AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

“The Importance of Culture for the Development of Europeean Regions and Cities” conference

RSS
 
 
Нагоре