняване на дигиталния преход в Европа" – каза също Фандъкова.

АРС е партньор на ХАКАТОН „ЦИФРОВИЯТ ГРАД И АЗ" / 28-29 май 2018 г., гр. Бургас

ХАКАТОН „ЦИФРОВИЯТ ГРАД И АЗ" 
Под патронажа на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел
Бургаски свободен университет
28-29 май 2018 г., гр. Бургас

На 28 и 29 май 2018 г. в Бургаския свободен университет ще се проведе Хакатона „Цифровият град и аз" - под патронажа на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел. Каним всички ученици, студенти и докторанти, които имат интереси и амбиции да се докажат!

ЗА ХАКАТОНА „ЦИФРОВИЯТ ГРАД И АЗ"

През месец май 2017 г. се проведе успешно Хакатона „10 години членство на България в ЕС“, с водещи Столична община и Асоциация за развитие на София и с партньорството на Бургаския свободен университет (БСУ). След сериозния принос на БСУ и във връзка с програмата за домакинство на Европейския морски ден в гр. Бургас се взе решение продължението през 2018 г. да е в Бургаския свободен университет.

Темата и дните за провеждане на Хакатона „Цифровият град и аз“ са в синхрон с провеждането на срещата на Комитета на регионите на Европейския съюз в Бургас на 29 май 2018 г. и със съпътстващите събития на Европейския морски ден, който ще се открие в сградата на БСУ на 31 май 2018 г. В работата на хакатона ще вземат участие ученици, студенти и докторанти от цялата страна, които в рамките на 24 часа ще търсят софтуерни и бизнес решения за приложения свързани с цифровото градското развитие и териториите с водни пространства. В края на хакатона екипите ще представят своите готови разработки и приложения пред журита включващи изследователи, бизнес и общини. Класираните на призови места разработки ще бъдат наградени при възможност лично от Еврокомисар Мария Габриел*, както и от кметовете участници в срещата на Комитета на регионите и бизнеси партньори.

Събитието е под патронажа и очакваното участие на Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел и с активната партньорска подкрепа на Община Бургас. Партньори са Асоциация за развитие на София, Столична община, Представителството на Европейската комисия в България, Държавната агенция за електронно управление, университети и гимназии.

Направления, в които ще се състезават екипите в Хакатона са:

Е-кология и водни пространства
Е-туризъм в града
Е-дебати и гражданско участие
Е-плащания и финтех за всеки
Е-море и неговите ресурси
Е-инфраструктура за всеки
Цифрово образование
Цифрови услуги в администрацията
Смарт е-нергийни източници

Регистрация за участие

Учениците, студентите и докторантите формират екипи от минимум 3 и максимум 5 участника (задължително включващи и представител с нетехнически профил). Те следва да имат препоръка от ментор (преподавател в съответния университет или гимназия), в която са указани имената на участниците в екипа.

Заявките за участие в Хакатона следва да се изпратят до 16.05.2018 г. на страницата на БСУ, с линк http://dev.bfu.bg/hackathon/2018/. Потвърждение за участие ще получите до 21.05.2018 г. на посочен от вас e-mail адрес.

Всички участници са освободени от таксата за правоучастие. Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище, гимназия или на самия участник.

За ученици, студенти или докторанти в екипи от гимназии или висши училища от София – Столична община покрива всички разходи по транспорта, настаняването и храната на първите 20 регистрирани!!!

Всички екипи следва да се представят за участие пред организаторите във фоайето на 1 етаж на Бургаския свободен университет на 28.05.2018 г. от 12.00 до 13.00 ч.

Програма на Хакатон “Цифровият град и аз“

За контакти:
Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С позитивни послания се противопоставихме на речта на омразата в състезанието Големият до мен, организирано от 134 СОУ

Ученици с родители от над 10 столични училища участваха в състезанието по информационни технологии „Големият до мен“, организирано за 9-та поредна година от 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ в партньорство с Асоциация за развитие на София и Столична община.

Тази година темата на състезанието бе създаване на позитивни послание за противовъздействие на речта на омразата. Коалицията ни от позитивни говорители се увеличи с над 100 нови посланика.
Отборите от 5 клас създаваха цветни картички на тема толерантност. „Тази задача ме накара да се замисля дали съм толерантен в ежедневието си“ – ученик от 5кл. в обратната връзка.

Отборите от 6 клас решаваха тест с 20 въпроса на тема мултикултурност, известни личности мигранти, и т.н. и създаваха постери на тема толерантен и мултикултурен град. „Колко интересни неща за света и хората можеш да научиш докато се забавляваш и участваш в състезания“, ученик от 6кл. в обратната връзка.

Отборите от 7 клас „влязоха в обувките“ на учителите и създадоха интерактивни презентации – урок на тема „Какво е речта на омразата и как да й се противопоставим“. „Не беше лесна задача, но пък сега се замислям много повече за общуването в нета“, ученик 7 клас.

Ето ги и победителите в състезанието:

5 клас
1 място - Константин Анастасов от 105. СУ "Атанас Далчев"
2 място - Даниел Колев от 125. СУ "Проф. Боян Пенев"
3 място - Валентин Генов от 125. СУ "Проф. Боян Пенев"

6 клас
1 място - Александра Петрова от 12. СУ "Цар Иван Асен II"
2 място - Виктор Билянов от 140. СУ "Иван Богоров"
3 място - Гергана Николова от 140. СУ "Иван Богоров"

7 клас
1 място - Рами Хенауи от 125. СУ "Проф. Боян Пенев"
2 място - Лъчезар Филипов от 125. СУ "Проф. Боян Пенев"
3 място - Ема Велкова от 140. СУ "Иван Богоров"

       

Умения за новите поколения: Ученици се състезаваха с иновативни мобилни приложения APPS@НПМГ

Асоциация за развитие на София беше партньор на състезанието за мобилни приложения APPS@НПМГ, което се провежда за трета поредна година в Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов". Надпреварата бе част от „Фестивал на науките – НПМГ“, който се проведе на 28 и 29 април 2018 г. и част от мотивиращите събития по проекта „Умения за новите поколения“, съфинансиран по програма Интеррег Дунав. Участниците в хакатона бяха информирани за предстоящото откриване на Младежка иновационна лаборатория и услугите, които тя ще предоставя.

В състезанието участваха 5 отбора, ученици от VIII до XII клас. Те разработиха собствен проект под ръководството на ръководители/ментори (напр. професионалисти, учители, изследователи и др.). Проектът е мобилно приложение, което представлява самостоятелен продукт и има завършен вид.

Тази година победители са:
I място – Бояна Николова и Кристиян Серафимов – с проект GroundHall – от НПМГ – София – Проектът представлява социална платформа за подпомагане на училищната среда.

II място – Станимир Величков – с проект Competitive Math – от НПМГ – София - Проектът представлява математическа игра. Приложението създава и собствена социална мрежа, в която отделните потребители могат да споделят помежду си дадените в играта задания и заедно да разсъждават върху възникнали въпроси и проблеми.

III място – Ивайло Атанасов – с проект Буквите – от ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора – Проектът е образователна игра за малки деца до и в предучилищна възраст. Целта на играта е научаване на буквите от азбуката.

IV място – Кардам Гергов – с проект Fruits – от 134. СУ – София – Проектът е насочен към деца изучаващи английски език до 9-годишна възраст. Чрез него те могат да научат произношението и правописа на често срещани плодове и зеленчуци, както и да затвърдят знанията си с 2 вида игри.

V място – Кристиян Хаджиколев и Калин Кръстев – с проект IML – Improve My Learning – от ПЧМГ – София – Проектът помага човек да подобри своето учене. Той обединява няколко ключови функции: създаване на записки и напомнящи съобщения както и генериране на различни типове въпросници по въведена информация от потребителя.

        

Страница 1 от 37

Нагоре